Anda di halaman 1dari 1

TEMA 3 Conducerea şi organizarea societăţilor bancare

Activitatea 1 Identificaţi, dintre afirmaţiile de mai jos, care sunt adevărate şi care sunt false:
a) Comitetul de risc este organizat şi funcţionează la nivelul fiecărei agenţii a unei societăţi
bancare;
b) Conducerea curentă a unei bănci este realizată de: preşedinte, vicepreşedinţi, directorii
direcţiilor de specialitate;
c) agențiile unei bănci sunt organizate la nivel judeţean;
d) Comisia de cenzori este un organ cu rol deliberativ;
e) Comitetul de risc de decontare al operaţiunilor se ocupă cu evitarea fraudelor aferente operaţiunilor
derulate prin conturi bancare;
f) agenţiile şi punctele de lucru sunt unităţi care desfăşoară o activitate orientată în genere spre
segmentul de retail;
g) sucursalele şi agențiile au personalitate juridică;
h) Comisia de cenzori informează Comitetul de Direcţie asupra celor constatate;
i) agenţiile sunt subordonate direct centralei;
j) Comitetul de Direcţie este numit de AGA şi asigură conducerea operativă.

Activitatea 2 Consiliul de Administraţie are responsabilităţi cu privire la:


a) implementarea adecvată a politicilor şi procedurilor operaţionale;
b) stabilirea obiectivelor majore şi strategiilor băncilor;
c) controlul asupra modului cum se efectuează operaţiunile băncii;
d) identificarea foarte precisă a tipurilor de risc pe care banca şi le poate asuma pentru
îndeplinirea obiectivelor sale şi a rentabilităţii asociată cu aceste tipuri de riscuri;
e) administrarea efectivă şi eficientă a riscurilor;
f) implementarea unui sistem de control privind administrarea riscurilor;
g) administrarea efectivă a infrastructurii privind administrarea riscurilor.

Activitatea 3 Din lista de mai jos, alegeţi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cenzorii
unei societăţi bancare:
a) persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în
condiţiile legii, şi cu o experienţă de cel puţin 10 ani în domeniul financiar-bancar;
b) persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în
condiţiile legii, şi cu o experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul financiar-bancar;
c) persoane fizice care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat cu studii superioare, în
condiţiile legii, şi cu o experienţă de cel puţin 1 an în domeniul financiar-bancar;
d) societăţile de expertiză contabilă autorizate să desfăşoare activităţi specifice pe teritoriul UE;
e) societăţile de expertiză contabilă autorizate să desfăşoare această activitate pe teritoriul
României.