Anda di halaman 1dari 1

NAMA: _______________________________ TAHUN: ________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN (F) PASIR BESAR,


GEMAS, NEGERI SEMBILAN

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2019


TAHUN 5
SEJARAH

1 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi SOALAN OBJEKTIF & SOALAN SUBJEKTIF
2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

………………………………………… ………………………………………
(MUHAMAD SHAKIRIN BIN KHAMIS) (HAIRI BIN ISMAIL)
GURU SEJARAH KETUA PANITIA SEJARAH
SK (F) PASIR BESAR SK (F) PASIR BESAR

Disemak oleh,

…………………………………………
(PN. ZARINA BINTI ZAINAL)
GPK KURIKULUM
SK (F) PASIR BESAR