Anda di halaman 1dari 2

SMK TUNG HUA

ANALISIS KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (Percubaan 1)

2015 MENGIKUT MATA PELAJARAN (BM-Bertulis)

Mata Pelajaran: BM Tingkatan: 3

Bil A B C D Gagal Lulus GPMP


calon
306 Jum % Jum % Jum % Jum % Jum % Jum %

Peratus Lulus:

Pep 1: 31.6 Pep 2: 38.49 Pep Percubaan 1: Pep Percubaan 2:

Sasaran 2015: 80.07

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP):

Pep 1: 4.88 Pep 2: 4.59 Pep Percubaan 1: Pep Percubaan 2:

Sasaran 2015: 3.40

Ulasan dari segi pencapaian gred dan peratus lulus (kekuatan dan kelemahan)

1.

Langkah-langkah diambil untuk meningkatkan prestasi pencapaian

1.

Disediakan oleh,

_______________________
(SOPHIA LING LIK MING)

Penyelaras PT3

SMK TUNG HUA

ANALISIS KEPUTUSAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

2015 MENGIKUT MATA PELAJARAN (BM - Lisan)

Mata Pelajaran: BM Tingkatan: 3

Bil A B C D Gagal Lulus GPMP


calon
306 Jum % Jum % Jum % Jum % Jum % Jum %

PT3 2014: 49.8 Pep 1: 37.63 Pep 2: Sasaran 2015: 80.07

Gred Purata Mata Pelajaran (GPMP):

PT3 2014: 4.05 Pep 1: 4.64 Pep 2: Sasaran 2015:


3.28

Ulasan dari segi pencapaian gred dan peratus lulus (kekuatan dan kelemahan)

1. Pelajar baru didedahkan ujian lisan bertutur, format PT3 yang baru pada bulan
April dan menunjukkan peningkatan dalam ujian lisan bertutur pada bulan
Julai.
2. Menggalakkan pelajar bertutur bahasa Melayu semasa pdp.

Langkah-langkah diambil untuk meningkatkan prestasi pencapaian

1. Menggalakkan pelajar mencari fakta dan isi berdasarkan tema yang diberikan
sebelum ujian.
2.