Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 9 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.2 menjawab soalan petikan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 9 KELAS 3 REDHA
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.2 menjawab soalan petikan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
KAEDAH

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI ISNIN
MINGGU 9 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.2 menjawab soalan petikan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
CATATAN

BOR-SRAI-02-07

MEMO MAKLUMAN GURU GANTI

Guru Gant : Aziyan bint Md Tomezi


Guru Digant : Anida bint Ahamad
Tarikh : 25 Februari 2019
Matapelajaran : Akhlak
Masa : 12.30 - 1.00
Kelas : 3 Redha
Aktvit/ Perkara : √ Membaca Bercerita
Menghafal/Menghafaz √ Lembaran Kerja
Soal Jawab/Kuiz Perbincangan
Solat Dhuha/Zohor Ujian/Peperiksaan
Lain-Lain :

*Sila Lampirkan memo ini di dalam RPP ARAHAN GURU BESAR


EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 25.2.2019
MASA 11.00 - 12.00

lan bertumpu
ertumpu

TARIKH 25.2.2019
MASA 1.00- 2.00

lan bertumpu
ertumpu

TARIKH 25.2.2019
MASA 2.30 - 3.30

lan bertumpu
ertumpu

BOR-SRAI-02-07

erita
aran Kerja
ncangan
/Peperiksaan
AHAN GURU BESAR
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BEL

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA

MINGGU 9 KELAS 3 REDHA


TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK
Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami petikan
Pdp : 2) 3.2.1 membina dan menulis perenggan.
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA
MINGGU 9 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK
Unit 5 :Kebersihan Tanggungjawab Bersama
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)2.1.2 membaca dengan sebutan yang betul ,intonasi yag sesuai dan memahami pelbagai jenis
Pdp : 2) 3.2.1 membina dan menulis perenggan.
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI SELASA
MINGGU 9 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK
Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
KECIL
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1)2.1.2 Membaca dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai, dan memahami petikan
Pdp : 2) 3.2.1 membina dan menulis perenggan.
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran

Latih Tubi √ Talaqi Musafahah Penemuan Aplikasi


KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 26.2.2019
MASA 10.30 - 11.30

memahami petikan

TARIKH 26.2.2019
MASA 1.00- 2.00

emahami pelbagai jenis ayat.


TARIKH 26.2.2019
MASA 2.30 - 3.30

memahami petikan


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERP

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BE

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU

MINGGU 9 KELAS 3 SABAR


TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 3.2.1 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.1 menulis dengan tulisan yang kemas
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 9 KELAS 3 AMANAH
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 3.2.1 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.1 menulis dengan tulisan yang kemas
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN BAHASA MELAYU HARI RABU
MINGGU 9 KELAS 3 REDHA
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 3.2.1 Menghasilkan jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
Pdp : 2) 3.2.1 menulis dengan tulisan yang kemas
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
MBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 27.2.2019
MASA 10.30 - 11.30

TARIKH 27.2.2019
MASA 1.00- 2.00

u

TARIKH 27.2.2019
MASA 2.30 - 3.30


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELAH

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS

MINGGU 9 KELAS 3 REDHA


TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks: (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah
Pdp : 2) 5.1.1 membina ayat dari kata sendi nama dan kata arah
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita

LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PELAJARAN Bahasa Melayu HARI KHAMIS
MINGGU 9 KELAS 3 SABAR
TAJUK Kesihatan Dan Kebersihan
TAJUK KECIL Unit 6 : Minta Positif Badan Aktif
OBJEKTIF Di akhir pembelajaran, murid dapat :
Pdp : 1) 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks: (ii) kata sendi nama,
(iii) kata arah
Pdp : 2) 5.1.1 membina ayat dari kata sendi nama dan kata arah
I &H : bertanggungjawab menjaga kebersihan kelas
Penerangan √ Tunjuk Cara Simulatisi Sumbangsaran
Talaqi
Latih Tubi √ Penemuan Aplikasi
Musafahah
KAEDAH
KAEDAH
Perbincangan √ Pembentangan Permainan Bercerita
LAIN-LAIN
(Nyatakan):
NILAI
Kebersihan separuh dari iman
HOLISTIK
P &P: 0% -
40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%
39%
REFLEKSI
I &H : 0% - 39% 40% - 59% 60% - 79% 80% - 100%

CATATAN
EMBELAJARAN (ERPP)

FATIMAH BATU BELAH

TARIKH 2/28/2019
MASA 1.00- 2.00

kata sendi nama,

TARIKH 29/2/2019
MASA 2.30 - 3.30

kata sendi nama,RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (ERPP)

SRA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH BATU BELA

KLANG
2019
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PROGRAM MINI
KAMIL PERINGKAT
SEKOLAH
1 MAC 2019
PEMBELAJARAN (ERPP)

N FATIMAH BATU BELAH


ISNIN BAHASA MELAYU 3 SABAR 8.10- 9.40 1√
SELASA MATEMATIK 3 REDHA 10.30 - 11.30 2X
RABU SAINS 3 AMANAH 1.00- 2.00 3
KHAMIS PEND. JASMANI 2.30 - 3.30 4
JUMAAT PEND. KESIHATAN 11.00 - 12.00 5
RBT 6
TMK 7
MUZIK 8
SEJARAH 9
PEND. SENI VISUAL 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42