Anda di halaman 1dari 72

.

PAKSI ENERGETIKAI KEREKASZTAL


Paks, Csengey Dénes Kulturális Központ
2019. május 21.

Előadás
AZ ENERGETIKAI KÖZBESZÉD
ÖT MOSTOHA GYERMEKÉRŐL

Dr. Korényi Zoltán


okl. gépészmérnök
.

1
TARTALOM

0.1 BEMUTATKOZÁS
0.2 A TÉMA INDOKOLTSÁGA

I. mostoha gyermek: ORSZÁGOS PÉNZÜGYI MÉRLEG ÉS


AZ ENERGETIKA KAPCSOLATA
II. mostoha gyermek: ÖKOLÓGIAI LÁBNYOM és ÖNPUSZTÍTÁS
III. mostoha gyermek: A RENDSZERSZINTŰ KÖLTSÉGEK
IV. mostoha gyermek: KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSOK
V. mostoha gyermek: EMBERI EGÉSZSÉG

 ÖSSZEGZÉS
 TEENDŐINK
2
0.1 BEMUTATKOZÁS
Az előadó megvalósult létesítményei és szakértői projektjei

és még:

New Orleans (USA)


St. Paul (USA)
Shanghai (Kína)

megvalósult

2019.05.21.
0.2 A TÉMA INDOKOLTSÁGA
I. ALAPINDOK:

1. Az energetikai szakemberek 30 év óta nem fogalmazzák meg az ország


legmagasabb szintű érdekeit. Csak az energetika a témájuk.
2. Az energetikai szakma csak az energiaszolgáltatással törődik, nem
foglalkozik az energetikai iparral. (Elfelejtettük Lévai professzort).

II. ALAPINDOK:
hamis magyarázatok a megújuló energia hasznosításról

1. A hasznosítás általánosan hirdetett indokai:


(1) Földünk fosszilis készletei elfogynak;
(2) A klímavédelem hatékony eszköze lehet;
(3) az EU direktívái előírják. Magyarország vállalása 2020-ig: 14,65%.

2. MI A VALÓSÁG?
(1) Rejtve marad a közbeszédben a fizikai valóság összetettsége.
(2) Rejtve marad a társadalmi hasznosság összetett kérdése.
(3) Rejtve maradnak a befolyásoló háttér érdekek. 4
I. MOSTOHA GYERMEK

= pénzügyek =

1. HAZAI HOZZÁADOTT ÉRTÉK, GNI

2. MAGAS ÉRTÉKET TEREMTŐ MUNKAHELYEK HIÁNYA

3. MILYEN STRATÉGIÁT KÖVESSÜNK?

5
I/1. DIAGNÓZIS – Hol tartunk GDP-ben?

85%

6
https://knoema.com/atlas/Austria/GDP-per-capita
I/2. DIAGNÓZIS – Mekkora a leszakadásunk?

Rendszerváltáskor (1990-92): 85% Most (2017-ben): 70%

Felzárkózás: 0,6% / év
A 70% behozása: 120 év alatt !!!
Ezt akarjuk? → K+F+I !!! 7
I/3. DIAGNÓZIS – Hogyan hozható be a leszakadásunk?

Most (2017-ben): 70% Cél (2030-ban): 30%

8
I/4. DIAGNÓZIS – Havi átlagos
nettó fizetések űeurópábanAN – 2017.

https://www.reddit.com/r/MapPorn/comments/7geu5t/net_average_monthly_salary_in_
europe_2017/
I/5. DIAGNÓZIS – Melyek a leszakadás okai ?

ALAPVETŐ OKOK
.

1. Alacsony piacképes hazai hozzáadott értékünk – „nyugatiak piacfoglalása!”

2. Gyenge a versenyképességünk (kb. 60. hely). – nekünk kell megoldani!

3. Növekvő államadósság (abszolút értékben), növekvő kamatok:


1991: 22 mrd. USD ; 2018: 105 mrd. USD.

4. GNI < GDP (93%). A kiáramló jövedelmek nagyobban, mint a beáramlók.

5. A humán erőforrás: a teljesítmény-centrikus és hatékony munkavégzés


kultúrájának gyengesége.

10
I/6. MI AZ ORSZÁG GAZDASÁGI ÉRDEKE?

CÉL:
Pénztermelés!!!

Hazai
pénzállomány
növelése!

Kicsi
pénzkiáramlás

Nagy
pénzbeáramlás

A polgárok, az ország érdeke: a GNI növelése! Hogyan?:


(1) A hazai hozzáadott érték növelése (termelés, új termékek, szolgáltatások)
(2) Exportbevétel növelése, pénzáramlás kívülről befelé.
(3) Importkiadás csökkentése (pl. földgáz csökkentése, hazai beszállítók ösztönzése)
(4) Külföldre áramló elsődleges jövedelmek csökkentése (pl. osztalék, támogatás)
(5) Finanszírozás országon belüli megtakarításokból (hazai hitelforrások!) 11
I/7. MIVEL MÉRJÜK A PÉNZÜGYI MÉRLEGÜNKET?

A termelési és a jövedelmi pénzáramok definíciója:

GDP: (Gross Domestic Product = Bruttó Hazai Termék)


GDP = hozzáadott érték + termékadó. Az egy év alatt előállított javak és szolgáltatások összege.

GNI: (Gross National Income) = Bruttó Nemzeti Jövedelem)


A GDP módosítva a külföldről kapott és külföldre kifizetett elsődleges jövedelmekkel.
(osztalék, kamat, munkabér, földjáradék)
GNI = GDP + külföldről érkező jövedelem – külföldre távozó jövedelem

DuR: (Domestic use of Revenues) = Itthon Maradó Bevételek (IMB)


A fogyasztók által kifizetett összegek országban maradó része.
(Összevetve a bevételek országból kiáramló részével.)

CÉL:
(1) GNI > GDP arányra való törekvés! – növekedjenek a hazai jövedelmek.
(2) DuR (Domestic use of Revenues) – az energiafogyasztók kifizetéseinek
országon belüli felhasználása (IMB)12
I/8. MILYEN LEGYEN A STRATÉGIÁNK?

NEMZETSTRATÉGIA

GAZDASÁGSTRATÉGIA
EIT
területek
azonosítása
Energetikai stratégia

Energia Energetikai
szolgáltatás ipar

ALAPCÉL: hozzáadott érték termelése, jövedelemtermelés, GNI növelés 19


I/9. A NEMZETSTRTÉGIA ALAPELEMEI

1. 2. 3. 4. 5. 12
I/9a. A NEMZETSTRTÉGIA RÉSZELEMEI

1. 2. 3. 4. 5.

 Rendvédelem
 Szellemi-lelki-  Alkotmány  Honvédelem
erkölcsi állapot
 Állam működtetése  Szomszédság-
 Emberi minőség viszonyok
újratermelése  Társadalmi
(oktatás, nevelés önszerveződés  Szövetségi
kultúra) rendszer
 Nemzetközi
 Közbeszéd (média, környezet  Geostratégiák a
fórumok) világban

 Fennmaradás  Természeti erőforrások,


(népesedés) élővilág
 Egészségi állapot  Gazdaság/Mezőgazdaság/
Élelmiszergazdaság
 Generációs (tulajdonviszonyok,
szolidaritás pénzügyi rendszer,
(nyugdíjrend-szer) egyenlőtlenségek)
13
I/9b. A NEMZETSTRTÉGIA LEGÉGETŐBB KÉRDÉSEI

1. Az emberi minőség és annak újratermelése:

• 1950-70-es években: az emberi szellem és a lelkek kollektivizálása;


• 2000-es években: szükség lett volna egy szellemi-lelki „reprivatizációs”
folyamatra – ezzel senki sem foglalkozik 30 év óta;
• A korszerű oktatás, nevelés és képzés a jövő kulcsa!

2. Demográfia (a szülések száma és elvándorlás).

3. Kisközösségek serkentése, létrehozása (lelki-szellemi folyamatok).

4. Erőforrások feltárása / hazai hozzáadott érték termelése:


• Hazai nyersanyag és energiaforrások számbavétele és időrendbe
állítása (pl. a lignit mienk, vagy a dédunokánké?)
• Hazai hozzáadott érték termelése (erős KKV szektor létrehozása)
• Hazai pénzállomány növelése
• Adósságállomány csökkentése !!!!!

5. Ország-védelem megerősítése – szövetségesek bekapcsolása 14


I/10. A GAZDASÁGSTRATÉGIA FELADATAI – MNB: 180 lépés (2018)

15
I/10a. Az Ipar 4. Stratégia elemei

Hol van az
energetikai
ipar?

16
I/11. A GAZDASÁGSTRATÉGIA FELADATAI

ALAPCÉL: A GAZDASÁGI LESZAKADÁS OKAINAK FELSZÁMOLÁSA

1. A hazai hozzáadott érték növelése (GNI).


2. Exportbevételek növelése – iparfejlesztés. HAZAI KKV szektor. Elindult.
3. Importkiadások csökkentése. – pl. import tüzelőanyag, gépek, szolgáltatások
4. GNI > GDP állapot elérése.
5. Államadósság csökkentése.
6. EU támogatások prioritásai a jelen szempontok alapján.
7. Beruházások finanszírozása hazai hitelforrásokból.
8. A humán tőke fejlesztése (oktatás, szakmai továbbképzés, nevelés,
tudatformálás, mentalitás formálás).

17
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző Hazai
Befektető Ország Földünk
gyártó
Hozzáadott érték-
VIII. Igen Igen
MUNKAHELY
Munkahelyteremtés és a megújuló energia

(1) Nemzetközi gyakorlat: a támogatásra szoruló megújuló energia a


munkahelyteremtés egyik eszköze.
.

(2) IRENA szerint [5] a megújuló energia bevezetése világszerte:


• Munkahelyek növekedését hozta: 5%/év (2015-ben)
• Munkahelyek a megújuló szektorban: 8,1 millió fő (kis vízerőművekkel)
• A nagy vízerőművekben: + 1,3 millió fő
.

(3) Munkahelyek száma a megújuló energiaiparban (2015. év):


• Németország: 355 ezer fő (ebből szélenergia: 150 ezer fő);
• Franciaország: 170 ezer fő
• EU többi: 644 ezer fő (Európa összesen: ≈ 1,2 mill. munkahely)
• USA: 770 ezer fő
• Magyarországon: ??? 20
VIII/2. A MODELLSZÁMÍTÁS – napelemek a háztetőn: 1000 MW

http://www.edluxkft.hu/userfiles/images/house1.jpg

Import: 77% (bruttó értéken) Hazai beszállítás: 23% (bruttó értéken)


(1) Polikristályos napcella (nettó)
(8) Hálózai kapcsolat, háromfázisú visszatáplálás
(2) Cellák modullá építése
(9) Földelés
(3) Töltésvezérlő - nincs benne
(4) Akkumulátor telep - nincs benne
(10) Kábelek, csatlakozók
(5) AC/DC túlfeszültség és túláram védelem (11) Napelem tartó szerkezet
(6) Inverter-3 fázisú (Fronius, 10 év garancia) (12) Tervezés, engedélyeztetés
(7) Teljesítmény optimalizáló (13) Kiszállítás, kivitelezés, telepítés, beüzemelés

21
VIII/3. A MODELLSZÁMÍTÁS – naperőmű szántóföldön: 1000 MW

renewableenergyhub.us

Import: 60% (bruttó értéken) Hazai beszállítás: 40% (bruttó értéken)


(8) Hálózai csatlakozás, betáplálás-120 kV-ba
(1) Polikristályos napcella (nettó) (9) Földelés
(2) Cellák modullá építése (10) Belső kábelek, csatlakozók
(3) Töltésvezérlő (11) Tartó szerkezet
(4) Akkumulátor telep - nincs benne (12) Tervezés, engedélyeztetés
(5) AC/DC túlfeszültség és túláram védelem (13) Kiszállítás, kivitelezés, telepítés, beüzemelés
(6) Inverter-3 fázisú (Fronius, 10 év garancia) (14) Főtranszformátor - 120 kV
(7) Teljesítmény optimalizáló (15) Projektmenedzsment 22
(16) Tartalék
VIII/4. AZ ITTHON MARADÓ BEVÉTELEK (IMB): Mrd. Ft / 30év
Fogyasztói kifizetésekből itthon maradó pénzösszegek
1. Hazai beszállításból 2. ÁFA az államnak 3. Kamatfizetés 4. O&M 5. Földbérlet

1 243 (100%) 985 (79%) 454 (37%) 1 341 (100%) 1 028 (77%) 529 (39%)

ÖSSZES
ÖSSZES
0,033
0,0
158
125,7

1 341 385
1 243 443,0

0,033
85
0 0
84
0
285
264 285
264

152,0 200 159


105

0. A) HAZ AI B) KÜLFÖ LDI 0. A) HAZ AI B) KÜLFÖ LDI


FO G YAS ZTÓ K TULAJ DO N TULAJ DO N FO G YAS ZTÓ K TULAJ DO N TULAJ DO N
KI FI ZE TÉ S E I KI FI ZE TÉ S E I
I . NAP E LE ME K A HÁZTE TŐ N I I . NAP E RŐ MŰV E K A S ZÁNTÓ FÖ LDE KE N
23
VIII/5. AZ ITTHON MARADÓ BEVÉTELEK (IMB) – kiszorítás ?

AZ IMB nagyságát meghatározó további tételek:

Kérdés: milyen villamosenergia forrásokat szorít ki a naperőmű?:

α. ) Ha kombinált ciklusú erőművet – akkor import gázt takarít meg:

• ha a gázár: 30 EUR/MWh (LHV)


• erőművi átlagos hatásfok: 55%
• Földgázmegtakarítás: 60 000 GWh/30 év
• Importmegtakarítás: 567 Mrd. Ft/30 év

β. ) Ha import villamosenergiát szorít ki – akkor most ráfizetünk!

• import villamosenergia ára (nettó): 19 Ft/kWh (60 EUR/MWh)


• naperőmű villanyának fogyasztói ára: 40,64 Ft/kWh (ÁFA-val)
• Import áramért kifizetünk: 624 Mrd. Ft/30 év
• A naperőművekért ki kell fizetnünk: 1341 Mrd. Ft/30 év
• Veszteségünk a naperőművek miatt: 717 Mrd. Ft/30 év
24
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző.
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
Hozzáadott érték – HAZAI
VIII/6 Igen Igen
(+) PÉNÜGYI MÉRLEG

I. Néhány számpélda a szemléletformálásunkra:


1. A szélerőműveknek (≈ 300 MW, ≈ 600 GWh/év)
kifizetünk 2016-ban (34,34 Ft/kWh): 20.6 Mrd. Ft/év
.

2. Ha ezt importból vennénk, kifizetnénk (12 Ft/kWh): 7,2 Mrd. Ft/év


3. Többlet kifizetésünk: 13,4 Mrd. Ft/év
.
4. KÉRDÉS: Kié ez a pénz? Országban marad (akkor OK!)? Kimegy?
.
a) A BME állami finanszírozása: ≈ 15 Mrd. Ft/év
b) A Corvinus Egyetem állami finanszírozása: ≈ 7,5 Mrd. Ft/év

II. Egy önmagában is érdekes számszakiság:


(1) Villamosenergia importunk: ≈ 14 TWh/év
(2) Kifizetünk érte (12 Ft/kWh): ≈ 170 Mrd. Ft/év
(3) Felsőoktatás személyi juttatásai: ≈ 178 Mrd. Ft/év
(4) Következtetések levonása: leépítések, felújítások elmaradása, …
25
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
Hozzáadott érték-
VIII/1. Igen
MUNKAHELY

Forrás: [5]

26
I/12. AZ ENERGETIKA STRATÉGIAI ALAPKÖVETELMÉNYEI

A) ENERGIA SZOLGÁLTATÁS – alapcél a GNI növelése

B) ENERGETIKAI IPAR – alapcél a GNI növelése 20


I/12a. ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA - területei

A) ENERGIA SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN:


• Energiafogyasztói kör (energiahatékonyság) – kiemelten: pazarló épületek
• Elosztó rendszer (DSO);
• Átviteli rendszer;
• Energiatermelés;
• Energia kereskedelem;
• Jogi szabályozás;
• Oktatás / kutatás: az egyetemi és vállalati szféra kötelező összekapcsolása;
• Finanszírozás.

B) ENERGETIKAI IPAR TERÜLETÉN


• Oktatás / kutatás / fejlesztés: egyetemi és vállalati szféra kötelező
összekapcsolása;
• Új szolgáltatások, szoftverek, stb.
• Szabadalmak vizsgálata – termékfejlesztési cél;
• Korszerű külföldi eljárások átvétele, továbbfejlesztése (karbantartás !)
• Új lehetőségek: környezeti ipar és a megújuló energiahasznosítás termékek 21
I/12b. ENERGIAHATÉKONYSÁG – innovatív veszteségfeltárás

MAGYARORSZÁG HATÁSFOKA – 2016. év:


.

I. Primer energiafelhasználás: 1081 PJ


II. Végső energiafelhasználás: 731 PJ

Magyarország energetikai hatásfoka: 67,6 %

Primer energia veszteségünk: 32,4 %


Értéke: kb. 500 mrd. Ft

Hová kerül a veszteség?


Melegíti a Földünket és annak légkörét !!!
.
23
I/12c. ERŐMŰVEK és a GNI kapcsolata
Mi gyarapítja a hazai pénzállományt?
I. Beruházási szakaszban:
• Hazai előállítású termékek arányának növelése
• Hazai szolgáltatások arányának növelése
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Finanszírozás hazai tulajdonú bankokból és hazai megtakarításból
II. Üzemeltetési szakaszban:
• Hazai primer energia felhasználása
• Adók (az állam és az önkormányzat részére)
• Adósságszolgálat fizetése hazai tulajdonú bankoknak
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Szolgáltatások vásárlása hazai tulajdonú cégektől (pl. karbantartás)
• Áramexport (a külföldi pénzbeáramlás növelése)
• Osztalékfizetés hazai tulajdonosoknak (visszaforgatás !)

CÉL:
(1) GNI > GDP arányra való törekvés!
(2) Energiafogyasztók kifizetései országon belül maradó részének növelése.
Domestic use of Revenues /DuR/ maximálása ! 30
II. MOSTOHA GYERMEK

= ökológiai önpusztítás =

1. „ANYAG ZABÁLÓ” ENERGIA HASZNOSÍTÓ ESZKÖZÖK

2. HASZNOS TERÜLETEK KIVONÁSA

3. ENERGETIKAI MEGTÉRÜLÉS

4. BIOMASSZA ÉGETÉS kontra ÉLELMISZER TERMELÉS

31
II/1. EMBERI LÉTEZÉSÜNK FORRÁSAI - 7.6 milliárd ember (2017)

Energia forrásunk:
NAP Anyagi forrásunk:
FÖLD
𝐃 = 𝟏𝟐 𝟕𝟓𝟔 𝐤𝐦;
𝐕 ≈ 𝟏𝟎𝟖𝟑 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐢á𝐫𝐝 𝐤𝐦𝟑
A ≈ 511 millió km2
(Ennek 29%-a szárazföld)
M ≈ 5,97 ∙ 1024 tonna
ρ ≈ 5,5 t/𝒎𝟑

.
A NAP, mint energia forrás: kimeríthetetlennek tartjuk.

A FÖLD végessége: a geometriája:


𝐃𝟑 ∙ 𝛑
 O2 kincsünk / CO2; 𝐕𝐠ö𝒎𝐛 =
𝟔
 Vízkincsünk;
𝐀gömb = 𝐃𝟐 ∙ 𝛑
 Humuszkincsünk (a talaj termékenysége).
 Nyersanyagforrásunk (olaj, földgáz, ásványi ércek, anyagok) 32
II/2. A „MEGÚJULÓ” ENERGIAFORRÁSOK FIZIKÁJÁRÓL
1. ALAPTÉTEL: az energiahasznosítás csak anyagfelhasználással lehetséges.
• Az energia forrása: a NAP;
• Az anyagforrás: a FÖLD – berendezések gyártásához / + humusz!

2. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNOSÍTÁS ALAPTULAJDONSÁGAI:


(1) Az „ingyen” érkező napenergia: 1000 W/m2; 1200-1500 kWh/m2,év;
Kicsi az energia intenzitása, kicsi a hatásfoka, kicsi hasznos energia.

(2) Nagy az anyagfelhasználás intenzitása (Földünket zabáljuk) [1.0], [2]:


 Szélpark acélfelhasználása: 20-25-szerese egy atomerőműnek (kWh-ra);
 Szélpark betonfelhasználása: 15-20-szerese egy atomerőműnek;
 Naperőmű rézfelhasználása: 100-120-szorosa egy atomerőműnek;
 Naperőmű CO2 kibocsátása >10-szerese egy atomerőműnek.
(Kiterjesztett teljes életciklusra vonatkoztatva. A bányától a lebontásig!)

(3) Időjárás függés - kicsi a kapacitáskihasználási tényező (kb. 1000 – 2000 h/a).

(4) Energianövény (300 GJ/ha,a; zsinórban, egy év után, egy évig 9,5 kW/ha):
33
 A biomassza villamosenergetikai hatásfoka: < 0,2%
II/3. ERŐMŰVEK RELATÍV ANYAGFELHASZNÁLÁSA

𝐞𝐫ő𝐦ű
Arány =
𝐀𝐓𝐎𝐌𝐄𝐑Ő𝐌Ű

BETON ACÉL AL RÉZ


ERŐMŰVEK
az anyagigény szorzószámai

A) SZÉLPARK 21 25 151 53

B) NAPERŐMŰ - 3,4 3037 114

C) KOMBINÁLT CIKLUSÚ 0,3 1,7 2,3 0,7

D) ATOMERŐMŰ 1,0 1,0 1,0 1,0

34
II/4. Példák. A MEKH által naperőművekre kiadott engedélyek egy része
P<500 kW kategória, 1917 db engedély = 930 MW (Állapot: 2018. május 6.)

35
https://solarity.hu/blog/2018/05/11/hol-epulnek-naperomuvek-magyarorszagon-interaktiv-terkep/
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
IV/1. Energiamegtérülési tényező igen igen Igen

Energiamegtérülési tényezők kiterjesztett életciklusra


(eM)

Atomerőmű

Vízerőmű (90 MW)

Barnaszéntüzelésű erőmű

Kombinált ciklusú erőmű

Koncentráló naperőmű

Széltorony (E66) Energiatárolással


Energiatárolás nélkül
Biomassza (gabona)

Naperőmű (tetőn, 100 m2)


eM
Forrás: 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Weißbach
és társai [2] 36
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
V. Energiaátalakítási hatásfok igen igen igen igen

Megújuló energiát hasznosító erőművek hatásfokai:


Erőműfajta ηe Megjegyzés
1. Fotovillamos erőművek 10 – 30 %
a szél kinetikus energiájára
2. Szélerőművek 10 – 30 %
vonatkoztatva
3. Vízerőművek 80 – 90 %
4. Geotermikus erőművek 5 – 15 % bemenő termálvíz hőjére vonatkoztatva
5. Biomassza tüzelésű gőzerőmű 20 – 30 % eltüzelt biomassza hőjére vonatkoztatva

Napenergia: Biomassza:
Erőmű: E3 [kWhe/év]
E1 [kWhth/év] E2 [kWhth/év]
ηe = 30% 0,19%
100% 0,64%
( Input a fotoszintézishez: 1300 kWh/m2a; Energianövény: 300 GJ/ha,a) ? !!!
A napenergia energetikai hasznosítási foka: 0,19%.

ÜZENET: a termőföld nem energiatermelő forrás!


Használj helyette biomassza hulladékot!
37
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
III. Planéta (Föld) fogyasztás igen

6.1 Kivont földterületek (ökológiai lábnyom)

Erőművek területfoglalása direkt / kiterjesztett életciklusra

ERŐMŰVEK TERÜLET IGÉNYE, m2 / MWe


ERŐMŰ Globális:
Erőmű fajtája helyigénye teljes techn. láncolat
1. Kombinált ciklusú erőmű - földgáz 150 5 000
2. Gőzkörfolyamatu erőmű – fekete szén 250 30 000
3. Atomerőmű 280 20 000
4. Szélpark 2 000 50 000
5. Naperőmű (10-20 ha mezőn) 10 000 150 000?
6. Biomassza, fatüzeléssel 300 3 millió
7. Biomassza: silókukorica + gázmotor 5000 2 millió
8. Geotermikus, ORC 1300 10 000
38
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Gyártó Befektető Ország Földünk

IV/2. Energiamegtérülési tényező Igen Igen

Weißbach és társainak a vizsgálataiból: [1], [2], [3] (tároló nélkül):

eM M Referencia erőmű
Erőmű (EROI) (EPBT) paraméterek
[-] [hónap]
1. Atomerőmű 75 2 1340 MW, 8000 h/a, 60 év
2. Vízerőmű - folyami 49 24 90 MW, 3000 h/a, 100 év
3. Barnaszén erőmű-külszini fejtés 31 2 500 MW, 7500 h/a, 50 év
4. Kombinált ciklus 28 0,3 820 MW, 7500 h/a, 35 év
5. Szélerőmű 16 14 1,5 MW, 2000 h/a, 20 év
6. Fotovillamos (tető, 100 m2) 4 71 1350 kWh/a, 1000h/a, 25 év
7. Biomassza (kukorica) 3,5 - kukorica, 55 t/ha

ÜZENET: eM és M tényezők fenntartásokkal kezelendők (az alapadatok


bizonytalanok, berendezés és üzemidő függőek!). 39
III. MOSTOHA GYERMEK

= rendszerszintű költségnövekedés =

1. A KÖZPONTOSÍTOTT és ELOSZTOTT RENDSZER ÁRFEDÉSE

2. IDŐJÁRÁS FÜGGÉS DUPLA ERŐMŰ KAPACITÁSOK

3. ENERGIATÁROLÁS MEGOLDATLANSÁGA

4. HÁLÓZATFEJLESZTÉS KÜLÖN KÖLTSÉGIGÉNYE

5. A HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉS ÚJ KIHÍVÁSAI

40
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
VI. Rendelkezésre állás igen igen igen igen

41
KINEK Mi AZ ÉRDEKE?
Jellemző
Fogyasztó Befektető Ország Földünk
VII. Villamos hálózat költség Igen Igen

Németországi új igény a
80 000 MW szél- és
naperő kapacitás miatt:

2600 km új vezeték
építése szükséges.
Becsült költségek:
21 Mrd. EUR

Forrás:
http://www.netzausbau.de/SharedDo
cs/Downloads/DE/Vorhaben/Gesamt
-Karte.pdf?__blob=publicationFile
42
IV. MOSTOHA GYERMEK

= Károsanyagok keletkezése =

1. KÖRNYEZET SZENNYEZÉS (levegő, zaj, felszíni, felszín

alatti vizek)

2. HULLADÉK ANYAGOK KELETKEZÉSE és KEZELÉSE

43
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
IX. Károsanyag kibocsátások [2] igen igen

KIBOCSÁTÁSOK: NOX és SO2 [mg/kWh]; CO2 [g/kWh]

Folyami vízerőmű (3,1 MW) NOx

Szélerőmű (1500 kW, 5,5 SO2


m/s)

Napelem tetőn (5kW) CO2

Fatüzelésű erőmű

Atomerőmű

Kombinált ciklusú erőmű

Barnaszén erőmű

Feketeszén erőmű

0 200 400 600 800 1000 1200


44
V. MOSTOHA GYERMEK

= emberi egészség =

1. ELVESZTETT EMBERI ÉLETÉVEK

2. Számszerűsítés

45
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
Egészség kockázatok
X. igen igen igen igen
(Years of Life Lost, YOLL)

46
ÖSSZEGZÉS

1. MIKOR ELŐNYÖS AZ ORSZÁGNAK?

2. MIKOR HÁTRÁNYOS AZ ORSZÁGNAK:

47
ELDÖNTENDŐ: ELŐNY - HÁTRÁNY

1. MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL ELŐNYÖS LEHET, HA:


.

• Csökkenti a földgázimportot - költségmegtakarítás;


• Csökkenti a villamosenergia importot ( <?, >? ) – költségmegtakarítás?
• Hazai hozzáadott értéket teremt: K+F+I, gyártás, szervizelés, stb.
• Ha a befektető hazai, és a pénzügyi eredménye az országban marad.
• Munkahelyeket teremt.

2. MAGYARORSZÁG SZEMPONTJÁBÓL HÁTRÁNYOS, HA:


.

• A támogatás növeli a fogyasztók kiadásait;


• Ha a befektetés pénzügyi eredménye elhagyja az országot;
• Olcsóbb hazai erőműveket szorít ki. Csökkenti a hazai hozzáadott
értéket, munkahelyeket szüntet meg.
48
MI A TEENDŐ ???

1. KOMPLEX ÉRTÉKELÉS !!! - MÁTRIX MÓDSZER használata

2. VIZSGÁLJUK MEG ÖT ÉRDEKHORDOZÓ SZEMPONTJAIT !

3. DÖNTSÜNK AZ ORSZÁG ÉRDEKEI SZERINT !!!

49
AZ ÉRTÉKELŐ MÁTRIX FELÉPÍTÉSE ÉS ELEMEI
ÉRDEKHORDOZÓK
(akiket közvetlenül, vagy közvetetten érint)
S.
SZEMPONTOK A) B) C) D) E)
sz.
Fo- Gyártó Befekte- Orszá- Földünk
gyasztó tő gunk

(1) Energiaátalakítási hatásfok igen igen igen igen

(2) Energiamegtérülési tényező igen igen Igen

(3) Rendelkezésre állás igen igen igen igen

(4) Energia költségek, árak igen igen igen igen

(5) Hazai hozzáadott érték, GNI igen igen

(6) Planéta (Földünk) fogyasztásunk igen igen

(7) Károsanyag / hulladék kibocsátás igen igen

(8) Tartalék kapacitások szükségessége igen igen igen

(9) A villamos hálózatra gyakorolt hatás igen igen igen

(10) Egészségi kockázatok (YOLL) igen igen


50
https://www.eszk.org/rendezvenyeink/archivum/archivum-2018/eromuvek-ujszeru-matrixalapu-ertekelese
ÉRDEKHORDOZÓK

KIK AZOK AZ „ÉRDEKHORDOZÓK” ?


(DÖNTÉSHOZÓK)???

ÉRDEKHORDOZÓK Fontossági
Érdek
(Döntéshozók. Kinek mi fontos.) sorrend
Energiaár, ↓
(A) Fogyasztók 2.
minőség

(B) Berendezésgyártók Berendezés ára ↑ 4.


Bevétel,
(C) Befektetők, energiaszolgáltatók 3.
megtérülés ↑
GNI, munkahely,
(D) Magyarország (létezésünk helye) ellátásbiztonság, 1. !!!
ökológia.

(D) Planétánk, Földünk Ökológiai lábnyom ↓ 5. ???

Ki, állapítja meg a sorrendet? – Mi magunk!


51
FORRÁSJEGYZÉK

[1.0] WetzeL, Manuel: Materialbedarf von Stromerzeugungsanlagen. Forschungsarbeit. 2015. – Deutsches


Zentrum für Luft- und Raumfahrt; Universität Stuttgart.

[1] O. Mayer-Spohn, S. Wissel, A. Voß, U. Fahl, M. Blesl: Lebenszyklusanalyse ausgewählter


Stromerzeugungstechniken, IER, Stutgart, 2005-2007.

[2] D. Weißbach, G. Ruprecht, A. Huke, K. Czerski, S. Gottlieb, A. Hussein: Energy intensities, EROIs, and
energy payback times of electricity generating power plants. Berlin, 2013

[3] Joachim Grawe: Energieerntefaktoren bei der Erzeugung elektrischer Energie. http://www.energie-
fakten.de/html/erntefaktor.html

[4] Projected Costs of Generating Electricity 2015. IEA, NEA, OECD

[5] Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2016. International Renewable Energy Agency (IRENA)

[6] Dr. Andreas Dumm-Dr. Detlef Ahlborn-Rolf Schuster: Energiewende Erfolgreich gemacht?
http://www.vernunftkraft.de/de/wp-content/uploads/2016/03/Erfolgskontrolle.pdf

[7] Dr. Varjú György emeritus professzor előadása: A decentralizált energiatermelés kockázatai és korlátai.
http://realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4489

[8] Dr. Korényi Zoltán: Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex értékelése. Magyar Energetika,
2017. április, 2. szám 52
KÖSZÖNÖM SZÉPEN MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
korenyi.zoltan.2@t-online.hu

53
KÉSŐBBI UTÁNA NÉZÉSHEZ

HÁTTÉR - ANYAG
korenyi.zoltan.2@t-online.hu

54
0.3 A VILÁG PRIMÉR ENERGIA FELHASZNÁLÁSA

Forrás: https://seekingalpha.com/article/4083393-world-energy-2017minus-2050-annual-report
55
Dr. Minqi Li, Professor, Department of Economics, University of Utah: World Energy 2017-2050 (BP, EIA)
ad. 5. MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI TELJESÍTMÉNYE

Magyarország egy főre jutó GDP szintje Ausztriához viszonyítva [1], [2]

GDPHU / GDPA

1936-ban: ≈ 85 %

2016-ban: ≈ 30 %

HOL VAN A
HOZZÁADOTT
ÉRTÉKÜNK ???!!!

AMECO: Annual Macro-economic database of the European Commission'

1936-tól növekvő tendenciájú a leszakadásunk !!! (= 15% → 70% 56


0.1 ELŐSZÓ: EURÓPA MA – Jellemző folyamatok (2017)

The development of
average electricity
120
prices

100

80

60

40

20

Figure 4: Annual baseload prices and the range of deviations of national markets of selected
countries in Europe on average, Source: Energy Brainpool

https://blog.energybrainpool.com/en/update-trends-in-electricity-price-development-eu-energy-outlook-2050/
57
III/1. A NEMZETSTRTÉGIA ALAPELEMEI

1. 2. 3. 4. 5. 12
III/1a. A NEMZETSTRTÉGIA RÉSZELEMEI

1. 2. 3. 4. 5.

 Rendvédelem
 Szellemi-lelki-  Alkotmány  Honvédelem
erkölcsi állapot
 Állam működtetése  Szomszédság-
 Emberi minőség viszonyok
újratermelése  Társadalmi
(oktatás, nevelés önszerveződés  Szövetségi
kultúra) rendszer
 Nemzetközi
 Közbeszéd (média, környezet  Geostratégiák a
fórumok) világban

 Fennmaradás  Természeti erőforrások,


(népesedés) élővilág
 Egészségi állapot  Gazdaság/Mezőgazdaság/
Élelmiszergazdaság
 Generációs (tulajdonviszonyok,
szolidaritás pénzügyi rendszer,
(nyugdíjrend-szer) egyenlőtlenségek)
13
III/1b. A NEMZETSTRTÉGIA LEGÉGETŐBB KÉRDÉSEI

1. Az emberi minőség és annak újratermelése:

• 1950-70-es években: az emberi szellem és a lelkek kollektivizálása;


• 2000-es években: szükség lenne egy szellemi-lelki „reprivatizációs”
folyamatra – ezzel senki sem foglalkozik;
• A korszerű oktatás és képzés a jövő kulcsa!

2. Demográfia (a szülések száma és elvándorlás).

3. Kisközösségek serkentése, létrehozása (lelki-szellemi folyamatok).

4. Erőforrások feltárása / hazai hozzáadott érték termelése:


• Hazai nyersanyag és energiaforrások számbavétele és időrendbe
állítása (pl. a lignit mienk, vagy a dédunokánké?)
• Hazai hozzáadott érték termelése (erős KKV szektor létrehozása)
• Hazai pénzállomány növelése
• Adósságállomány csökkentése !!!!!

5. Ország védelem megerősítése – szövetségesek bekapcsolása 14


III/2. A GAZDASÁGSTRATÉGIA FELADATAI – MNB: 180 lépés (2018)

15
III/2a. Az Ipar 4. Stratégia elemei

Hol van az
energetika?

16
III/2b. A GAZDASÁGSTRATÉGIA FELADATAI

ALAPCÉL: A GAZDASÁGI LESZAKADÁS OKAINAK FELSZÁMOLÁSA

1. A hazai hozzáadott érték növelése (GNI). - EIT feladatterv kidolgozása !


2. Exportbevételek növelése – iparfejlesztés. - EIT feladatterv kidolgozása !
3. Importkiadások csökkentése. - EIT feladatterv kidolgozása !
4. GNI > GDP állapot elérése. - EIT feladatterv kidolgozása !
5. Államadósság csökkentése.
6. EU támogatások prioritásai a jelen szempontok alapján.
7. Beruházások finanszírozása hazai hitelforrásokból.
8. A humán tőke fejlesztése (oktatás, szakmai továbbképzés, nevelés,
tudatformálás, mentalitás formálás). EIT feladatterv kidolgozása !

17
III/3. ÖSSZEFOGLALÁS: MI AZ ORSZÁG GAZDASÁGI ÉRDEKE?

CÉL:
Jövedelem
termelés!!!

Hazai
pénzállomány
növelése!

min.

max.
A polgárok, az ország érdeke: a GNI növelése! Hogyan?:
(1) A hazai hozzáadott érték növelése (termelés, új termékek, szolgáltatások)
(2) Exportbevétel növelése
(3) Importkiadás csökkentése (pl. földgáz csökkentése, hazai beszállítók ösztönzése)
(4) Külföldre áramló elsődleges jövedelmek csökkentése (pl. osztalék, támogatás)
(5) Finanszírozás országon belüli megtakarításokból (hazai hitelforrások!) 18
IV. AZ ENERGETIKA HELYE A NEMZETGAZDASÁGBAN

NEMZETSTRATÉGIA

GAZDASÁGSTRATÉGIA
EIT
területek
azonosítása
Energetikai stratégia

Energia Energetikai
szolgáltatás ipar

ALAPCÉL: hozzáadott érték termelése, jövedelemtermelés, GNI növelés 19


IV/1. AZ ENERGETIKA STRATÉGIAI ALAPKÖVETELMÉNYEI

A) ENERGIA SZOLGÁLTATÁS – alapcél a GNI növelése

B) ENERGETIKAI IPAR – alapcél a GNI növelése 20


V. ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA - területei

A) ENERGIA SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN:


• Energiafogyasztói kör (energiahatékonyság) – kiemelten: pazarló épületek
• Elosztó rendszer (DSO);
• Átviteli rendszer;
• Energiatermelés;
• Energia kereskedelem;
• Jogi szabályozás;
• Oktatás / kutatás: az egyetemi és vállalati szféra kötelező összekapcsolása;
• Finanszírozás.

B) ENERGETIKAI IPAR TERÜLETÉN


• Oktatás / kutatás / fejlesztés: egyetemi és vállalati szféra kötelező
összekapcsolása;
• Új szolgáltatások, szoftverek, stb.
• Szabadalmak vizsgálata – termékfejlesztési cél;
• Korszerű külföldi eljárások átvétele, továbbfejlesztése (karbantartás !)
• Új lehetőségek: környezeti ipar és a megújuló energiahasznosítás termékek 21
V/1. ENERGETIKAI INNOVÁCIÓS STRATÉGIA - megtérülések

AZ INNOVÁCIÓ ALAPVETÉSEI:
(1) Az innováció = befektetés jövedelemtermelési céllal (GNI).
(2) A befektetésnek meg kell térülnie. Négy megtérülési kategória:
A) Rövid távon: < 5 év
B) Közép távon: 5 – 10 év
C) Hosszabb távon: > 10 év
D) Magasabb szintű ország érdek
(3) Finanszírozás és kockázatkezelés módszerei

GDP ≈ 40 000 mrd. Ft


Ebből K+F+I:
720 mrd. Ft (2020: 1,8%)
• Vállalkozások: 1,2%
• Egyetemek, kutatóint.: 0,35%
22
V/2. ENERGIAHATÉKONYSÁG – innovatív veszteségfeltárás

MAGYARORSZÁG HATÁSFOKA – 2016. év:


.

I. Primer energiafelhasználás: 1081 PJ


II. Végső energiafelhasználás: 731 PJ

Magyarország energetikai hatásfoka: 67,6 %

Primer energia veszteségünk: 32,4 %


Értéke: kb. 500 mrd. Ft

Hová kerül a veszteség?


Melegíti a Földünket és annak légkörét !!!
.
23
ad. 5. ERŐMŰVEK és a GNI kapcsolata
Mi gyarapítja a hazai pénzállományt?
I. Beruházási szakaszban:
• Hazai előállítású termékek arányának növelése
• Hazai szolgáltatások arányának növelése
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Finanszírozás hazai tulajdonú bankokból és hazai megtakarításból
II. Üzemeltetési szakaszban:
• Hazai primer energia felhasználása
• Adók (az állam és az önkormányzat részére)
• Adósságszolgálat fizetése hazai tulajdonú bankoknak
• Hazai munkaerő foglalkoztatása
• Szolgáltatások vásárlása hazai tulajdonú cégektől (pl. karbantartás)
• Áramexport (a külföldi pénzbeáramlás növelése)
• Osztalékfizetés hazai tulajdonosoknak (visszaforgatás !)

CÉL:
(1) GNI > GDP arányra való törekvés!
(2) Energiafogyasztók kifizetései országon belül maradó részének növelése.
Domestic use of Revenues /DuR/ maximálása ! 70
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(6) Planéta (Föld) fogyasztás igen

6.0 A Föld élelmiszertermelő területei 2000-ben (NASA)

A szárazföldek aránya: 29%.


Élelmiszertermelés: a szárazföldek 40%-án.
Ez a Föld felszínének kb. 10%-a.
71
https://eoimages.gsfc.nasa.gov/images/imagerecords/76000/76605/globalcrops_tmo_2000-08_lrg.png
KINEK AZ ÉRDEKE?
S.
sz.
JELLEMZŐ A) B) C) D) E)
Fogy. Gyártó Befekt. Ország Földünk
(4) Energia költségek, árak igen igen igen igen

72