Anda di halaman 1dari 2

ORAR DȘE - sem.

II - 2018-2019
zi ora
PEDA 1 PEDA 2 PEDA 3 PIPP 1 PIPP 2 PIPP 3 PPS 1 PPS 2 PPS 3
disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala disciplina C/S nume sala

Teoria şi metodologia M. Crașovan


305 / Metodologia
curriculumului (gr. 3) / /
8.00-9.30 Practică de specialitate P R. Tutunaru ext. S intervenţiei S A. Luștrea B106 Braille și LMG (s.p) C A.Luștrea B106
314B psihopedagogice (s.i.)
TIC (gr. 1) G. Grosseck

Teoria şi metodologia M. Crașovan


curriculumului (gr. 1) / / 305 /
Metodologia
Psihopatologie şi
9.40-11.10 Practică de specialitate P R. Tutunaru ext. TIC (gr. 2) / S G. Grosseck 314B / C/S L. AlGhazi B01 intervenţiei C A. Luștrea B106 Didactica predării TEC C C. Borca B107
psihologie medicală
/ psihopedagogice
Psihologia Educației 306
(gr. 3) I. Dârjan

Teoria şi metodologia M. Crașovan Didactica predării TEC


305 /
curriculumului (gr. 2) / / Psihologia dezvoltării Psihopedagogia (s.i.) /
LUNI

11.20-12.50 Practică pedagogică P R. Tutunaru ext. S S L. AlGhazi B01 C A. Luștrea B106 S C. Borca B107
(s.p.) deficienților de auz
314B
TIC (gr. 3) G. Grosseck Braille și LMG (s.p.)

Psihologia educației
Educație plastică și
(gr. 2) / 305 /
Psihologia dezvoltării Practică pedagogică I. Dârjan / didactica educației Psihopedagogia
13.00-14.30 S L. AlGhazi B01 P R. Tutunaru ext. S S R. Dimitrie ext. Practică de licență P D. Iancu 314B Tulburări de dezvoltare C/S C. Borca B107 S A. Luștrea B106
(s.p.) (sp) C. Lungoci plastice (gr 1 - s.i.) / (gr deficienților de auz
Limba română (gr. 1) 306
2 - s.p.)

Geografia și didactica
Limba română gr. 2) / C. Lungoci / 306 / Educație plastică și geografiei (s.p.) / R. Ivan /
14.40-16.10 Sociologia educaţiei C S. Predescu B01 Psihologia Educației S didactica educației S R. Dimitrie ext. C 601
(gr. 1) I. Dârjan 305 plastice (gr 3 - s.i.) Didactica domeniului F. Lobonț
Om și societate (s.i)
Geografie şi didactica
16.20-17.50 Sociologia educaţiei S S. Predescu B01 Limba Franceză S C. Lungoci ?? Limba Franceză S C. Lungoci ?? geografiei (gr1 - s.p.) / S R. Ivan 306 Practică de specialitate P F. Turca ext. Limba Franceză S C. Lungoci ??
(gr.2 - s.i.)
18.00-19.30

19.40-21.10
Educaţie civică şi
Practică pedagogică în
8.00-9.30 didactica activităţilor de C F. Lobonț 306 P R. Tutunaru ext.
învățământul primar 2
educaţie civică

Educaţie civică şi
didactica activităţilor de
I. Mladin /
educaţie civică (s.i.) / Practică pedagogică în
9.40-11.10 S 306 P R. Tutunaru ext. TIC S G. Grosseck 314B Dizabilități neuromotorii C L. AlGhazi B107
învățământul primar 2
R. Paloș
Educație și formare la
locul de muncă (s.p.)

Educație și formare la Teoria şi metodologia Teoria şi metodologia


11.20-12.50 TIC S G. Grosseck 314A C R. Paloș 306 S O. Bersan 305 S M. Crașovan 314B Dizabilități neuromotorii S L. AlGhazi B107
locul de muncă evaluării (gr.1) curriculumului

Teoria şi metodologia
evaluării (gr.2) /
MARȚI

O. Bersan / 305 /
Teoria şi metodologia Management Introducere în
13.00-14.30 S M. Crașovan 314A S I. Moș 314B Didactica limbii şi S C/S L. AlGhazi B107
curriculumului Educațional (s.p.) psihoterapie
literaturii române R. Tutunaru/ 306
(gr.3 - s.p.) / (gr.1 -
s.i.)

Teoria şi metodologia
evaluării (gr.3) /
O. Bersan / 305 / Management
Educație pentru
14.40-16.10 C G. Grosseck 314B S Educațional (gr.1 - s.i.) / S I. Moș 607A Practică de specialitate P F. Turca ext.
dezvoltare durabilă Didactica limbii şi R. Tutunaru 306 (gr.2 - s.p.)
literaturii române
(gr.2 - s.p.)
Educație pentru
G. Grosseck
dezvoltare durabilă S/ 314B / Educație plastică și
/ Management
16.20-17.50 (s.i.) / didactica educației C R. Dimitrie A31 C I. Moș A31
Educațional (s.p.)
Management C A31 plastice (s.i.)
I. Moș
Educațional (s.p.)
Educația incluzivă a Educația incluzivă a Educația incluzivă a
18.00-19.30 C S. Predescu A31 Limba engleză (gr.1) S M. Crișan 304 C S. Predescu A31 C S. Predescu A31
copiilor cu CES copiilor cu CES copiilor cu CES
Consiliere Consiliere Consiliere
19.40-21.10 C M. Predescu A31 C M. Predescu A31 C M. Predescu A31
Psihopedagogică Psihopedagogică Psihopedagogică

Practică pedagogică în
Teoria şi metodologia Teoria şi metodologia Practica pedagogică în Teoria şi metodologia
8.00-9.30 C M. Crașovan A33 C M. Crașovan A33 P R. Tutunaru ext. învățământul prescolar P O. Bersan ext. C M. Crașovan A33
curriculumului curriculumului învăţământul primar curriculumului
2

Practică pedagogică în
Introducere în Introducere în Practica pedagogică în Introducere în
9.40-11.10 C S. Sava A33 e-pedagogie S G. Grosseck 314B C S. Sava A33 P R. Tutunaru ext. învățământul prescolar P O. Bersan ext. C S. Sava A33
pedagogia socială pedagogia socială învăţământul primar pedagogia socială
2
MIERCURI

11.20-12.50 TIC (s.i.) C G. Grosseck A33 e-pedagogie (s.p.) C G. Grosseck 314B TIC (s.i.) C G. Grosseck A33 TIC (s.i.) C G. Grosseck A33 Limba Engleză S M. Crișan 306
Didactica educației
fizice și psihomotorii
Pedagogia Limba engleză (gr.2) / M. Crișan / 306 / S. Nișu /
Psihopedagogia (s.i.) / Teoria şi metodologia
13.00-14.30 Limba Franceză S C. Lungoci 305 C A. Munteanu A33 învățământului C / S M. Crașovan B01 S C A33 Limba Franceză S C. Lungoci 305 S O. Bersan 302
creativității (s.p.) evaluării
superior Limba Franceză C. Lungoci 305 A. Munteanu
Psihopedagogia
creativității (s.p.)
Educația incluzivă a Consiliere
copiilor cu CES (s.i.) / Psihopedagogică
S. Predescu / Psihologia dezvoltării M Predescu /
Teoria şi metodologia Teoria şi metodologia Teoria şi metodologia (s.p.) /
14.40-16.10 Limba Engleză S M. Crișan 306 C O. Bersan A33 S B106 (gr. 3 - s.i.) / (gr. 2 - S L. AlGhazi 305 C O. Bersan A33 C O. Bersan A33 B01
evaluării Consiliere evaluării evaluării
M Predescu s.p.) S. Predescu
Psihopedagogică Educația incluzivă a
(s.p.) copiilor cu CES (s.i.)
Psihologia dezvoltării
16.20-17.50 Politici educaţionale C S. Predescu B01 S L. AlGhazi 330
(gr. 1 - s.i.)
Politici educaţionale
18.00-19.30 S S. Predescu B01
(s.i.)
19.40-21.10

Didactica limbii și Psihopedagogia


8.00-9.30 Limba Engleză S M. Crișan 306 Practică pedagogică P O. Bersan ext. C C. Lungoci A31 C M. Predescu B106 Practică pedagogică P C. Borca ext.
literaturii române deficienților de intelect
Management de Management de
programe și proiecte programe și proiecte
Psihopedagogia
educaționale educaționale Psihopedagogia
9.40-11.10 C/S E. Nuissl B107 Practică pedagogică P O. Bersan ext. creativității (gr.1 - s.i.) / S L. AlGhazi 305 C/S E. Nuissl B107 S M. Predescu B106 Practică pedagogică P C. Borca ext.
(21.02.2019; (21.02.2019; deficienților de intelect
(gr.2 - s.p.)
28.02.2019; 7.03. 28.02.2019; 7.03.
2019; 14.03.2019) 2019; 14.03.2019)
Management de Management de
programe și proiecte programe și proiecte
Teoria şi metodologia educaționale educaționale Psihologia socială a
11.20-12.50 S O. Bersan 305 C/S E. Nuissl B107 C/S E. Nuissl B107 Limba Engleză S M. Crișan 306 C S. Predescu B01 Practică pedagogică P C. Borca ext.
evaluării (21.02.2019; (21.02.2019; dizabilității
28.02.2019; 7.03. 28.02.2019; 7.03.
JOI

2019; 14.03.2019) 2019; 14.03.2019)


JOI Management de
Didactica educației
fizice și psihomotorii
Management de
programe și proiecte S. Nișu / programe și proiecte
Psihopedagogia (gr.3- s.i.) / Psihologia socială a
13.00-14.30 S L. AlGhazi 302 educaționale C/S E. Nuissl B107 S 306 educaționale C/S E. Nuissl B107 Psihologia educaţiei S I. Dârjan 305 S (s.i.) S. Predescu B01
creativității (s.i.) dizabilității
(28.02.2019; 7.03. L. AlGhazi (28.02.2019; 7.03.
Psihopedagogia
2019; 14.03.2019) 2019; 14.03.2019)
creativității (gr.3 - s.p.) /
Didactica educației Educația incluzivă a
14.40-16.10 Psihologia educaţiei S I. Dârjan 305 fizice și psihomotorii S S. Nișu 306 copiilor cu CES (gr.1 - S S. Predescu B107
(gr.1 - s.i.) / (gr.2 - s.p.) s.i.) / (gr.2 - s.p.)
16.20-17.50 Psihologia educației C I. Dârjan A31 Psihologia educației C I. Dârjan A31 Psihologia educației C I. Dârjan A31

18.00-19.30 Psihologia dezvoltării C L. AlGhazi A31 Psihologia dezvoltării C L. AlGhazi A31 Psihologia dezvoltării C L. AlGhazi A31

19.40-21.10

Didactica domeniului
8.00-9.30 Limba română C C. Lungoci A31 Om și societate (gr.1 - S I. Mladin 305 Practică de licență P D. Iancu 314B
s.i.) / (gr.2 - s.p.)

Psihopedagogia
Educația copiilor
9.40-11.10 Practică de licență P D. Iancu 314A Limba engleză (gr.1) S M. Crișan 306 familiei și consiliere S L. AlGhazi 305 S C. Borca 305
supradotați (s.i.)
familială (s.p.)
Psihopedagogia Psihopedagogia Psihopedagogia
familiei și consiliere familiei și consiliere familiei și consiliere
L. AlGhazi / L. AlGhazi / L. AlGhazi /
familială (s.i.)/ Limba română (gr. 3) familială (s.i.)/ familială (s.i.)/
11.20-12.50 C 601 S C. Lungoci 305 Limba engleză (gr.2) S M. Crișan 306 C 601 C 601
C. Borca C. Borca C. Borca
Educația copiilor Educația copiilor Educația copiilor
supradotați (s.p.) supradotați (s.p.) supradotați (s.p.)
VINERI

Psihopedagogia
familiei și consiliere L. AlGhazi / 601 / Muzică şi didactica Psihopedagogia
Educația copiilor
13.00-14.30 familială (s.i.) / S educaţiei muzicale S A. Florea 306 S C. Borca familiei și consiliere S L. AlGhazi 601
supradotați (s.i.)
Educația copiilor C. Borca 305 (gr.3 - s.p.) familială (s.p.)
supradotați (s.p.)
Muzică şi didactica
14.40-16.10 C A. Florea A31
educaţiei muzicale
sediul
din
Muzică şi didactica Cunoașterea mediului,
Pestalo
16.20-17.50 educaţiei muzicale - S A. Florea 306 științe și didactică. (gr. S N. Ianovici
zzi, sala
gr.1 (s.i.) / gr.2 (s.p.) 1 - s.i. și gr. 2 în s.p.)
9,
parter
sediul
din
Cunoașterea mediului, C Pestalo
18:00-19.30 N. Ianovici
științe și didactică. (s.p.) zzi, sala
9,
parter