Anda di halaman 1dari 4

Wayang Petruk

Wayang Bagong
Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa berjudul Petenging Wengi

Sumribit angin ngelus langit sore

Manuk sriti bali ing pucuking cemara

Nganti tekaning wengi sing nyenyet

Gawang-gawang katon pasuryanmu

Gawe tambah kekesing angin sore

Tumlawung rasa kang ngulandara

Wengi bakal tumeka maneh

Bareng karo wewayanganmu

Kang bakal ngebaki impen petenging wengi

Lumaku turut petenging lurung

Bakal gawang-gawang campur mega-mega

Apa kudu tak buwang bareng karo lumingsiring wengi ?


Contoh Geguritan Puisi Bahasa Jawa berjudul Lintang-lintang

Lintang-lintang abyor ing tawang

Cumlorot sliweran nalika alihan

Kumleyang mencok ing socamu asihku

Cahyane gumebyar sunare gilar-gilar

Ing telenge atimu sliramu tansah dakantu

Lintang-lintang alihan

Cumlorot telu ana pundhakku

Kawitan lintang abang lintang perang

Kapindho lintang mirunggan lintang kamanungsan

Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan