Anda di halaman 1dari 1

Zahrah Nabila Shidqi

25010116120019

Soal posyandu

1. Dibawah ini yang bukan merupakan lintas sektor pada posyandu yaitu…
a. Pemerintah
b. LSM
c. Ormas
d. Perguruan tinggi
e. BSSD
2. Di bawah ini yang termasuk ke dalam strategi posyandu yaitu…
a. Pembinaan kelangsungan hidup anak
b. Pembinaan perkembangan anak
c. Pembinaan kemampuan kerja
d. Benar semua
e. BSSD