Anda di halaman 1dari 3

Rozwiązanie równania różniczkowego zwyczajnego METODĄ RITZA:

2
d 2
T  1000 x = 0 dla 0 <= x <= 1
2
dx warunki brzegowe T(0)=0 T(1)=0

Funkcja próbna:


N1 ( x )  x  1  x 
2

0.4

0.3

N1( x) 0.2

0.1

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8
x
3
1 10

500

N1( x) 0

 500
3
 1 10
 10 5 0 5 10
x

Przyjęta postać wejściowa rozwiązania: Tzast = a1  N1 ( x ) 


Tzast = a1  x  1  x 
2

Tzast  a1  N1 ( x )

2
d 2
Rezidua wynoszą: R= T  1000 x
2 zast
dx

2
d
Przy czym: T  6  a1  x
2 zast
dx
W związku z powyższym funkcja residuum przybiera postać:

2
d 2 2
T  1000 x  1000 x  6  a1  x
2 zast
dx

 
2
R x a1  1000 x  6  a1  x

Dobór współczynnika równania z bazowej zależności metody:


1


 R x a1 dx = 0


0
1

 
1000
 R x a1 dx   3  a1
 3
0
1000
 3  a1 = 0
3
1000
a1 =
9

Rozwiązaniem równania jest więc zaproksymowana funkcja zastępcza:

Tzast = a1  N1 ( x )

Tzast( x ) 
1000

 x  1  x 
2
9
50

40

30
Tzast ( x)
20

10

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8
x
Znajdźmy dla testu wartość maksymalną:
2
d 1000 1000 x
Tzast( x )  
dx 9 3  3 
2  3    0.577 
1000

1000 x
=0  3   0.577 
9 3  3 
 
PRÓBA AUTOMATYCZNEGO ROZWIĄZANIA METODĄ RITZA
Równanie różniczkowe do rozwiązania:

2
d 2
f ( T)  T  1000 x
2
dx
Warunki brzegowe: T( 0 ) = 0 T( 1 ) = 0

Obszar jednowymiarowy działania funkcji f(x): 0x1

Funkcja próbna: 
N1 ( x )  x  1  x 
2

0.4 3
1 10
0.3
N1( x) 0.2 N1( x) 0
0.1
0 3
0 0.2 0.4 0.6 0.8  1 10
 10 5 0 5 10
x x
Postać poszukiwanego rozwiązania:

 
Tzast x a1  a1  N1 ( x )

Rezidua funkcji:

  
2
R( x )  f Tzast x a1 R( x )  1000 x  6  a1  x

Dobór współczynnika a1:


1
1000 
1 solve a1
 R ( x ) dx   3  a1 a1.sol   R( x ) dx  111.111
 3  float 6
0 0

 
Tzast x a1.sol  111.111  x  x  1 2  50

40

 
30
Tzast x a1.sol
20

10

0
0 0.2 0.4 0.6 0.8
Znajdźmy dla testu wartość maksymalną:
x

 
d 2
Tzast x a1.sol  333.333  x  111.111
dx
solve x  0.577 
Tmax 
d
dx

Tzast x a1.sol  float 3
 
 0.577 