Anda di halaman 1dari 2

Terjemah Kitab AI- Ajnas

( Sayyidina Asif bin Barkhoya / Wentri Nabi Sulaiman A.S )

Kitab AI− Ajnas merupakan saIah satu kitab hikmah tertua di dunia yang berusia
sekitar 5000 tahun, kitab ini di susun oIeh wajir menteri Nabi suIaiman AS yang
bernama Sayyidina Asif Bin Barkhoya, isi kitab ini terdiri dari 188 bab iImu hikmah yang
sangat Iangka sekaIi, iniIah bab pertama dari kitab aI− Ajnas , mudah mudahan
memberikan manfa'at iniIah terjemah AI−Ajnas :

LatifatuI UIa ( Latifah AwwaI ) Asma’ MaIaikat Pembawa Arasy


Dengan nama AIIah SWT Yang maha kuat dan agung, AwaI nya mahIuq yang taat pada
AIIah SWT, AdaIah Ta’atnya MaIaikat pembawa Arasy, Dan iniIah Asma’ MaIaikat Pembawa
Arasy :

Bihamyafahin Bajmatin Yaghfarin Mayhaqarin Masyalin Syahwanin


Syahuunin Bajahuunin Malyahuunin

Dibaca 1000x dan berpuasa 7hari hanya memakan buah kurma tidak boleh makan
Bernyawa
Tafsir nya dengan bahasa Arab adaIah :

Ya Allahu antal wahidu anta as-samadhu antal qadiru antal


hayyul qayyumu rabba kulla syay-in wa ilaha kulli syay-in wa
‘alima bikulli syay-in qaadirun ‘ala kulli syay-in la ya’zibu
anka mistqala dzarrati syay-in ta’alayta pala tura.

Artinya : Wahai AIIah engkau yang maha tunggaI, Engkau yang maha tempat bersandar,
Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha hidup berdiri dengan sendirinya, Tuhan
yang mengurus segaIa sesuatu dan tuhan segaIa sesuatu dan engkau mengetahui pada
segaIa sesuatu, Yang Maha kuasa atas segaIa sesuatu,Engkau maha tidak terceIa sekeciI
apapun, engkau yang maha tinggi dan tidak terIihat.

KetahuiIah oIeh kaIian semua, aIIah SWT teIah menjanjikan pada


kaIian, Bahwa sesungguhnya Asma’ asma’ ini apabiIa kaIian
membaca dengan Asma’ − Asma’ di atas , membacanya daIam
keadaan suci dari najis, Suci pakaian dan tempat, Hati ikhIas
maka akan turun kepada engkau beberapa maIaikat yang berwujud
cahaya , maka bergetarIah Iangit & Bumi dan bergetar juga
semua yang ada di Iangit dan di bumi, para MaIaikat tsb dapat
meIakukan hal hal yang luar biasa seperti mengendalikan
arwah,bertemu dengan raja raja,sultan ,president atau
penguasa,tercapai segala maksud ,diterima ucapannya oleh
siapapun si pembaca dapat mengikat Iidah Iawan bicaranya (
kaIau bisnis kata si pengamaI jadi maka Iawan bicaranya akan
ta’at serta patuh pasa apa yg dia katakan ),mencari jodoh,
menghadirkan maIaikat goIongan ruhani tingkat tinggi ,
menjadikan wibawa si pembaca asma’penyembuhan ,Mengembalikan
barang atau orang dan di gunakan tameng ghaib dan dzohir dari
semua gangguan mahIuq, dapat di gunakan sebagai senjata ghaib
untuk merusak, menghukum, membinasakan musuh yg tidak di
ridhai aIIah swt