Anda di halaman 1dari 1

CONTOH PELAKSANAAN PDCA UNTUK PROGRAM UKM

(UNTUK DIGUNAKAN PADA 4.2.5)


PROGRAM UKM:………..

No Masalah/Hambatan Analisis Rencana Pelaksanaan Hasil yang Monitoring Pelaksana Koordinator


masalah perbaikan perbaikan dicapai dan UKM
evaluasi