Anda di halaman 1dari 8

Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

1
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

Amalan Sakti Untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet

PENGANTAR KANG MASRUKHAN

Teruntuk Saudaraku sebangsa setanah air yang dirahmati oleh Allah.

Sujud syukur selalu dipanjatkan kehadirat


Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan
rahmat-Nya saya akhirnya mampu
menyelesaikan e-book ini dengan baik. Tak ada
maksud dan tujuan lain, hanya sekedar
membagi sedikit ilmu yang saya pelajari selama
9 tahun lamanya. “Ilmu Hikmah” yang selama ini
memberikan penerangan kepada saya,
memberikan arti hidup dan mengajarkan cara
hidup di jalan yang lurus, hanya mengharap
ridho Tuhan. Kini saya tergerak untuk membagi
sedikit ilmu tersebut agar bertambah berkahnya,
agar bertambah manfaatnya tak hanya bagi
diri pribadi tapi juga untuk orang lain.

Mengamati kehidupan yang terus berkembang, dan penuh


persaingan tinggi dalam berbagai hal. Baik dalam hal pekerjaan, dalam
hal percintaan, dalam hal persaingan bisnis dan lain sebagainya ternyata
ada jalan gelap yang terpaksa ditempuh seseorang untuk memenangkan
persaingan. Meski jalan lurus lebih berkah, namun jalan hitam juga sering
dipilih seseorang karena dianggap lebih menguntungkan. Tak perlu usaha
yang keras dan tak perlu banyak tenaga untuk menyingkirkan musuh.
“Adakah jalan seperti itu Kang?” Lho, ya ada. Banyak!

2
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

Salah satu jalan pintas yang ditempuh seseorang untuk


menyingkirkan lawan adalah dengan santet. Ilmu hitam yang satu ini
khusus dikirimkan kepada sang musuh/rival/lawan agar dapat disingkirkan
secara cepat alias mati. Tak hanya itu, santet juga dipakai sebagai alat
balas dendam. Sungguh tragis, sungguh ironis. Meski santet banyak
digunakan orang pada jaman dahulu untuk menyingkirkan musuh, namun
jangan kira di jaman modern ini tak ada santet. Santet Justru berkembang
dan semakin mengerikan karena semakin banyak orang yang menyalah
gunakan ilmu hitam ini.

Inilah yang mendorong saya untuk terus membagi tips dan ilmu-ilmu
hikmah yang berkenaan dengan masalah ini. Waspadalah saudaraku,
asal kita tetap berpegang pada ajaran Allah, maka tak ada sesuatu pun
yang tak dapat diselesaikan. Insya Allah.

Untuk mengetahui bagaimana amalan yang ampuh untuk


melindungi diri dari ilmu santet, Baca Terus…

SEDIKIT TENTANG SANTET

Santet atau sihir dalam


bahasa Arab dinamakan ainun
saqhirah, atau sesuatu yang
menyilaukan mata. Lebih jauh,
bermakna menakjubkan. Santet
adalah sebuah kemampuan luar
biasa yang sulit diterima akal
sehat. Masyarakat Jawa mengatakan santet sebagai fenomena teluh
braja yang merupakan sinar terang benderang yang melesat amat cepat.

3
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

Kemunculan teluh braja biasanya disusul mewabahnya penyakit. Apabila


menuju ke suatu rumah tertentu, salah satu penghuninya akan menderita
sakit berat yang tak jarang mengakibatkan kematian.

Jika anda sedang mendapat ancaman serangan santet, ada kiat


untuk menangkalnya. Leluhur Jawa mengajarkan dengan membawa
merang padi ketan hitam ke mana pun pergi. Kalangan paranormal
menyatakan merang padi ketan hitam memiliki power positif untuk
mentralisir ilmu santet. Bila seseorang terancam santet, dianjurkan untuk
tidur di atas lantai. Tanah atau bumi dinilai memiliki energi positif, maka
tidak ada gendruwo atau lelembut yang berani menginjak bumi, sebab
akan terasa panas. Santet, biasanya bergerak sekitar 50 cm di atas
permukaan tanah sehingga bila seseorang tidur di atas lantai, tidak
mungkin terkena tembakan santet.

DOA DAN AMALAN PENANGKAL SANTET

Jika Leluhur Jawa menyarankan cara seperti di atas, lain halnya


dengan ilmu hikmah. Untuk menangkal santet, ilmu hikmah menganjurkan
suatu doa yang bunyinya :

“Bismillahir rahmanir rahiim. Haathihin baathihin kaslafin thihin


ahyan syaroohiyyan bimustathir birokilin satho hatho nazala
ghodlobu robbii wa ahroqo marodatal jinni wa’ukasin
warobaathin wa amrodlin wadli’a ‘alayya.”

Doa ini diamalkan dengan cara dibaca setiap selesai mengerjakan shalat
subuh dan setelah sholat maghrib.

Kemudian, dilanjutkan dengan membaca doa di bawah ini :

4
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

“Qoola muusaa maaji’tum bihis shiru innallaha sayubthiluhu


innallaaha laa yushlihu ‘amalal mufsidin. Waqul jaa’al haqqu
wazahaqol baathilu innal baathila kaana zahuuqoo.
Wanunazzilu qur’aani maa huwa syifaa’un warohmatun
lilmu’miniina walaayazhdudh dhoolimiina illaa khosaaroo. Laa
yastakhlifannahum wadzkur robbaka idzaa nasiita waqul ‘asaa
an yahdiyani robbil li-akroba min haadzaa rosyadaa.”

Artinya :

“Musa berkata, apa yang kamu lakukan itu, itulah yang sihir,
sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidak benarannya.
Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya
pekerjaan orang-orang yang membuat kerusakan dan katakanlah yang
benar telah datang dan yang bathil telah lenyap. Dan kami turunkan dan
Al Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang
yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-orang
yang lalim selain kerugian. Allah tidak menjadikan mereka kholifah. Dan
ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah “Mudah-
mudahan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepada yang lebih dekat
kebenarannya daripada ini.”

Doa di atas diyakini para pelaku Ilmu Hikmah mampu menyingkirkan


segala bentuk santet yang dikirimkan oleh para penganut ilmu hitam. Doa
tersebut mampu membentuk selubung yang melindungi diri kita dari
serangan ilmu santet.

DOA DAN AMALAN PENYEMBUH GUNA-GUNA, SIHIR DAN SANTET

5
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

“Kang Masrukhan, itu kan kalau mencegah santet? Nah, kalau yang
sudah terlanjur kena santet, bagaimana Kang?”

Tenang saja, tak hanya doa untuk mencegah/menangkal santet


saya juga akan membagikan amalan dan doa yang bisa menyembuhkan
orang yang terkena serangan guna-guna, sihir atau santet. Barang siapa
yang terkena guna-guna, sihir atau santet, maka bisa disembuhkan
dengan melakukan beberapa amalan di bawah ini !

Sediakan segelas air putih (atau sebanyak yang diperlukan bisa juga satu
botol 1000 mL) dan bacalah :

“Allahumma iimanan bika watashdiiqon bikitaabika wawafaa


an bi’ahdika wattibaa’an binabiyyina muhammadin
shollallaahu ‘alaihi wasallam. Waqul jaa’al haqqu wazahaqol
bathilu innal bathila kaana zahuqoo. Wanunazzilu minal
qur’aani maahuwas syifaa’un warohmatun lil mu’miniina walaa
yazhdudh dholimiina illaa khosaaroo. Laa yastakhlifannahum
wadzkur robbaka idzaanashta waqul’asaa an yahdiyani robbii
liaqroba min haadzaa rosyadaa. Wakaanallaahu bil mu’miniina
rohiimaa.”

6
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

Artinya :

Ya Allah dengan beriman Kepada-Mu, dengan membenarkan kitab-Mu


dengan memenuhi janji-Mu dan dengan mengikuti nabi kami Muhammad
SAW. Dan katakanlah, “Yang benar telah datang dan yang batil telah
lenyap” Dan Kami turunkan dari Al Qur’an sesuatu yang menjadi penawar
dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur’an itu tidaklah
menambah kepada orang-orang yang sesat kecuali kerugian. Allah tidak
menjadikan mereka khalifah. Dan ingatlah Tuhanmu bila kamu lupa. Dan
katakanlah, “Semoga Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang
lebih dekat kebenarannya daripada ini Dan Allah adalah Tuhan yang
menyayangi orang yang mukmin.

Setelah membaca doa di atas, tiupkanlah ke dalam segelas air


yang sudah disiapkan tadi. Minumkanlah pada si penderita. Insya ALLAH
atas izin-Nya ia akan segera sembuh dari guna-guna, sihir atau santet yang
dikirimkan dalam dirinya.

Kita, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang


paling tinggi derajatnya, maka hendaknya tidak perlu takut dengan
makhluk Allah yang lainnya. Dengan catatan kita berada di jalan lurus, di
jalan ALLAH. Berpegang teguh pada Agama ALLAH dan tak akan ada
sesuatupun yang mampu mengancam nyawa manusia kecuali Allah, sang
Maha Pencipta itu sendiri.

7
Amalan Sakti untuk Pertahanan Diri dari Ilmu Santet Kang Masrukhan

Semoga Allah Meridhoi Kita Semua. Amien.

Kang Masrukhan
Pimpinan Asosiasi Parapsikologi Nusantara
Email: bagiankonsultasi@gmail.com

Anda mungkin juga menyukai