Anda di halaman 1dari 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB - CENTRU BIBLIOTECONOMIC DEPARTAMENTAL


str. Puşkin, 38, Bălţi, MD 3121 Republica Moldova,
tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: libruniv@usarb.md, Skype: BS USARB, http://libruniv.usarb.md

ATELIER PROFESIONAL
PENTRU BIBLIOTECARII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
DIN NORDUL REPUBLICII MOLDOVA

Miercuri, 12 iunie 2019

Grup ţintă: bibliotecari şcolari, de colegiu şi din şcoli profesionale, specialişti - responsabili de
activitatea bibliotecilor şcolare şi din învăţământul profesional tehnic din OLSDÎ, zona de NORD
a Republicii Moldova (15 raioane şi mun. Bălţi).

Loc desfăşurare: Biblioteca Ştiinţifică a Universtăţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Mediateca,
etajul 2

Moderator: Elena Harconiţa, director BŞ USARB, membru al Consiliului Biblioteconomic


Naţional, , tel/fax: (0231) 52 445, e-mail: elena.harconita@mail.ru

Formular de înregistrare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd49kiSBD78oDukK6eZ-


iLcyUYWYEN-Uyh6majpfG_DFVdNjw/viewform

PROGRAM

09.30 - 10.00 Înregistrarea participanţilor. Mesaje de salut


- Lidia Pădureac, Prim-prorector USARB, Preşedintele Consiliului Ştiinţific al BŞ
USARB

10.00 -11.30 Noul cadru legal şi de reglementare a activităţii bibliotecilor şcolare


- Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice aprobat prin
Ordinul Ministrului Educatiei, Culturii si Cercetarii nr. 186 din 26.02. 2019, Monitorul
Oficial Nr. 167-170 (7090-7093), 17 mai 2019.
- Elaborarea regulamentelor instituţionale în concordanţă cu prevederile ROF- cadru
a bibliotecilor publice.
- Propuneri şi sugestii pentru redactarea:
Formularului „Raportul statistic 6c privind activitatea bibliotecilor”
Regulamentului privind modul de conferire a categoriilor de calificare a cadrelor
bibliotecare.
- Implicaţii în studiul sociologic on-line Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului 2018,
lansat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Serviciul Studii şi cercetări.
Elena Harconiţa
- Standardul SM ISO 16439:2018 „Informare și Documentare. Metode și proceduri pentru
evaluarea impactului bibliotecilor” şi Ghidul în sprijinul implementării standardului
respectiv.
Lina Mihaluţa

Prezentări:
- Bibliotecile şcolare din Republica Moldova în anul 2018: tablou statistic.
Elena Harconiţa, director BŞ USARB
- Bibliotecile şcolare din Zona de Nord: studiu statistic comparativ ( 2017-2018).
Elena Stratan, Tatiana Prian

Workshop profesional
- Baza de date EU BookShop pentru biblioteci şcolare.
Valentina Topalo
- Resurse utile on-line.
Olga Dascal, Snejana Zadainova
- Experienţe şi bune practici - Share!
Specialişti OLSDI

11.30 -12.00 Pauză de cafea

12.00 -13.00 Training


- Inteligenţa Media – componentă importantă a culturii generale.
Mihaela Staver, absolventa a programului
Formare de formatori în domeniul Educaţiei Mediatice, IREX-Europa

Aspecte organizatorice:
- Înmânarea Certificatelor de participare.
- eSuport informativ – didactic ( pe stick sau prin e-mail)