Anda di halaman 1dari 1

KARNIVAL USAHAWAN DAN SARANA IBUBAPA

SK TAMAN DAMANSARA ALIFF 2017


18 NOVEMBER 2017

BORANG PERMOHONAN SEWA TAPAK KARNIVAL

MAKLUMAT PERMOHON

Nama Pemohon :………………………………………………………………………………………...


No Kad Pengenalan :……………………………………………
Alamat Kediaman :…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………
No Daftar Syarikat (jika ada) : ……………………………………………………..
No Telefon Bimbit :……………………………. No. Telefon Rumah :…………………………
Emel : ………………………………………………………….

MAKLUMAT JUALAN

JENIS PRODUK YANG INGIN DIJUAL


BIL JENIS PRODUK KUANTITI

SYARAT – SYARAT PENYERTAAN DAN PERAKUAN


1. Pemohon dibenarkan berniaga diruang yang disediakan sahaja
2. Waktu perniagaan jam 7.30 pagi hingga 4.00 petang , 18 NOVEMBER 2017
3. Pemohon bertanggungjawab terhadap keselamatan barangan yang dijual dan pihak penganjur
tidak dipersalahkan atas sebarang kemungkinan
4. Pemohon perlu memastikan produk yang dijual tidak menyalahi undang –undang negara.
5. Jenis jualan makanan dan minuman tidak dibenarkan.
6. Pemohon mesti menjaga kebersihan dan keselesaan pengunjung carnival
7. Penganjur berhak membatalkan penyertaan pemohon jika tidak mematuhi syarat

SAYA ………………………………………………………... NO : KP : ………………………………


bersetuju dengan syarat yang ditetapkan penganjur. Dengan ini saya menyerahkan RM
…………… bagi sewaan tapak jualan.
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT
Permohonan DITERIMA NO TAPAK : ………..
Tanda tangan pemohon
DITOLAK

………………………………………… STATUS BAYARAN :…………………


Nama : DISAHKAN OLEH : ………………………………………………
Tarikh :
GURU BESAR