Anda di halaman 1dari 11

MODEL A.

DPTHP2-KPU

MODEL A.DPTHP2-KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP2)


PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019
Provinsi : JAWA TENGAH Kecamatan : SUMOWONO
Kabupaten : SEMARANG Desa/Kelurahan : MENDONGAN
TPS : 001
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 3322091108****** 3322090603****** KHOERODIN KAB.SEMARANG 06|03|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

2 3322091108****** 3322085911****** SITI MUBAYANAH Kab. Semarang 19|11|**** S P Dsn.Mendongan 001 001 0 0

3 3322092803****** 3322094109****** TANTRIYATI KAB.SEMARANG 01|09|**** P P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

4 3322092908****** 3322096203****** DUCHAYATUL MARIAH KAB.SEMARANG 22|03|**** B P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

5 3322092908****** 3322090111****** WAGIMIN KAB.SEMARANG 01|11|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

6 3322092908****** 3322094807****** MARMI KAB.,SEMARANG 08|07|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

7 3322092908****** 3322091103****** MUHAMMAD IKHROM KAB.SEMARANG 11|03|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

8 3322092908****** 3322091007****** KADARUSMAN KAB.SEMARANG 10|07|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

9 3322092908****** 3322094102****** PARMIYATI KAB.SEMARANG 01|02|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

10 3322092908****** 3322091004****** ASAKUR KAB.SEMARANG 10|04|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

11 3322092908****** 3322095209****** SUTI KAB.SEMARANG 12|09|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

12 3322092908****** 3322090602****** KASNO KAB.SEMARANG 06|02|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

13 3322092908****** 3322094711****** SURIP KAB.SEMARANG 07|11|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

14 3322092908****** 3322091701****** MUSLIMIN KAB.SEMARANG 17|01|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

15 3322092908****** 3322096401****** ASROMI KAB.SEMARANG 24|01|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

16 3322092908****** 3322091202****** M AHFAM ULUMI KAB.SEMARANG 12|02|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

17 3322092908****** 3322092308****** RAMELAN KAB.SEMARANG 23|08|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

18 3322092908****** 3322096109****** RUKIYEM KAB.SEMARANG 21|09|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

19 3322092908****** 3322090505****** MUHAMMAD MAHMUDI SEMARANG 05|05|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

20 3322092908****** 3322094505****** SITI MAHMUDAH MAGELANG 05|05|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 1 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

21 3322092908****** 3322091210****** MUHAMAD YUSUF MAHMUDI KAB.SEMARANG 12|10|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

22 3322092908****** 3322095807****** KHUSNATUL AMIROH KAB.SEMARANG 18|07|**** B P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

23 3322092908****** 3322096104****** SRI KARTINI PURWOREJO 21|04|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

24 3322092908****** 3322090308****** ROHIMUN SEMARANG 03|08|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

25 3322092908****** 3322092003****** NURHADI KAB.SEMARANG 20|03|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

26 3322092908****** 3322095212****** RESMIYATI KAB.SEMARANG 12|12|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

27 3322092908****** 3322092108****** MERZA ANGGI ADISTIANUR KAB.SEMARANG 21|08|**** B L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

28 3322092908****** 3322094106****** NGATEMI KAB.SEMARANG 01|06|**** P P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

29 3322092908****** 3322091910****** MUHROMIN KAB.SEMARANG 19|10|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

30 3322092908****** 3322095711****** KHUSNUL KHOTIMAH KAB.SEMARANG 17|11|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

31 3322092908****** 3322091803****** CHOERODIN SEMARANG 18|03|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

32 3322092908****** 3322095206****** MARSINI SEMARANG 12|06|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

33 3322092908****** 3322091709****** WAKIMEN AL MUHRODIN KAB.SEMARANG 17|09|**** S L DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

34 3322092908****** 3322095212****** KHOTIJAH KAB.SEMARANG 12|12|**** S P DSN. MENDONGAN 001 001 0 0

35 3322090301****** 3322092907****** SAFRODIN ZULFA SEMARANG 29|07|**** S L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

36 3322090301****** 3322095510****** ETY SOFIYATUN KAB.SEMARANG 15|10|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

37 3322090308****** 3322095510****** RUMILAH KAB.SEMARANG 15|10|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

38 3322090308****** 3322095106****** ROHMANIA Kab. Semarang 11|06|**** B P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

39 3322090410****** 1505050506****** FACHRURROZI Kab. Semarang 05|06|**** S L Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

40 3322090410****** 1505054504****** NURUL FATIMAH Jambi 05|04|**** S P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

41 3322090512****** 3322095207****** LUSI HANDAYANI Kab. Semarang 12|07|**** S P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

42 3322090609****** 3322092006****** MIFTAKHUL ANWARI KAB.SEMARANG 20|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

43 3322090609****** 3322095310****** ADE LATHIFAH PANDEGLANG 13|10|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

44 3322090701****** 3322095702****** KASMINI KASMIYATUN KAB.SEMARANG 17|02|**** P P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

45 3322090808****** 3322092011****** M.FATKHUROHMAN KAB.SEMARANG 20|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 2 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

46 3322090808****** 3322106903****** NUR ATIKAH Kab. Semarang 29|03|**** S P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

47 3322091008****** 3322091707****** RIZA ARIFIYANTO KAB.SEMARANG 17|07|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

48 3322091008****** 3322096707****** KHULATUN NIKMAH KAB. SEMARANG 27|07|**** P P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

49 3322091601****** 3322091706****** NUR AZIS KAB.SEMARANG 17|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

50 3322091601****** 3322096111****** DWI YANTI KAB. SEMARANG 21|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

51 3322091602****** 3322094902****** SURATI KAB.SEMARANG 09|02|**** P P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

52 3322091602****** 3322097107****** SITI SOFIAH KAB.SEMARANG 31|07|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

53 3322091602****** 3322200106****** TAQWIM KAB SEMARANG 01|06|**** S L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

54 3322091710****** 3322091007****** ARIFIN KAB.SEMARANG 10|07|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

55 3322091710****** 3308185009****** RAHMAWATI Magelang 10|09|**** S P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

56 3322091904****** 3322030109****** FAHRUR ROZI KAB. SEMARANG 01|09|**** S L DUSUN GONDANGSARI 001 002 0 0

57 3322091904****** 3322096403****** HAYIK AFIFAH KAB.SEMARANG 24|03|**** S P DUSUN GONDANGSARI 001 002 0 0

58 3322091908****** 3322094607****** MUNTIMAH KAB.SEMARANG 06|07|**** P P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

59 3322092106****** 3322092212****** SLAMET KAB.SEMARANG 22|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

60 3322092106****** 3322094907****** SITI FATIMAH KAB.SEMARANG 09|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

61 3322092302****** 3322092308****** ASWADI AS'ADULLAH KAB.SEMARANG 23|08|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

62 3322092302****** 3324084204****** INA ISMAWATI KENDAL 02|04|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

63 3322092307****** 3322094607****** SUDARTI SALATIGA 06|07|**** P P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

64 3322092508****** 3324144501****** QUROTA A'YUN Kendal 05|01|**** S P Dsn.Gondangsari 001 002 0 0

65 3322092704****** 3322200402****** ARI SETIYAWAN KAB. SEMARANG 04|02|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

66 3322092704****** 3322097010****** IRWIYANINGSIH KAB.SEMARANG 30|10|**** B P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

67 3322092908****** 3322091208****** TURJONO KAB.SEMARANG 12|08|**** S L GONDANGSARI 001 002 0 0

68 3322092908****** 3322096711****** RIYAMAH KAB.SEMARANG 27|11|**** S P GONDANGSARI 001 002 0 0

69 3322092908****** 3322091007****** AHMAD SAEKHUDIN KAB.SEMARANG 10|07|**** B L GONDANGSARI 001 002 0 0

70 3322092908****** 3322091906****** ZAENAL ABIDIN KAB.SEMARANG 19|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 3 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

71 3322092908****** 3322096407****** SITI ZUMAROH KAB.SEMARANG 24|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

72 3322092908****** 3322090101****** SYAFII SOLAHUDIN KAB.SEMARANG 01|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

73 3322092908****** 3322095412****** NURYANAH KAB.SEMARANG 14|12|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

74 3322092908****** 3322092206****** MUJAHIDIN KAB.SEMARANG 22|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

75 3322092908****** 3322095504****** SULIMAH KAB.SEMARANG 15|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

76 3322092908****** 3322091602****** M KHARISUDIN KAB.SEMARANG 16|02|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

77 3322092908****** 3322092003****** RUKIMAN KAB.SEMARANG 20|03|**** S L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

78 3322092908****** 3322096102****** YAMINAH KAB.SEMARANG 21|02|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

79 3322092908****** 3322091711****** ZAENI ASMAWI KAB.SEMARANG 17|11|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

80 3322092908****** 3322094110****** NAFI'AH KAB.SEMARANG 01|10|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

81 3322092908****** 3322090907****** SUNARTO KAB.SEMARANG 09|07|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

82 3322092908****** 3322095107****** MAHMUDAH KAB.SEMARANG 11|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

83 3322092908****** 3323041208****** TIYOSO KAB.TEMANGGUNG 12|08|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

84 3322092908****** 3322096904****** ISMAROH KAB.SEMARANG 29|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

85 3322092908****** 3322090404****** ANTONI KAB. SEMARANG 04|04|**** B L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

86 3322092908****** 3322092808****** MULYADI KAB.SEMARANG 28|08|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

87 3322092908****** 3322092503****** MUHAMAD ANWAR KAB.SEMARANG 25|03|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

88 3322092908****** 3322091308****** AMIR MAHFUD KAB.SEMARANG 13|08|**** S L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

89 3322092908****** 3322095305****** WINDARTILAH KAB.SEMARANG 13|05|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

90 3322092908****** 3322091202****** MUHAMAD FAJAR KAB.SEMARANG 12|02|**** P L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

91 3322092908****** 3322096111****** MUSIRAH KAB.SEMARANG 21|11|**** P P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

92 3322092908****** 3322090701****** AINUN SIDIQ KAB.SEMARANG 07|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

93 3322092908****** 3322095101****** SITI KHOLIFAH KAB.SEMARANG 11|01|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

94 3322092908****** 3322091804****** MUSTAJIB KAB.SEMARANG 18|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

95 3322092908****** 3322096509****** ROHIMATUN KAB.SEMARANG 25|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 4 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

96 3322092908****** 3322096502****** MILA NURUL KHIKMAH KAB.SEMARANG 25|02|**** B P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

97 3322092908****** 3322091512****** ROHMAT KAB.SEMARANG 15|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

98 3322092908****** 3322095011****** MUSLIKHAH KAB.SEMARANG 10|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

99 3322092908****** 3322090701****** ROKHANI KAB.SEMARANG 07|01|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

100 3322092908****** 3322091407****** TURJAUN KAB.SEMARANG 14|07|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

101 3322092908****** 3322096009****** SARINAH SEMARANG 20|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

102 3322092908****** 3322092202****** ZUKOLIK KAB.SEMARANG 22|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

103 3322092908****** 3322094509****** MARKAMAH KAB.SEMARANG 05|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

104 3322092908****** 3322091904****** DWI KURNIYANTO KAB.SEMARANG 19|04|**** B L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

105 3322092908****** 3322090804****** SUROHIM KAB.SEMARANG 08|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

106 3322092908****** 3322094708****** SULASIYATI KAB.SEMARANG 07|08|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

107 3322092908****** 3322104202****** PARWATI KAB.SEMARANG 02|02|**** S P DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

108 3322092908****** 3322091104****** ISTAKHUN KAB.SEMARANG 11|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 001 002 0 0

109 3322093010****** 3322090912****** MUHLISUN KAB.SEMARANG 09|12|**** S L DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

110 3322093010****** 3322104804****** NURCHAMIDAH KAB.SEMARANG 08|04|**** S P DSN.GONDANGSARI 001 002 0 0

111 3322090404****** 3322091612****** MUHAMAD KHOIRUL UMAM KAB.SEMARANG 16|12|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

112 3322090404****** 3304026010****** UTTARI NUR AZIZAH BANJARNEGARA 20|10|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

113 3322090411****** 3322091804****** AMAT ZUHRI KAB.SEMARANG 18|04|**** S L DSN.GONDANG SARI 002 002 0 0

114 3322090411****** 3322094309****** TRI WAHYUNI KAB.SEMARANG 03|09|**** S P DSN.GONDANG SARI 002 002 0 0

115 3322090512****** 3322091907****** TRI SUCIPTO KAB.SEMARANG 19|07|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

116 3322090712****** 3322091605****** NUR AINI KAB.SEMARANG 16|05|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

117 3322090712****** 3324065602****** SITI KHOMZAH KENDAL 16|02|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

118 3322090909****** 3324162102****** ALKHAFID AINUL YAQIN KENDAL 21|02|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

119 3322090909****** 3322095802****** LULUK INAYATUL MAGHFIROH KAB.SEMARANG 18|02|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

120 3322090912****** 3322094703****** LAILATUL ARIFAH KAB.SEMARANG 07|03|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 5 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

121 3322090912****** 3323202109****** SETIYANDI TEMANGGUNG 21|09|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

122 3322091303****** 3322094705****** SITI TINI KAB.MAGELANG 07|05|**** S P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

123 3322091303****** 3322092104****** NURKHOLIS KAB.SEMARANG 21|04|**** S L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

124 3322091703****** 3324075402****** TATIK SUHARDANI SEMARANG 14|02|**** S P GONDANGSARI 002 002 0 0

125 3322091703****** 3324076304****** ECITA AUDINA RISMALIA SHINTARA SEMARANG 23|04|**** B P GONDANGSARI 002 002 0 0

126 3322091712****** 3322093001****** DALHARI KAB.SEMARANG 30|01|**** S L GONDANGSARI 002 002 0 0

127 3322091712****** 3322094210****** SITI WAGIYATI KAB.MAGELANG 02|10|**** S P GONDANGSARI 002 002 0 0

128 3322091801****** 3374122203****** SUMARYANTO SEMARANG 22|03|**** S L MENDONGAN 002 002 0 0

129 3322091801****** 3322094102****** KARTINAH KAB.SEMARANG 01|02|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

130 3322091801****** 3322090902****** EKA ANDRY INDARTO KAB.SEMARANG 09|02|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

131 3322091812****** 3322092802****** ICHWAN EKO PRIYONO KAB.SEMARANG 28|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

132 3322091812****** 3322094303****** DARNIYATI MAGELANG 03|03|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

133 3322092305****** 3322090507****** SUTONO KAB.SEMARANG 05|07|**** S L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

134 3322092305****** 3322204905****** SRI ZAZINATUN KAB.SEMARANG 09|05|**** S P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

135 3322092508****** 3322091601****** SETIYO AJI KAB.SEMARANG 16|01|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

136 3322092509****** 3322095007****** WIJI KAB.SEMARANG 10|07|**** P P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

137 3322092509****** 3322200802****** MASYKUR KAB SEMARANG 08|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

138 3322092509****** 3322095609****** SRI LESTARI AYUNI KAB.SEMARANG 16|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

139 3322092901****** 3322094807****** TRIYANTI KAB.KENDAL 08|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

140 3322092908****** 3322090101****** DJARWONO KAB.SEMARANG 01|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

141 3322092908****** 3322095210****** TURNIYATUN KAB.SEMARANG 12|10|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

142 3322092908****** 3322092504****** ISROWI KAB.SEMARANG 25|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

143 3322092908****** 3322096007****** SURAMAH KAB.SEMARANG 20|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

144 3322092908****** 3322090612****** MUHAMAD ROSYID KAB.SEMARANG 06|12|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

145 3322092908****** 3322201809****** JUMENO KAB.SEMARANG 18|09|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 6 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

146 3322092908****** 3322096803****** ISROBANIYAH KAB.SEMARANG 28|03|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

147 3322092908****** 3322092311****** AHMAD NURUL MUJIB KAB.SEMARANG 23|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

148 3322092908****** 3322090306****** TAWIL KAB.SEMARANG 03|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

149 3322092908****** 3322096112****** SEMI KAB.SEMARANG 21|12|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

150 3322092908****** 3322091201****** MUHRIN KAB.SEMARANG 12|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

151 3322092908****** 3322094709****** TASMI KAB.SEMARANG 07|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

152 3322092908****** 3322092703****** KHABIB ALWI KAB.SEMARANG 27|03|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

153 3322092908****** 3322090212****** SULAM KAB.SEMARANG 02|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

154 3322092908****** 3322094511****** MUCHAYATUN KAB.SEMARANG 05|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

155 3322092908****** 3322092404****** DZIKRON KAB.SEMARANG 24|04|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

156 3322092908****** 3322090203****** KEMAN KAB.SEMARANG 02|03|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

157 3322092908****** 3322094207****** PARTINAH KAB.SEMARANG 02|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

158 3322092908****** 3322091109****** SODIKIN KAB.SEMARANG 11|09|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

159 3322092908****** 3322095904****** SITI SOLEKHAH KAB.SEMARANG 19|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

160 3322092908****** 3322090810****** PRIYONO KAB.SEMARANG 08|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

161 3322092908****** 3322094507****** ANA ISTIYANA KAB.SEMARANG 05|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

162 3322092908****** 3322091707****** AHMAD JAZULI KAB.SEMARANG 17|07|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

163 3322092908****** 3322090706****** ROJIUN KAB.SEMARANG 07|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

164 3322092908****** 3322094705****** ISRIYAH KAB.SEMARANG 07|05|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

165 3322092908****** 3322092510****** NURHADI KAB.SEMARANG 25|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

166 3322092908****** 3322095909****** SAMSINI KAB.SEMARANG 19|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

167 3322092908****** 3322090306****** ADI SANTOSO KAB.SEMARANG 03|06|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

168 3322092908****** 3322091210****** NURSALIM KAB.SEMARANG 12|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

169 3322092908****** 3322094804****** UMI MUALIFAH KAB.SEMARANG 08|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

170 3322092908****** 3322096302****** HIKMATUL MASYKUROH KAB.SEMARANG 23|02|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 7 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

171 3322092908****** 3322092010****** DARMINTO KAB.SEMARANG 20|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

172 3322092908****** 3322094207****** SITI MUNFIAH KAB.SEMARANG 02|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

173 3322092908****** 3322094410****** EKA WULANDARI KAB.SEMARANG 04|10|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

174 3322092908****** 3322095912****** NABELA SAPUTRI KAB.SEMARANG 19|12|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

175 3322092908****** 3322090306****** NGADIMIN KAB.SEMARANG 03|06|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

176 3322092908****** 3322095801****** SURMIYATI KAB.MAGELANG 18|01|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

177 3322092908****** 3322091911****** FENDI KURNIAWAN KAB.SEMARANG 19|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

178 3322092908****** 3322091902****** FITRA KUSUMA KAB. SEMARANG 19|02|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

179 3322092908****** 3322091203****** SUGIYANTO KAB.SEMARANG 12|03|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

180 3322092908****** 3322094607****** SRI UTAMI KAB.SEMARANG 06|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

181 3322092908****** 3322091305****** HARUN DIYANTO KAB.SEMARANG 13|05|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

182 3322092908****** 3322095104****** MUHIMAH KAB.SEMARANG 11|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

183 3322092908****** 3322096506****** ANIK PUJI LESTARI KAB. SEMARANG 25|06|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

184 3322092908****** 3322092112****** MANSUR AVENDI KAB.SEMARANG 21|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

185 3322092908****** 3322090105****** MUHLASIN KAB.SEMARANG 01|05|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

186 3322092908****** 3322091904****** DANI IRAWAN KAB.SEMARANG 19|04|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

187 3322092908****** 3322090812****** SUNARKO ZAINAL ABIDIN KAB. SEMARANG 08|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

188 3322092908****** 3322095010****** MUZAYANAH KAB.KENDAL 10|10|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

189 3322092908****** 3322091208****** SAKUWAN KAB.SEMARANG 12|08|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

190 3322092908****** 3322095507****** IDAH PONIYATI KAB.SEMARANG 15|07|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

191 3322092908****** 3322095107****** KHUSNUL FADHILAH KAB.SEMARANG 11|07|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

192 3322092908****** 3322091706****** NUR FAIZIN KAB.SEMARANG 17|06|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 5 0

193 3322092908****** 3322095208****** KASMI KAB.SEMARANG 12|08|**** S P DSN .GONDANGSARI 002 002 0 0

194 3322092908****** 3322092103****** MAKSUDI KAB.SEMARANG 21|03|**** S L DSN .GONDANGSARI 002 002 0 0

195 3322092908****** 3322090110****** SIROJUL MUNTADHIR KAB. SEMARANG 01|10|**** B L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 8 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

196 3322092908****** 3322090912****** ACHMAD SUJIYONO KAB.SEMARANG 09|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

197 3322092908****** 3322094101****** MURYATI KAB.SEMARANG 01|01|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

198 3322092908****** 3322091710****** BASAR KAB.SEMARANG 17|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

199 3322092908****** 3322094603****** MIYATUN KAB.SEMARANG 06|03|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

200 3322092908****** 3322090412****** SURAMIN KAB.SEMARANG 04|12|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

201 3322092908****** 3322095510****** RAHAYU RAMINTEN KAB.SEMARANG 15|10|**** P P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

202 3322092908****** 3322092804****** AGUS SUPRIYANTO KAB.SEMARANG 28|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

203 3322092908****** 3322094708****** SITI KOMSIYAH KAB.SEMARANG 07|08|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

204 3322092908****** 3322094304****** APRILIA KURNIA PUTRI KAB.SEMARANG 03|04|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

205 3322092908****** 3322091403****** PURWANTO KAB.SEMARANG 14|03|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

206 3322092908****** 3322204103****** KHOLISOTUN KAB.SEMARANG 01|03|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

207 3322092908****** 3322091502****** MAHFAIDUN KAB.SEMARANG 15|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

208 3322092908****** 3322094311****** AJATINAH KAB.SEMARANG 03|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

209 3322092908****** 3322093011****** AHMAD FAUZI KAB.SEMARANG 30|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

210 3322092908****** 3322090502****** TURKAMUN KAB.SEMARANG 05|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

211 3322092908****** 3322096711****** SUMIYATI KAB.KENDAL 27|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

212 3322092908****** 3322096610****** ZUHRIFATUL MUNAWAROH KAB.SEMARANG 26|10|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

213 3322092908****** 3322094405****** SURAHMI ISMIYATUN KAB.SEMARANG 04|05|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

214 3322092908****** 3322091509****** TAKLIM KAB.SEMARANG 15|09|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

215 3322092908****** 3322097006****** INDAH ANGGREANI PUSPITA SARI KAB. SEMARANG 30|06|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

216 3322092908****** 3322095607****** DIFYA SELFI FATMALA KAB.SEMARANG 16|07|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

217 3322092908****** 3322091608****** SIROJUL MUNIR KAB.SEMARANG 16|08|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

218 3322092908****** 3322096312****** QOMARIYAH KAB.SEMARANG 23|12|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

219 3322092908****** 3322091902****** NGATEMAN KAB.SEMARANG 19|02|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

220 3322092908****** 3322095708****** TRIYANI KAB.SEMARANG 17|08|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 9 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

221 3322092908****** 3322090803****** AHMAD ROIS KAB.SEMARANG 08|03|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

222 3322092908****** 3322094509****** SIYAMI KAB.SEMARANG 05|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

223 3322092908****** 3322096206****** RIF'ATUL CHOIRIYAH KAB.SEMARANG 22|06|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

224 3322092908****** 3322092104****** SLAMET SOFYAN KAB.SEMARANG 21|04|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

225 3322092908****** 3322090810****** ABDUL WAHID KAB.SEMARANG 08|10|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

226 3322092908****** 3322095611****** SUTARMI KAB.SEMARANG 16|11|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

227 3322092908****** 3322090101****** SABICHIS KAB.SEMARANG 01|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

228 3322092908****** 3322094202****** NAFIAH KAB.SEMARANG 02|02|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

229 3322092908****** 3322092411****** HASAN NURFADHOL KAB.SEMARANG 24|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

230 3322092908****** 3322092609****** SAHLI SEMARANG 26|09|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

231 3322092908****** 3322094112****** PRIYATI KAB.SEMARANG 01|12|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

232 3322092908****** 3322090711****** MULYADI KAB.TEMANGGUNG 07|11|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

233 3322092908****** 3322095505****** MUNIROH KAB.SEMARANG 15|05|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

234 3322092908****** 3322092504****** BURHAN RESTU PRAYOGO KAB.SEMARANG 25|04|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

235 3322092908****** 3322092111****** RIZKI WAHYU UTOMO KAB.SEMARANG 21|11|**** B L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

236 3322092908****** 3322096104****** SARDIYAH KAB.SEMARANG 21|04|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

237 3322092908****** 3322091305****** SAWAL KAB.SEMARANG 13|05|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

238 3322092908****** 3322090106****** BONI FASIUS AGUNG SENTOT SUWARDI KAB.SEMARANG 01|06|**** S L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

239 3322092908****** 3322095212****** SIYAMSIH KAB.SEMARANG 12|12|**** S P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

240 3322092908****** 3322097110****** THERESIA OKTAVIANI ANANDA PUTRI KAB.SEMARANG 31|10|**** B P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

241 3322092908****** 3322090608****** HARTANTO KAB.SEMARANG 06|08|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

242 3322092908****** 3322094305****** SRI SULASTRI KAB.SEMARANG 03|05|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

243 3322092908****** 3322094606****** HANIK NUR ISTIYANAH KAB.SEMARANG 06|06|**** B P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

244 3322092908****** 3322091602****** SUGIJONO KAB.SEMARANG 16|02|**** S L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

245 3322092908****** 3322096711****** UMI CHANAH KAB.SEMARANG 27|11|**** S P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 10 / 11
MODEL A.DPTHP2-KPU
STATUS JENIS ALAMAT
TANGGAL
NO NO KK NIK NAMA TEMPAT LAHIR PERKAWINAN KELAMIN DISABILITAS Keterangan *)
LAHIR JALAN/DUKUH RT RW
B/S/P L/P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

246 3322092908****** 3322092410****** NASTAIN KAB.SEMARANG 24|10|**** S L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

247 3322092908****** 3322095007****** KAMDIYAH KAB. SEMARANG 10|07|**** S P DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

248 3322092908****** 3322092112****** ANANG WAHLULIANTOKO KAB.SEMARANG 21|12|**** B L DSN.GONDANGSARI 002 002 0 0

249 3322092908****** 3322092304****** ATIQ JONI WARDANI, SH KAB.SEMARANG 23|04|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

250 3322092908****** 3322096309****** MUNAWAROH DIAN IKAWATI KAB.GROBOGAN 23|09|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

251 3322092908****** 3322095512****** NUR HAYATI KAB.SEMARANG 15|12|**** S P DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

252 3322092908****** 3322090101****** ACHMAD TASRIFIN KAB.KENDAL 01|01|**** S L DSN. GONDANGSARI 002 002 0 0

Keterangan Disabilitas = 1 Keterangan Status perkawinan = 252 Jenis Kelamin = 252 Ditetapkan di UNGARAN, Tanggal 10 Desember 2018
1: Tuna Daksa B : Belum Kawin = 59 L : Laki-Laki = 128 KPU KABUPATEN SEMARANG
2: Tuna Netra S : Kawin = 182 P : Perempuan = 124 KETUA
3: Tuna Rungu/Wicara P : Pernah Kawin = 11
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya = 1
KK = 109 MASKUP ASYADI

Kd10-JAWA_TENGAH-SEMARANG-SUMOWONO-MENDONGAN-001 11 / 11