Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI LELAKI : / 07


MINGGU / HARI / orang
03 ISNIN / 15 JANUARI 2018
TARIKH PEREMPUAN : / 09
KEHADIR orang
KELAS 1 SYAFIE
AN JUMLAH : / 16
MASA 01.00 PM – 02.00 AM orang
BIDANG BAB 1 : REKA BENTUK DAN TIDAK HADIR :
PEMBELAJARAN TEKNOLOGI
STANDARD
1.1.2 Mengenal pasti elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih.
KANDUNGAN
i. Menyatakan satu elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada
STANDARD ii. Mengenal pasti dua elemen reka bentuk berdasarkan produk sedia ada.
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/  Mengenal dan menyatakan elemen reka bentuk
KRITERIA KEJAYAAN

1. Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan


2. Murid diberikan 1 tajuk bagi setiap kumpulan
3. Murid menghasilkan tugasan diatas kertas sebak
AKTIVITI 4. Murid membentangkan hasil tugasan mereka menggunakan kaedah gallery walk
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Kertas sebak Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wif
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Round Robin Three Stray One Stay Pembentangan Think-pair share
Hot Seat Gallery walk Peta ithink Kahoot IT
Tarsia Spin-N-Think Jigsaw Problem Solving Role Play

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

NILAI MURNI
Kerjasama Bertolak Ansur Bertanggungjawab Tolong menolong

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
RENDAH
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
/ 16 orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
/ 16 orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan
kerana Mesyuarat Kursus
Cuti Rehat / Cuti
Program Sekolah Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
Sai@SK
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN T6
2018
MATA PELAJARAN LELAKI : ____ / ____
MINGGU / HARI / orang
TARIKH PEREMPUAN : ____ / ____
KEHADIR orang
KELAS
AN JUMLAH : ____ / ____
MASA orang
BIDANG TIDAK HADIR :
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/ 1.
KRITERIA KEJAYAAN 2.

1.

AKTIVITI
PEMBELAJARAN &
PEMUDAHCARAAN
(PdPc)

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wif
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
RENDAH
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan
kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti
Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai