Anda di halaman 1dari 1

PANITIA PEMBANGUNAN MESJID NURUL HUDA

Jalan Desa Lupak Tamban Timur Km.15.5 Tamban Kecamatan Kapuas


Kuala Kalimantan Tengah

No : 01/IZ/2019 Banjarmasin, Mei 2019


Lamp. : 1 berkas Yth. Bapak / Ibu
Hal : Bantuan Sumbangan Mesjid Di –
Banjarmasin

Dengan hormat,

Assalamualaikum Wr.Wb

Bapak/Ibu yang kami hormati sehubungan dengan hal tersebut diatas. Kami dari Panitia
Masjid Nurul Huda yang beralamat Jalan.Desa Lupak Tamban Timur Km.15.5 Tamban
Kecamatan Kapuas Kuala Kalimantan Tengah.

Kami dari panitia pelaksana memohon bantuan berupa Zakat Infaq dari Bapak/Ibu yang kami
harapkan. Besar harapan kami kepada bapak/ ibu dapat memberikan Zakat Infaq sehingga
dengannya dapat menambah kekurangan atas pembangunan masjid yang kami jalankan.

Demikian kami dari panitia pelaksana Zakat Infaq Pembangunan Masjid Nurul Huda.
Banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan Zakat/Infaq yang diberikan kepada kami.
Semoga Allah membalas budi kebaikan Bapak/Ibu.

Sekretaris Bendahara Ketua

(SURIANSAYAH ) ( SAMSUDIN) ( GURU SAMSUNI)