Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran : Unit beruniform (Pandu Puteri Tunas)


Kelas : Tahun 4
Bilangan murid : 25
Tarikh : 05/09/2018
Masa : 1:40 p.m. – 2:40 p.m. (60 minit)
Tajuk : Mengenali tumbuh-tumbuhan sekeliling
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah mempelajari nama-nama pelbagai jenis daun dan
bungaan.
Objektif pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
 Psikomotor : Mengumpulkan jenis-jenis daun dan bunga yang
terdapat di kawasan sekolah
Membuat buku skrap dengan tumbuh-tumbuhan yang dikumpul
kawasan sekolah.
 Kognitif : Menamakan tumbuh-tumbuhan yang dikumpul di
kawasan sekolah
 Afektif : Berasa seronok semasa bekerjasama
mengumpullan jenis-jenis daun dan bunga di kawasan sekolah
Alat bantu mengajar : , buku skrap (kad manila), pen marker, glu
Nilai : Bekerjasama, bersungguh-sungguh, menghargai alam sekitar

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa
Persediaan Kehadiran 1. Guru menyemak kehadiran murid. ABM: Buku
2. Murid menandatangi kehadiran dan
(10 minit) rekod
mendengar arahan daripada guru.
3. Guru memaparkan gambar-gambar tumbuh- kehadiran,
tumbuhan yang terdapat di kawasan sekoleh.
gambar-
4. Guru memperkenalkan nama tumbuh-
tumbuhan kepada murid. gambar
5. Guru menyebut nama tumbuh-tumbuhan dan
tumbuh-
murid mendengar dan mengulang.
tumbuhan
Perkembangan 1. Guru membahagikan murid kepada 6 ABM: Daun-
kumpulan.
(20 minit) daun dan
2. Guru memberi masa 15 minit untuk murid
mengumpulkan jenis-jenis daun dan bunga bunga,
yang terdapat di kawasan sekolah.
NM:
3. Murid mengumpulkan jenis-jenis daun dan
bunga yang terdapat di kawasan sekolah bekerjasama,
dalam kumpulan.
bersungguh-
sungguh,
menghargai
alam sekitar
EMK:
kreativiti
Kemuncak 1. Guru membekalkan bahan-bahan seperti kad ABM: Daun-
manila, kertas warna, pen marker, pita
(20 minit) daun dan
cellophane kepada murid.
2. Guru memberi arahan kepada murid untuk bunga, manila
menghasilkan satu buku skrap dengan
kad, pen
menggunakan daun-daun dan bunga yang
dikumpulkan. marker, kertas
3. Murid menghasilkan satu buku skrap dengan
warna
menggunakan daun-daun dan bunga yang
dikumpulkan. NM:
bekerjasama,
bersungguh-
sungguh,
menghargai
alam sekitar
EMK:
kreativiti
Penutup Hasil kerja 1. Guru menyuruh murid memaparkan hasil
(10 minit) murid kerja murid mereka dan berkongsi tentang
daun dan bunga yang dikumpulkan.
2. Murid memaparkan hasil kerja murid mereka
dan berkongsi tentang daun dan bunga yang
dikumpulkan.
Guru memberi komen atas hasil kerja murid