Anda di halaman 1dari 8

PELAN STRATEGIK PANITIA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2017-2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Kelulusan matapelajaran RBT 100%
Sektor/PPD/Sekolah SJKT LADANG North Hummock
Bidang /Unit Kurikulum (Panitia RBT)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 (Huraian isu/masalah tentang (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
teras strategik) BK atau fungsi organisasi) atau fungsi organisasi/SWOC) tindakan di JPN/PPD/Sekolah) yang boleh diukur)

Meningkatkan 1. Murid-murid tidak 1. Murid dapat menguasai Meningkatkan peratus murid % murid lulus
pembelajaran menguasai kemahiran teknik-teknik kemahiran mendapat A bagi kertas RBT Tahun 4 94%
murid berfikir secara kritis dan berfikir secara kritis dan 100% 100% 100% 100%
inovatif
inovatif

% murid lulus
93% 100% 100% 100% 100%
Tahun 5

% murid lulus 93% 100% 100% 100% 100%


Tahun 6

2. Murid-murid kurang Murid dapat mengamalkan 100%


menguasai aspek asas aspek keselamatan Bengkel Pengendalian alatan pencapaian
dalam pengendalian pengendalian 50% 65%
pengendalian 80% 95%
alatan . 100%
alatan
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2017

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek %murid lulus tahun 4,5,6
Sektor/PPD/Sekolah SJKT Ladang North Hummock
Bidang/Unit Kurikulum/Panitia RBT
Strategi menguasai teknik-teknik kemahiran berfikir secara kritis dan inovatif
Pelan Tindakan Meningkatkan peratus kelulusan bagi kertas RBT

Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Tarikh/Tempoh Kos/Sumber KPI TOV Sasaran

1 Pereka Muda Mencungkil bakat yang Ketua Panitia RBT Bulan Sept RM 50 100% murid dapat 70% 100%
terpendam dalam diri murid. dan guru-guru menguasai
subjek pengetahuan
2 Bengkel pengendalian Menggalikan murid menguasai Semua guru Bulan Sept - 100% murid Tahap 2 50% 65%
alatan aspek asas..
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah
SJKT Ladang North Hummock JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Pereka Muda
Objektif Mencungkil bakat yang terpendam dalam diri murid
Tarikh/Tempoh Bulan September 2018
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2
Tanggungjawab Guru mata pelajaran RBT
Proses Kerja 1. Perbincangan bersama Panitia RBT tentang tentatif program
2. Murid-murid dibahagikan mengikut kumpulan.
3. Setiap murid dibimbing oleh Guru mata pelajaran RBT
4. Penilaian dan Pameran hasil murid.

Kewangan –RM 50
Sumber Kewangan -Ibubapa

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017

Sektor/PPD/Sekolah
SJKT Ladang North Hummock JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Bengkel pengendalian alatan
Objektif Menggalikan murid menguasai aspek asas..
Tarikh/Tempoh Bulan Oktober
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2
Tanggungjawab Guru mata pelajaran
Proses Kerja 1. Perbincangan bersama Panitia dan Pusat Sumber.
2. Tentukan tentatif Bengkel
3. Agihkan guru , kumpulan murid dan alatan
4. Tunjuk cara mengendalikan alatan RBT
5. Ganjaran kpd mencapai objektif.

Kewangan – tiada
Sumber Kewangan -tiada

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2018

Sektor/PPD/Sekolah
SJKT Ladang Nagappa JADUAL 3
Bidang/Unit Kurikulum JPS/SJK-PS/03
Program/Projek Kuiz
Objektif Memupuk minat dan meningkatkan tahap kemahiran
Tarikh/Tempoh Jun 2018
Kumpulan Sasaran Semua murid Tahap 2
Tanggungjawab Ketua RBT
Proses Kerja
1. Guru mata pelajaran menyediakan kuiz.
2. Pemenang akan mendapat hadiah.

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:


REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH
TAHUN 2017

Sekolah SJKT North Hummock JADUAL 4

Bidang / Unit Kurikulum / Panitia RBT JPS/SJK-PS/04

Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan


Bil Program/Projek Cadangan Penambahbaikan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program

1 Pereka Muda Bulan Jun

2 Bengkel Bulan sept


pengendalian
alatan

Nama Penilai: Tanda tangan Penilai: Tarik


PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI
TAHUN 2017 ~ 2020

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk JADUAL 5


Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
MISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi VISI Sejahtera
Negara JPS/SJK-PS/05
Sekolah SJKT North Hummock

Bidang / Unit Kurikulum / Panitia RBT

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun)


Pelan
KPI 2017 2018 2019 2020
Tindakan TOV 2017 2018 2019 2020 Catatan
Jun Dis Jun Dis Jun Dis Jun Dis
bilangan murid
gred A tahun 4 94% 100% 100% 100% 100% 87% 87% 100% 100%

bilangan murid
gred A tahun 5 93% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

bilangan murid
gred A tahun 6 93% 100% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100%

100%
pencapaian 80% 95%
50% 65% 100%
pengendalian
alatan

Ulasan :

Laporan disediakan oleh : Tanda tangan :