Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR PRODUK IFARS APOTEK IBNU SINA

No. Nama Obat Produk Satuan Harga Komposisi


1. Acifar cream Ifars Tb 4.400 Acyclovir
2. Acifar 200mg tab Ifars Box 32.000 Acyclovir
3. Akita tab Ifars Box 17.300 Anti diare
4. Alofar 100mg tab Ifars Box 15.500 Allopurinol
5. Alofar 300mg tab Ifars Box 31.000 Allopurinol
6. Anelat kapl Ifars Box 12.000 Asamfolat
7. Artmacort cream Ifars Tb 4.800 Cldroramfenicol , hidricortison
8. Bromifar capl Ifars box 9.000 bronhexin
9. Bronchosal tab Ifars box 13.000 Salbutamol 4mg
10. Calcifar caps Ifars box 12.000 Calcium lactat
11. Calcifar plus Ifars box 13.500 Calcium lactat
12. Cazetin drop Ifars Btl 17.800 Nystatin
13. Clhoracol syr Ifars Btl 4.750 Cloramfenicol
14. Colipred cream Ifars Tb 3.500 Clhoarmfenicol,prednisolon
15. Cydifar Ifars Box 8.500 Cyproheptadin
16. Dermifar cream Ifars Tb 3.000 Clotrimazol 10mg
17. Dexigen cream Ifars Tb 6.100 Dexoymethason 2.5mg
18. Dianicol caps Ifars Box 51.000 Thiamfenicol
19. Dianicol syr Ifars Btl 4.400 Thiamfenicol
20. Eltazon tab Ifars Box 12.600 Prednison
21. Fargetix 500mg Ifars Box 17.700 Asam mafenamat
22. Faridexon 0,5mg Ifars Box 7.750 Dexamethason
23. Faridexon 0,75forte Ifars Box 10.000 Dexamethason

24. Farizol capl Ifars Box 20.000 Metronidazol


25. Farizol syr Ifars Btl 4.450 Metronidazol
26. Farsifen susp Ifars Btl 4.000 Ibuprofen
27. Farsiretic tab Ifars Box 15.500 Furosemide
28. Farsycol caps Ifars Box 25.500 Cloramfenicol
29. Farsyscol cream Ifars Tb 2.800 Cloramfenicol
30. Fasidol caps Ifars Box 12.500 Paracetamol
31. Fasidol drop 15ml Ifars Btl 7.500 Paracetamol
32. Fasidol forte syr ifars Btl 3.900 Paracetamol
33. Fasidol forte capl Ifars Box 16.600 Paracetamol
34. Fasidol syr Ifars Btl 3.300 Paracetamol
35. Fasiprim F Ifars Box 31.500 Cotrimoxazol
36. Fasiprim syr Ifars Btl 3.750 Cotrimoxazol
37. Faxiden 20capl Ifars Box 16.000 Piroxicam
38. Faxiden cream 10gr Ifars Tb 4.750 Piroxicam
39. Farsycol caps Ifars Box 25.500 Cloramfenicol
40. Farsyscol cream Ifars Tb 2.800 Cloramfenicol
41. Flutop C syr Ifars Btl 4.200 Flu,batu,demam
42. Fondazen tab Ifars Box 18.750 Vit. Tambah darah + Vit-C
43. Gabiten Ifars Box 26.500 Mebhydrolin napadisylate
44. Genalten cream Ifars Tb 2.750 Gentamicyin sulfat

1
45. Ginifar Ifars Box 17.500 Methampiron
46. Glikos Ifars Box 16.000 Metformint HCL
47. Hico Gell Ifars Tube 10.500 Hiparin sodium
48. Histigo tab Ifars Box 23.000 Betahistin mesilat
49. Ifarsyl syr Ifars Btl 4.200 Dmp,CTM,Amonium chloride
50. Ifasma tab Ifars Box 23.500 Teofilin,ephedrin Hcl
51. Kaditic 50mg Ifars Box 12.150 Potasium diclofenac
52. Kompolax syr Ifars btl 5.750 Parafin,phenolphthalein,glycerol
53. Latibet 5mg Ifars Box 13.500 Glibenclamide
54. Lerzin capl Ifars Box 18.750 Cetirizin
55. Lerzin syr Ifars Btl 4.250 Cetirizin
56. Lokev 20mg caps Ifars Box 20.300 Omeprazole
57. Lostacef caps Ifars Box 36.500 Cefadroxil
58. Lostacef DS Ifars Btl 7.500 Cefadroxil
59. Megatic Ifars Box 12.500 Natrium diclofenac
60. Mionalgin Ifars Box 29.500 Methampiron,Vit-B1,B6,B12
61. Mulsanol syr Ifars Btl 4.200 Multivitamin + DHA
62. Nestacort cream Ifars Tb 4.500 Hydrocortison acetat 25mg
63. Norvom capl Ifars Box 14.000 Methochlopiramid
64. Norvom syr Ifars Btl 3.900 Methochlopiramid
65. Nutrifar capl Ifars Box 27.500 Vit-B1,B6,B12
67. Paratenza syr Ifars Btl 4.100 Batuk,pilek,demam,influenza
68. Polopar plus Ifars Box 16.400 Dexamethason + Ctm
69. Polopar tab Ifars Box 7.500 Declhorfeninemin maleat
70. Pratifar 20 Ifars Box 11.500 Alkes
71. Pratifar 40 Ifars Box 16.250 Famotidine
72. Prodermis cream Ifars Tb 3.750 Procain benzil penicillin
73. Rexavin 125mg Ifars Box 31.000 Griseofulvin
100s
74. Roverton syr Ifars Btl 3.800 Ambroxol
75. Roverton tab Ifars Box 14.000 Ambroxol
76. Scopma plus Ifars Box 61.000 Hyoscine N-butylbromid,Pct
77. Selvim 10mg capl Ifars Box 15.000 Simvastatin
78. Sinalten cream Ifars Tb 3.750 Flucinolon acetonid,gentamycin
79. Sinarcus cream Ifars Tb 3.000 Flucinolon acetonid
80. Solinfec cream Ifars Tb 4.750 Ketoconazol
81. Solenfec tab Ifars Box 30.000 Ketokonazol
82. Teramycin cream Ifars Tb 3.550 Tetracyclin,hydrocortion
83. Tidifar 200mg Ifars Box 17.750 Cimetidin 200
84. Tidifar 400mg Ifars Box 24.500 Cimetidin 400
85. Trianta tab Ifars Box 16.000 Antasida
86. Vesverum suspensi Ifars Btl 3.850 Domperidon
87. Vesverum tab Ifars Box 19.900 Domperidol 10mg
88. Yusimox 500 Ifars Box 36.500 Amoxicillin
89. Yusimox DS Ifars Btl 3.750 Amoxicillin
90. Yusimox forte DS Ifars Btl 5.300 Amoxicillin
91. Zonifar 200mg Ifars Box 17.900 Phenibuthazon