PANDUAN DAN PEKELILING DISIPLIN Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah, Kuala Lumpur, Adabi, 1981

. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Bagi Ibu/Bapa Mengenai Disiplin Murid-murid Sekolah, 1982. Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Tatacara Displin Sekolah Untuk Guru Besar, dan Guru, K.L. DBP, 1983. Rohaty Mohd Majzub; T. Subahan Mohd Meerah, Faridah Karim and Ahmad Jeffni Hassan. Disiplin Dalam Perkhidmatan, K.L.: Nurin Enterprise, 1991 4. Laporan Disiplin Pelajar Sekolah Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1991. 5. The Education (School Discipline) Regulations 1959 dan Terjemahannya. 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/68. Pembuangan Murid-murid Daripada Sekolahsekolah Kerana Kelakuan Curang, Bertarikh 10 September, 1968. 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/68. Tatatertib di Sekolah-sekolah, Bertarikh 18 September 1968. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/68 dan 8/68 - Tambahan kepada Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan), bertarikh 12 Oktober 1968. 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1972 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 bertarikh 4 Februari 1972. 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6A/1975 Disiplin: Murid-murid Menghisap Rokok bertarikh 5 September 1975. 11. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975 Salah Guna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar, bertarikh 19 Ogos 1975. 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1975 Disiplin di sekolah: Peraturan-peraturan sekolah untuk murid-murid, bertarikh 4 November 1975. 13. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2976. Potongan Rambut Murid-murid, bertarikh 7 Oktober 1976. 14. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1976. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi di sekolah-sekolah bertarikh 9 Oktober 1976.

19. Garis Panduan Kempen anti merokok di Sekolah-sekolah. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.III/(34). 8/1983 mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid yang Melakukan Perbuatan Salah Laku yang Tidak Dinyatakan dalam peraturan-peraturan Pelajaran. bertarikh 7 November 1983. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1991 – Tatakelakuan pelajar Ketika Di Masjid SPI Bil. 2/1979 Laporan Murid-murid dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan. bertarikh 26 Mac 1979. 17. Langkah-langkah keberkesanan Disiplin Sekolah. Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah bertarikh 27 Jun 1978. 4/1996 – Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Surat Siaran JPNJ/AM/003/A2 bertarikh 1 DISEMBER 1993 – Pakaian Murid-Murid Islam Pada Hari Jumaat (Sekolah Rendah & Menengah) SPI Bil.7/1995 – Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah . Kementerian Pendidikan Malaysia. 21. 20. bertarikh 1 Ogos 1986. 1/1983. 1984. Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling.7/1992 – Pengharaman pensil berbentuk alat suntikan SPI Bil.4/1997 dan 5/1997 – Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok dan Hukuman Ke atas Murid Menghisap Rokok SPI Bil 16/1998 – Menangani Kegiatan Gangster Di Sekolah SPI Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16. Pelaksanaan Risalah Panduan Am Disiplin Sekolah-sekolah bertarikh 25 Julai 1981.3/1992 – Pemakaian Tudung /Mini Telekung Pelajar Perempuan SPI Bil. KP(BS) 8786-51/Jld. bertarikh 25 Februari 1983.15. Surat Pekeliling Ikthisas 7/1986.3/1993 – Laporan kepada Polis Salahlaku Berbentuk Jenayah SPI Bil. KP(BS)8548/12B/(27) 18.4/1991 – Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah SPI Bil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful