Anda di halaman 1dari 19

1.

Namakan alat khas yang digunakan untuk mendapatkan titik asal pada bahan
kerja.

A. Edge Finder
B. Swivel Arm
C. Quick Grips
D. Jaw Chuck

2.Di antara bahagian-bahagian mesin kisar CNC berikut, yang manakah bahagian
mesin yang menyimpan mata alat?

A. Machine base
B. Spindle head
C. Spindle support
D. Tool magazine

3.Butang apakah yang berfungsi menggerakkan paksi X dan Z secara manual pada
mesin kisar CNC?

A. Auto
B. Edit
C. Jog
D. Home

4.Rajah 1 menunjukkan pergerakan mata alat kisar CNC

Rajah 1
Berdasarkan Rajah 1, pilih kod pampasan jejari yang betul bagi M.

A. G40
B. G41
C. G42
D. G43

5.Apakah kod G bagi fungsi Absolute dalam pengaturcaraan kisar CNC?

A. G90
B. G91
C. G92
D. G93

G00 X100 Z00 M9

M03 M30

Rajah 2

6.Berdasarkan Rajah 2, yang manakah adalah kod untuk menutup atau memberhenti
bendalir pemotong?

A. M02
B. M08
C. M09
D. M30

7.Apakah perkara yang tidak boleh dilakukan ketika anda berada di dalam Mode
Edit sewaktu melaksanakan proses pemesinan kisar CNC?

A. Memesin bahan kerja


B. Memasukkan program baru
C. Membatalkan blok arahan
D. Memanggil program sediada

8.Berapakah nilai koordinat tokokan bagi pergerakan dalam Rajah 3?

10

10
60
Rajah 3

A. X-50
B. X50
C. Y50
D. Y-50

9.Kirakan kelajuan pengumpar (spindle speed) n jika diberi kelajuan pemotongan Vc


= 20m/min, kadar suapan, Sz = 0.08 dan diameter pemotong (end mill) d = 10 mm
dengan menggunakan formula n = Vc / Πd.

A. 80 rpm
B. 100 rpm
C. 637 rpm
D. 125 rpm

10.Susunkan semula langkah penyediaan mesin kisar CNC sebelum melakukan


kerja pemotongan

i. Gerakkan ke titik rujukan selepas menghidupkan mesin.


ii. Pastikan titik asal bahan kerja selari dengan titik sifar
pengaturcaraan.
iii. Jalankan dry run sebagai simulasi sebelum pemesinan sebenar.
iv. Sediakan pengikat yang sesuai untuk mengikat bahan kerja.
v. Lakukan tool setting bagi setiap alat yang digunakan.

A. i, iv, ii, iii dan v.


B. i, iv, ii, v dan iii.
C. i, ii, iv, v dan iii.
D. ii, iv, i, iii dan v.
11.Butang ini diaktifkan untuk fungsi mengerakkan paksi mesin secara menual

A B C D

12.Butang ini diaktifkan untuk fungsi mengembalikan tool pada kedudukkan HOME

A B C D

13.Apabila program yang siap di Edit/Key-in kedalam panel kawalan hendak


dijalankan,butang yang mana perlu diaktifkan untuk tujuan keselamatan.

A B C D

14.Berdasarkan kepada rajah 5 dibawah, arahan mutlak untuk pergerakan dari A ke


B
A. G91 G01 X40.0 Y40.0;
B. G90 G01 X60.0 Y60.0;
C. G91 G01 X-40.0 Y-40.0;
D. G90 G01 X20.0 Y20.0;

15.Apakah perkara yang tidak akan berlaku semasa ‘dry run’ dilaksanakan?

A. G00, G01 dan lain – lain tidak berfungsi


B. Turret boleh menukar matalat
C. Paksi – paksi mesin bergerak
D. Rapid Traverse’ berfungsi dengan melaras suis pelarasan kelajuan

16.Antara sifat-sifat logam berikut yang mana bukan ciri yang tepat dalam pemilihan
bagi menghasilkan elektrod yang baik.

A. Pengalir/konduktor elektrik dan haba yang baik.


B. Menghakis logam pada bendakerja dengan cepat dan cekap.
C. Kadar kehausan (wear) bagi elektrod adalah tinggi.
D. Senang dimesin kepada bentuk yang dikehendaki dan pada kos yang sesuai.

17.Kadar pembuangan bahan bagi proses EDM adalah bergantung kepada


faktor berikut

i. Jumlah kuasa (current) yang dikeluarkan.


ii. Bahan elektrod.
iii. Bahan bendakerja.
iv. Keadaan pancutan (flushing) bagi cecair dielektrik.

A. i dan ii
B. ii dan iii
C. i, ii dan iii
D. i, ii, iii dan iv

18.Kaedah mengapit bahan kerja berbentuk selinder ialah;

A. Vee blok dan pengapit U


B. Ragum magnet
C. Bilah selari dan pengapit
D. Ragum Tepat (Precision Vice)

19.Berapakah tekanan cecair dielektrik yang digunakan dalam proses EDM die
sinker

A. 10 psi
B. 5 psi
C. 3 psi
D. 8 psi

20. Dalam proses pemesinan wire-cut, plat logam dipotong ___________________

A. Menggunakandawai dengan sentuhan antara dawai dan bahan kerja.


B. Menggunakan dawai tanpa sentuh antara dawai dan bahan kerja.
C. Oleh spark elektrik dengan sentuhan antara dawai dan bahan kerja.
D. Oleh spark elektrik tanpa sentuhan dawai dan bahan kerja.

21.Manakah berikut bukan langkah melakukan ‘etching’

A. Pastikan elektod bebas daripada minyak atau gris.


B. Jangan hidu wap dari asid.
C. Pakai kaca mata keselamatan.
D. Tuangkan air kedalam asid.

22.Berikut adalah kelebihan pemesinan EDM, kecuali

A. Tidak meninggalkan sebarang tegasan kepada bendakerja


B. Boleh memesin kesemua bahan bersitat penebat
C. Proses EDM adalah bebas daripada burr
D. Bentuk yang sukar dimesin menggunakan mesin am boleh dimesin dengan
mudah oleh proses EDM

23.Perbezaan antara kod M01 dan M02 adalah

A. Kod M01 menandakan tamatnya aturcara manakala M02 bermaksud berhenti


pilihan
B. Kod M01 bermaksud bermulanya pemesinan manakala M02 menandakan
tamatnya aturcara.
C. Kod M01 bermaksud berhenti pilihan manakala kod M02 menandakan tamatnya
aturcara.
D. Kod M01 bermaksud berhenti pilihan manakala M02 memulakan pemesinan.

24.Pada panel kawalan, butang EDIT digunakan untuk____________

A. Execute program
B. Simulation
C. Fill-in fluid
D. Key-in program

25.Dibawah adalah senarai jenis dawai yang selalu digunakan dalam wire-cut
kecuali
A. Dawai karbida (carbide wire)
B. Dawai Loyang (Brass wire)
C. Dawai zink bersadur Loyang (zink coated brass wire)
D. Dawai tembaga merah (copper wire)

26.Apakah kegunaan deionized water dalam cecair dielektrik?

A. Bertindak sebagai pemisah dan agen penyejuk.


B. Bertindak sebagai penebat dan agen penyejuk.
C. Bertindak sebagai pemisah dan agen pemulihan
D. Bertindak sebagai penebat dan agen pemulihan.

27.Penjuru tajam pada bahagian die tidak boleh dibuat melalui proses “wire cutting”
kerana,

A. Bentuk dawai
B. Mempunyai “spark”
C. Kehausan pada dawai
D. Flushing yang kuat

28.Kelebihan proses pemotongan menggunakan EDM-Wire Cut adalah

i. Boleh memotong bentuk yang rumit.


ii. Menghasilkan permukaan produk yang halus dan licin dengan ketepatan yang
tinggi.
iii. Tidak berlaku tegasan pada struktur logam yang dipotong
iv. Boleh memotong seramik.

A. i dan ii
B. i dan iii
C. i, ii dan ii
D. i, ii, iii dan iv
29.Arahan kod M82 ialah

A. Machining ON
B. Wire feed
C. Dielectric fluid ON
D. Rapid fill

30.Bahagian yang mengawal pergerakan wire ialah

A. Power supply, generator & control unit


B. Servo system
C. Wire holding system
D. Dielectric

31.Julat saiz wire yang terdapat dipasaran ialah

A. 0.005 mm hingga 0.3mm


B. 0.02 mm hingg 0.3 mm
C. 0.05mm hingga 0.3mm
D. 0.3 hingga 0.5mm

32.EDM ialah jenis proses pemesinan

A. Pemesinan kimia
B. Proses tenaga haba
C. Proses tenaga mekanikal
D. Proses tenaga elektrokimia
33.Pernyataan berikut merupakan jenis mesin canai CNC beserta kegunaan.
Manakah pernyataan yang salah?

A. Mesin canai permukaan CNC digunakan untuk mencanai permukaan


bongkah atau kepingan logam.
B. Mesin canai silinder CNC digunakan untuk mencanai permukaan dalam bar
silinder berongga.
C. Mesin canai gear CNC digunakan untuk mencanai penyudahan dalam
pembuatan gear.
D. Mesin pencanai CNC mata alat pemotong digunakan untuk mencanai mata alat
pemotong.

34.Rajah 11 menunjukkan salah satu simbol pada suis yang terdapat pada
panel operasi mesin canai CNC. Apakah kegunaan suis tersebut?

Rajah 11

A. Mengaktifkan program yang dilaras.


B. Memanggil sub-program untuk diedit.
C. Mengembalikan mesin kepada titik asal secara manual.
D. Menggerakkan mesin secara manual mengikut kadar hantaran pada
pergerakan laju (feedrate override).
35. Berdasarkan pilihan jawapan, yang manakah merupakan padanan yang
betul tentang maksud kod G00 dan kod M00 dalam aturcara mesin canai CNC?

Kod G00 Kod M00


A. Pergerakan tanpa suapan Program berhenti
B. Program berhenti Pergerakan tanpa suapan
C. Pergerakan linear Pilihan berhenti
D. Pilihan berhenti Pergerakan linear

36. Sesuatu program perlu diperiksa secara simulasi sebelum proses pencanaian
sebenar dilakukan pada mesin canai CNC. Yang manakah antara berikut bukan
kebaikan simulasi?

A. Dapat menjimatkan kos.


B. Dapat memeriksa nilai kelicinan permukaan.
C. Mengelakkan daripada berlaku kemalangan.
D. Dapat mengesan kesalahan pada program dengan lebih berkesan.
37.Rajah 12 menunjukkan ilustrasi bagi salah satu operasi mencanai. Operasi
ini melibatkan pergerakan roda merentasi bahan kerja dari satu hujung ke
hujung yang lain (crossfeed).

Grinding Wheel

Workpiece

Rajah 12
Apakah jenis operasi mencanai yang ditunjukkan dalam Rajah 12 tersebut?

A. Form grinding
B. Plunge grinding
C. Traverse grinding
D. Shoulder grinding

38.Pernyataan manakah yang tidak benar mengenai operasi centerless grinding?

A. Proses mencanai permukaan.


B. Menggunakan tetengah untuk memegang bahan kerja.
C. Bahan kerja berada di antara dua roda canai yang berputar.
D. Proses memesin menggunakan abrasive untuk membuang bahan dari benda
kerja
39.Carta alir dalam Rajah 13 merupakan prosedur pengesahan (Validation
Procedure) dalam proses mencanai CNC. Nyatakan langkah yang betul dalam
ruangan berlabel Y dan Z.

Rajah 13

Y Z
A. Part Drawing Part Programming
B. Simulation Inspection
C. Part Programming Simulation
D. Part Drawing Simulation
40. Pilih langkah keselamatan yang betul sewaktu mengendalikan mesin canai
CNC.

i. Pastikan roda canai yag digunakan sesuai dengan bahan kerja.


ii. Pastikan bahan kerja diikat dengan kemas.
iii. Pastikan meja kerja dalam keadaan bersih bebas daripada tatal.
iv. Pastikan coolant sentiasa dipasangkan sepanjang proses pemotongan.

A. i, ii, dan iii


B. i, ii dan iv
C. ii, iii dan iv
D. i, ii, ii dan iv

41. Mengapa laporan pemeriksaan (inspection report) merupakan elemen penting


dalam proses penyelenggaraan?

A. Untuk menjamin mutu pengeluaran produk.

B. Untuk mempercepatkan proses penyemakkan mesin

C. Untuk memudahkan kerja- kerja penyelenggaraan dan untuk semakan


rekod pada masa akan datang.
D. Untuk menjamin mesin tidak akan rosak lagi

42. Diantara berikut, yang manakah tidak terdapat didalam spesifikasi buku
panduan manual pada mesin atau peralatan yang dibekalkan oleh pengeluar?

A. Kaedah untuk memasang(set-up) mesin yang diterima.


B. Langkah-langkah bagi menjalankan operasi mesin tersebut.
C. Cara-cara membersihkan kawasan persekitaran mesin atau peralatan.
D. Pelbagai maklumat teknikal dan maklumat keseluruhan berkaitan mesin
tersebut.
43.Berikut merupakan teknik-teknik didalam Seven Tools of Quality Control
KECUALI :

A. Histogram.
B. Specification.
C. Control Chart and Graph.
D. Cause and Effect Diagram.

44.Apakah kebaikan pemeriksaan berjadual?

A. Memerlukan penelitian yang tinggi.


B. Kaedah yang ringkas dan tidak memerlukan kos yang tinggi.
C. Memerlukan tenaga kerja yang banyak bagi menjalankan proses pemeriksaan
D. Memerlukan tempoh masa yang agak lama untuk menjalankan analisis
kerosakan.

45.Susun ” strategi membaikpulih kerosakkan ” dibawah mengikut sistem hirarki


yang betul :

i. Element / component
ii. Overall plant
iii. Control loop
iv. Plant item

A. i, ii, iii, iv
B. ii, iii, iv, i
C. iii, iv, i, ii
D. ii, iv, iii, i
46.Manakah antara yang berikut merupakan kriteria pemilihan peralatan atau mesin
untuk tujuan pembaikan?

i. Jangka hayat sesuatu alat yang dikeluarkan oleh pengilang.


ii. Ianya telah sampai tempoh untuk dilakukan penyelenggaraan berkala.
iii. Hayat alat atau komponen pada mesin atau peralatan tersebut telah sampai
tempoh.
iv. Terdapat komponen-komponen pada mesin atau peralatan tersebut telah rosak
dan memerlukan pembaikan yang segera.

A. ii, iii dan iv


B. i, iii dan iv
C. i, ii dan iv
D. i, ii, iii, iv

47. Apakah yang dimaksudkan dengan special purpose machine ?

A. Mesin serbaguna
B. Mesin pelbagai kegunaan
C. Mesin yang dicipta khusus untuk sesuatu kerja
D. Mesin yang dicipta untuk kerja-kerja berat ( heavy duty )

48. Jadual pencegahan penyenggaraan juga dikenali sebagai :

A. Product maintenance schedule


B. Productive maintenance schedule
C. Prevention maintenance schedule
D. Preventive maintenance schedule

49. Kaedah deria rasa(sensory check) boleh digunakan melalui kaedah berikut
KECUALI

A. Cara gigitan
B. Cara sentuhan
C. Cara menghidu
D. Cara komunikasi

50. Manakah antara yang berikut tidak termasuk dalam carta penyelenggaraan?

A. Planned maintenance
B. Corrective maintenance
C. Production maintenance
D. Preventives maintenance

51. Apakah yang dimaksudkan dengan breakdown maintenance ?

A. Tidak boleh diselenggara


B. Kerosakkan penyelenggaraan
C. Memberhentikan penyelenggaraan
D. Merehatkan operasi penyelenggaraan

52. Berikut merupakan jenis-jenis laporan yang biasa digunakan semasa proses
membaikpulih kecuali ?

A. Log book
B. Report sheet
C. Maintenance manual
D. Check book

53.Apakah yang dimaksudkan dengan penyelenggaraan kerosakkan?

A. Penyelenggaraan yang dilakukan secara terancang dan berjadual bagi


mengelakkan berlakunya kerosakan secara tiba-tiba.
B. Penyelenggaraan yang dilakukan apabila sesuatu mesin atau peralatan
mengalami kerosakan dan tidak dapat digunakan seperti biasa.
C. Penyelenggaraan yang dilakukan setiap hari
D. Penyelenggaraan yang dilakukan mengikut manual book.
54. Siapakah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan senarai semak
pemeriksaan mesin / peralatan ?

A. Juruteknik atau individu yang bertugas


B. Pengurus
C. Jurutera
D. Kerani

55.Mengapa laporan pemeriksaan (inspection report) merupakan elemen penting


dalam proses penyelenggaraan?

A. Untuk menjamin mutu pengeluaran produk.


B. Untuk mempercepatkan proses penyemakkan mesin
C. Untuk memudahkan kerja- kerja penyelenggaraan dan untuk semakan rekod
pada masa akan datang.
D. Untuk menjamin mesin tidak akan rosak lagi.

56. Kenapakah proses penyelenggaraan amat penting untuk dibuat pada sesebuah
mesin?

A. Memudahkan kerja-kerja pengeluaran produk.


B. Untuk menjamin jangka hayat sesebuah mesin.
C. Memudahkan proses baikpulih di masa akan datang.
D. Untuk menjamin kebersihan mesin tersebut.

57.Manakah diantara berikut bukan faktor yang penting dalam proses


penyelenggaraan?

A. Jumlah mesin yang rosak


B. Kerjasama dengan pihak pentadbiran termasuk penyimpanan penyata dan
rekod-rekod
C. Kakitangan berkenaan dan supervisor
D. Alat perkakas seperti alat mengangkat dan alat menguji dan lain-lain.
58.Dua jenis rekod yang utama untuk menyimpan maklumat kerja-kerja
penyelenggaraan dikenali sebagai,

A. Breakdown history dan repair history


B. Set up history dan repair history
C. Shut down dan set up history
D. Breakdown history dan yearly preventive maintenance history

59.Sebuah mesin larik CNC telah digunakan selama setahun di sebuah kilang
pengeluaran. Apakah proses penyelenggaraan yang paling sesuai perlu
dilaksanakan ke atas mesin tersebut pada penghujung tahun yang pertama itu.

A. Breakdown maintenance
B. Set up maintenance
C. Shut down maintenance
D. Yearly preventive maintenance

60.Apakah carta penunjuk yang perlu dihasilkan oleh seorang jurutera supaya
proses penyelenggaraan dapat dilaksanakan mengikut masa yang telah ditetapkan.

A. Preventive maintenance schedule


B. Shut down schedule
C. Spare part delivery schedule
D. Part replacement schedule

Anda mungkin juga menyukai