Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS ITEM

MATA PELAJARAN : GEOGRAFI


TINGKATAN :
BAHAGIAN A BAHAGIAN B
JUMLAH NOMBOR JUMLAH
NOMBOR SOALAN
BETUL SALAH SOALAN

1 1 ( 0 -5 )

2 1 ( 6-10 )

3 2 ( 0-5 )

4 2 ( 6-10 )

5 3 ( 0-5)

6 3 ( 6-10 )

7 4 ( 0-5)

8 4 ( 6-10 )

9 5 ( 0-5 )

10 5 ( 6-10 )

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
BAHAGIAN C

NOMBOR SOALAN JUMLAH

1 (0 - 5 )

1 ( 6 - 10 )

2 (0 - 5 )

2 ( 6 - 10 )

3 (0 - 5 )

3 ( 6 - 10 )

4 (0 - 5 )

4 ( 6 - 10 )