Anda di halaman 1dari 10

1.

Tulis semula
2. Salin semula huruf-huruf tersebut kedalam ruangan yang disediakan
3. Padankan

Ta a ba

A ba ta

Ba ta a

Ta ba a

A ta ba
4. Padankan
5. Bulatkan huruf yang sama
6. Padankan

Sa a ho

Ho ta ja

Ba a ho

Ja a ho

Ha a ho
7. Isikan ruangan dengan jawapan yang betul
8. Padankan anngota badan dengan alat yang betul
9. Tandakan ( / ) pada sentuhan yang betul dan ( x ) pada sentuhann
yang salah

10. Tanda ( / ) pada makanan yang bersih dan ( x


) pada makanan yang tidak bersih.
11. Warnakan

Maksud:

Assalamualaikum