Anda di halaman 1dari 2

DATA SASARAN KERJA PEGAWAI

1 YANG DINILAI
a. Nama : WAHYU MARDIYANTO, S.Pd.
b. NIP : 199002042017081002
c. Pangkat/Gol.Ruang : PENATA MUDA, III/a
d. Jabatan : GURU PERTAMA
e. Unit Kerja : SMP NEGERI 5 SELUAS
2 PEJABAT PENILAI
a. Nama : KATAN KURNIA, S.Pd.,M.Si.
b. NIP : 197712162003122010
c. Pangkat/Gol.Ruang : PENATA Tk I, III/d
d. Jabatan : KEPALA SEKOLAH
e. Unit Kerja : SMP NEGERI 5 SELUAS
3 ATASAN PEJABAT PENILAI
a. Nama : SUKETIUS, S.Pd.
b. NIP : 195806161980091001
c. Pangkat/Gol.Ruang : PEMBINA, IV/a
d. Jabatan : Plt. KEPALA UPT
e. Unit Kerja : UPT DISDIKBUD KECAMATAN SELUAS
PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Jangka Waktu Penilaian


1 Oktober s/d 31 Desember 2017

Nama Pegawai : WAHYU MARDIYANTO, S.Pd.


NIP : 199002042017081002
Pangkat Golongan Ruang : PENATA MUDA, III/a
Jabatan : GURU PERTAMA
Unit Kerja : SMP NEGERI 5 SELUAS

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


TAHUN 2017