Anda di halaman 1dari 2

PERJUMPAAN KE _____

Sesaran : Unit Pengakap KMK 1


Jangkamasa : 90 minit – 120 minit.

Aktiviti sebelum ‘Istiadat Laung Agung dan Bendera’:

 Ahli pengakap berkumpul mengikut Sekawan masing-masing di sudut Sekawan yang


telah ditentukan
 Ketua Sekawan menjalankan tugas : Mengambil kedatangan ahli Sekawan,
memeriksa pakaian dan kebersihan diri.

Bil Masa Acara Latihan Pengakap Alatan


1. 15 min Istiadat Laung Agung dan Mengibarkan Bendera : Bendera
 ‘Laung Agung’ dan Tiang
 PEK siap sedia dalan bentuk bulatan bendera
 Pemimpin berbaris panjang di belakang tiang bendera
 Kibarkan bendera
 Nyanyian ‘Negaraku’
 Bacaan Doa
 Akela memeriksa pakaian seragam
 Pengumuman Akela
2. 10 min Nyanyian Pengakap : Carta dan
 Lagu “Apa Guna Keluh Kesah” gambar
 Lagu “Kalau Rasa Gembira”
3. 30 min Pelajaran : Tali
Bahagian ikatan dan simpulan: dan
- Mengetahui cara membuat simpul manuk dan simpul batang
belit serta kegunaannya. kayu
- Mengetahui ikatan seraya dan serong serta
kegunaannya.
4. 15 min Permainan: Tali
 Menyambungkan tali yang paling panjang yang paling
pantas dalam masa 5 minit.
 Membuat jenis ikatan dan simpulan yang diingini dan
menunjukkan di hadapan akela.
 “Gajah Menari"
5. 10 min Pesanan Akela/Pemimpin : Kerja Masa Lapang (STA)
 Lukis ikatan dan simpulan serta kegunaannya dalam
buku log.
 Ulangkaji dan tingkatkan kemahiran ikatan simpulan
dan ikatan
6. Istiadat Penutup: Bendera
- ‘Laung Agung’ dan Tiang
- Menurunkan bendera bendera
- Pemeriksaan pakaian dan kebersihan
- Penyerahan bendera kepada Sekawan bertugas
minggu hadapan
- Pesanan Akela/Pemimpin
- Bersurai

7. 5 min *15 minit: Perjumpaan Ketua-ketua Sekawan :*


Akela/Pemimpin memberitahu aktiviti perjumpaan berikutnya,

Anda mungkin juga menyukai