Anda di halaman 1dari 1
HUBUNGAN BUDAYA EKONOMI SERANTAU BUDAYA LUAR NEGARA KEMAHIAN PEKERJA LUAR PERBEZAAN ANTARA NEGARA  PROSEDUR
HUBUNGAN
BUDAYA
EKONOMI
SERANTAU
BUDAYA LUAR
NEGARA
KEMAHIAN PEKERJA
LUAR
PERBEZAAN ANTARA
NEGARA
 PROSEDUR PEMILIHAN
SEKATAN
TUJUAN
KAKITANGAN
PENILAIAN
KEMAJUAN
 AMALANLATIHANDAN
KEMAHIRAN
PRESTASI
PEMBANGUNAN
UTAMA
INSENTIF/GAJI
REKRUT PEKERJA
DALAM ORGANISASI
MULTI NATIONAL
COMPANY
PERBEZAAN
HUBUNGAN UDG2
KERAJAAN
EKSPATARIAT
EKONOMI
PSM
 ASPEK KURIKULUM
 ASPEK
PEMILIHAN
KAKITANGAN
 KOS PENDIDIKAN
PERGERAKAN
TENAGA KERJA
MANUSIA
 ASPEK KEMUDAHAN
CABARAN PSM
HIJRAH TENAGA KERJA
KE MALAYSIA
PERKONGSIAN
K-WORKER
PERANCANGAN
BESTARI
PERSEDIAANN
STRATEGIK
Berdaya saing
CABARAN
Perancangan j/pjg
KORPORAT
Skim insentif
MIGRASI
KADAR
GLOBALISASI
FAKTOR
LEVI
TEKNOLOGI
HIJRAH DAN
PERUBATAN
ASET MANUSIA
PEKERJAAN
PEMBANGUNAN MODAL
INSAN SECARA
TERANCANG MENGIKUT
PERUNDANGAN.
HARMIZI MUSA
HARMIZI MUSA