Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 2019

Mata Pelajaran BAHASA MELAYU (PENDIDIKAN SIVIK)


Kelas 5 CERDAS
Masa 7.50 - 8.50 pagi
Standard Kandungan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
Standard 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dan tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Pembelajaran
Nilai Teras Kasih Sayang
Tajuk Masyarakat Penyayang Merentasi Kaum dan Etnik
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
Pembelajaran 1. Menyatakan 3 kesusahan yang dihadapi oleh orang dalam gambar.
2. Menunjukkan perasaan simpati terhadap kesusahan orang lain tanpa
mengira kaum dan etnik lain.
3. memberikan bantuan dan sokongan moral tanpa mengira kaum dan
etnik.
Aktiviti 1. Murid menonton video tentang seorang budak berbangsa Cina yang datang
membantu seorang warga emas yang berbangsa Melayu mengutip buah-
buahannya yang jatuh ke bawah. (iklan Petronas).

2.Murid disoal jawab tentang video dan menyatakan nilai.

3. Murid mengenal pasti aksi dalam gambar yang berkaitan tentang ‘mengambil
berat terhadap masyarakat etnik lain’.

4.Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyatakan apakah bantuan dan


sokongan moral yang harus diberikan kepada mereka.

5.Murid dalam kumpulan melakonkan situasi gambar dan tindakan mereka.

6.Kumpulan lain menilai tindakan kumpulan yang berlakon dan meneka nilai
yang diaplikasikan.

7.Tayangkan semula gambar dan semua murid mengimbas kembali bantuan dan
sokongan moral yang harus diberi kepada orang lain seperti gambar –gambar
tersebut.
Refleksi

Anda mungkin juga menyukai