Anda di halaman 1dari 1

Pekeliling Perbendaharaan Malaysia AM2.

3 Lampiran D

KEW.PA-5
SENARAI DAFTAR ASET ALIH BERNILAI RENDAH

HARGA
NOMBOR SIRI TARIKH PEROLEHAN
NAMA ASET
BIL. PENDAFTARAN PEROLEHAN ASAL
(RM)

JUMLAH
Nota : JUMLAH adalah nilai perolehan asal aset termasuk aset yang telah dipindah dilupuskan,
dihapus kira.
.

M.S. 25/30