Anda di halaman 1dari 3

Nama Sekolah Tahun Semasa 2018 Tarikh 19.04.

2018

Logo Sekolah Ketua Guru Besar


Nama
TS25
Program

Objektif
Peningkatan Kualiti PdPc Guru Tema
Am
Objektif Khusus Bil Projek Status / Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 LADAP 1 2
2 BENGKEL PENGGUNAAN THINKING T 1 2
3 LW ( PdPc BERKESAN ) 1
4 COUCHING AND MENTORING 1
5 1
6 1 2
7 1 2
8
9
10
11
12
13

OGOS
APRIL

Pengetua
JULAI

SEPT
MAC

NOV
OKT

SU LDP
JAN

FEB

JUN
MEI

DIS
Projek

PK1

KB
Peningkatan Skor Purata PdPc Guru (85%)

Tarikh Kos Kos


Peningkatan GPS SPM dalam AR3 (4.20)

Bil Aktiviti Catatan


Sasaran Anggaran Sebenar
1 MESYUARAT 100.00
Objektif
Khusus 2 COACHING & MENTORING 300.00
Kos 3 LADAP - PAK 21 300.00
4 BENGKEL 3 SUBJEK 300.00
5
6
Kekunci 7
JUMLAH : 1000.00 0.00
1 Orang Pertama dipertanggungjawabkan Projek Selesai Objektif Tercapai
2 Orang Kedua dipertanggungjawabkan Projek Separa Selesai Objektif Belum Tercapai
3 Orang Ketiga dipertanggungjawabkan Projek Belum Selesai
Nama Sekolah SJK T LADANG SUNGAI ULAR Tahun Semasa 2019 Tarikh 01 JANUARI 2019

PROGRAM PEMBANGUNAN AKADEMIK UNIT


Ketua PN. S. SANGEETHA Nama Projek
PENDIDIKAN KESENIAN

Objektif
Meningkatkan Tahap Penguasaan Pendidikan Muzik
Program
Matlamat Bil Tugasan Utama Status / Pencapaian Projek Tanggungjawab
1 MESYUARAT 1 2 3 4 5
2 PERSEMBAHAN KESENIAAN TAHAP 1 1 2 3 4 5
3 PEMULIHAN LAGU NEGARAKU 1 2 3 4 5
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Meningkatkan Tahap Penguasaan Bahasa Inggeris Murid

13

Guru Besar
Sepetember

November

GURU MP
Meningkatkan Tahap Kecemerlangan Unit MBMMBI

Februari

Oktober
Januari

Ogos
Julai
April
Tugasan Utama (Nama

Mac

Jun
Mei
Program& aktiviti)

AJK
PK1

KP
Tarikh Kos Kos
Bil Aktiviti Catatan(Sumber)
Sasaran Anggaran Sebenar
1 Persembahan Kesenian 100.00
Matlamat 2
Kualiti band / Tahap penguasaan

3
Kos 4
5
6
Objektic Khusus & 7
Harapan 8
JUMLAH : 100.00 0.00
1 Meningkatkan bilangan murid bergiat aktif dalam seni muzik.
2 Meningkatkan tahap penguasaan lisan murid
Kualiti band / T

Meningkatkan

Meningkatkan
3 Meningkatkan prestasi dalam sekolah yang lebih cemerlang khususnya dalam pertandingan pertandingan seni muzik