Anda di halaman 1dari 7

SMK CONVENT JALAN PEEL,

55100 KUALA LUMPUR


PBL-STEM 2019
PERANCANGAN PDP-PBL

Tajuk
Nama Sekolah SMK Convent Jalan Peel,Kuala Lumpur
Sasaran Tingkatan 2
Tajuk Bab 4: Kesihatan Manusia

Ringkasan Peranan dan tanggungjawab warganegara dalam mewujudkan kesihatan


(Projek manusia yang baik melalui pencegahan penyakit berjangkit (Menghasilkan
Overview) persembahan media /hasil inovasi)

Mata Pelajaran ● Sains


● Matematik
● Bahasa Melayu
● Bahasa Inggeris
Tingkatan Tingkatan 2

Masa 3 minggu

Standard Sains 4.1 Penyakit berjangkit dan Penyakit tidak


Kandungan berjangkit

12.1 Sukatan kecenderungan memusat


Matematik

Bahasa Melayu 3.3 Menulis untuk melengkapkan maklumat


dalam pelbagai bahan

Bahasa Inggeris 2.3 Use appropriate communication strategies

4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi


Standard Sains mengenai penyakit berjangkit dan penyakit
Pembelajaran tidak berjangkit

4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit


berjangkit disebarkan

4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan


penyakit berjangkit

4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang


penularan penyakit berjangkit.
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
12.1.4 Menentukan kelas mod dan min bagi
Matematik suatu set data terkumpul

12.1.5 Memilih dan menjustifikasikan sukatan


kecenderungan memusat yang sesuai untuk
memerihal taburan suatu set data, termasuk
set data yang mempunyai nilai ekstrem

12.1.6 Menentukan mod, min dan median


daripada perwakilan data

12.1.7 Mengaplikasikan kefahaman tentang


sukatan kecenderungan memusat untuk
membuat ramalan, membentuk hujah yang
meyakinkan dan membuat kesimpulan

3.3.1 Menulis untuk melengkapkan perenggan


Bahasa Melayu dalam pelbagai bahan dengan betul dengan
tepat

Bahasa Inggeris 2.3.3 Agree on a set basic steps needed to


complete extended classroom tasks

Standard Sains TP6: Mereka cipta menggunakan pengetahuan


Prestasi dan kemahiran sains mengenai kesihatan
manusia dalam konteks penyelesaian masalah
atau membuat keputusan atau dalam
melaksanakan aktiviti/tugasan dalam situasi
baharu secara kreatif dan inovatif dengan
mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya
masyarakat.

Matematik TP6: Mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran yang sesuai tentang mod, min dan
median dalam konteks penyelesaian masalah
bukan rutin secara kreatif.

Bahasa Melayu TP6: Menulis untuk menyatakan,


melengkapkan, meringkaskan merumus dan
mengola maklumat yang tersurat dan tersirat
dalam suatu genre penulisna dengan betul,
tepat dan gramatis pada tahap tekal, terperinci
dan menjadi teladan
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
Bahasa Inggeris TP6: Display excellent knowledge and
command of the language, are able to perform
challenging and complete tasks, in addition to
using language independently without any
guidance.

Hasil
Pembelajaran Sains Murid menghasilkan reka bentuk
persembahan pelbagai media / visual / bahan
inovasi secara kreatif dan inovatif

Matematik Murid dapat memilih min, mod, median dalam


membuat ramalan, membentuk hujah yang
meyakinkan dan membuat kesimpulan dalam
penyelesaian masalah bukan rutin

Bahasa Melayu Murid dapat mempersembahkan


pembentangan hasil projek dengan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Bahasa Inggeris Students are able to convey the outcomes of


the project in a very good manner
presentation.

The Big Idea


KESIHATAN ANDA TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Soalan Sains 1. Apakah penyakit yang banyak dihidapi


Pencetus Idea di Malaysia?
2. Bagaimana boleh menangani penyakit
yang berjangkit?
3. Sejauh mana peranan murid sebagai
warganegara untuk mewujudkan
kesihatan yang baik?

Matematik 1. Tahukah anda berapakah bilangan


penghidap denggi di Malaysia?
2. Nyatakan bagaimanakah anda boleh
memperoleh data-data tersebut?
3. Apakah sukatan kecenderungan
memusat yang sesuai dalam
perwakilan data?
4. Apakah kesimpulan yang anda boleh
buat berdasarkan sukatan
kecenderungan memusat yang dipilih?

Bahasa Melayu 1. Apakah yang anda tahu tentang


denggi?
2. Bagaimana denggi boleh merebak?
3. Pada pendapat anda ,bagaimanakan
langkah-langkah mencegah wabak
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
denggi dalam Kawasan kejiranan
anda?

Rancangan Pentaksiran

Tugasan Eviden (Jenis/Alat Pentaksiran):

Sains Murid menghasilkan Hasil inovasi/ persembahan media


persembahan pelbagai media
untuk menangani masalah
penyakit berjangkit
Matematik Murid dapat memilih sukatan Justifikasi pemilihan sukatan kecenderungan
kecenderungan memusat memusat berdasarkan situasi tertentu
yang sesuai untuk membuat
ramalan, membentuk hujah
yang meyakinkan dan
membuat kesimpulan

Bahasa Murid dapat menyampaikan Pembentangan secara lisan hasil daripada


Melayu hasil karangan dengan karangan format ceramah
menggunakan ayat yang
betul, tepat dan gramatis.

Bahasa Students can present the Presentation of the outcomes of the project
Inggeris outcomes of the project in a
good manner and language.
Langkah Sains
Pengajaran
1.Pengenalan berkenaan tajuk dan merangka perancangan projek.
2.Murid dibahagikan dalam kumpulan pelbagai kebolehan
3.Aktiviti dalam kumpulan.
 Membezakan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit
 Menerangkan penyebab dan cara penyakit berjangkit disebarkan
 Mengenalpasti mekanisme menghalang penularan penyakit
berjangkit
 Murid mencipta dan menggunakan kaedah yang telah dipilih.
 Menghasilkan dan persembahkan mengikut kreativiti murid.
Bahasa Melayu

1. Murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tajuk pdp


2. Murid secara berkumpulan menganalisis dapatan data
3. Murid membentangkan hasil analisis mereka.
4. Murid telah diberikan tugasan untuk menghasilkan karangan berbentuk
ceramah berkaitan dengan tajuk “Cara-cara Mencegah Wabak Denggi”
Bahasa Inggeris

1. Murid mereka bentuk persembahan bagi pembentangan dan disemak


oleh Guru MP
2. Murid membuat persediaan untuk pembentangan & penilaian
3. Murid menyediakan laporan akhir.
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
Matematik

1. Murid menggunakan data yang diperoleh daripada portal KKM untuk


menghasilkan carta (“Flipped classroom”)
2. Murid membuat pengiraan min, mod, median daripada data KKM
3. Murid membuat justifikasi tentang pemilihan sukatan kecenderungan
memusat berdasarkan situasi tertentu (latih tubi)
Sumber Buku Google Doc / Microsoft Word
Internet Google Sheet / Microsoft Excel
Bahan maujud Padlet
Blendspace
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019

TIMELINE – KOLABORASI (SAINS, MATEMATIK, B.MELAYU DAN B.INGGERIS)

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4

SAINS SAINS SAINS SAINS

MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK

B.MELAYU B.MELAYU

B.INGGERIS B.INGGERIS

TUAN RUMAH : SAINS

TETAMU : MATEMATIK, BAHASA MELAYU DAN BAHASA INGGERIS

MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4


SAINS : SAINS : SAINS : SAINS :

1. Merancang Melaksanakan Melaksanakan Mempersembahkan


tugasan tugasan : tugasan : hasil kerja
2. Melaksanakan .
tugasan :

MATEMATIK: MATEMATIK: MATEMATIK:


Merekod data indeks Mewakilkan data yang Menghasilkan
pencemaran udara diperoleh dengan persembahan
dalam bentuk jadual membina graf atau media
selama seminggu carta.

B.MELAYU :

Murid
mempersembahkan
hasil inovasi
dengan cara
tersendiri dan ayat
yang betul dan
tepat.

B.INGGERIS:

Murid
mempersembahkan
hasil inovasi
dengan cara
tersendiri dan ayat
SMK CONVENT JALAN PEEL,
55100 KUALA LUMPUR
PBL-STEM 2019
yang betul dan
tepat.