Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran Kokurikulum- Persatuan Pandu Puteri Tunas


Kelas Tahun 4
Bilangan murid 58 orang
Tarikh 12 Jun 2019
Masa 03:30-04:30p.m.
Tajuk Rekreasi (Simpulan dan Ikatan)
Pengetahuan Sedia Ada Murid pernah terlibat dengan perkhemahan unit beruniform
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Psikomotor : Melakukan ikatan dan simpulan Tindih Kasih,
Manuk dan Buku Sila dengan teknik dan cara yang
betul secara individu.
Kognitif : Menyatakan secara lisan fungsi dan kegunaan
ikatan dan simpulan mengikut situasi tertentu
dengan betul secara berkumpulan.
Afektif : Memupuk sifat kerjasama dan kesungguhan dalam
melaksanakan tugasan yang diberi.
Nilai Rasa ingin tahu, peka, kerjasama dan kesungguhan
Bahan Bantu Mengajar Gambar situasi perkhemahan, memancing, dan mendaki, Video
cara membuat simpulan Tindih Kasih, Manuk dan Buku Sila,
Contoh Jenis-jenis Ikatan, Tali, Lembaran Kerja
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Catatan


Masa dan Pembelajaran
Set Induksi 1. Guru memberikan sebuah BBM: Gambar
(5 minit) gambar yang telah dipotong situasi memancing,
kepada setiap sekawan. perkhemahan dan
2. Murid menyusun potongan mendaki
gambar dan meneka
gambar tersebut. Nilai: Rasa ingin
3. Guru mengaitkan gambar tahu
dengan topik hari ini “Ikatan Segi tiga: Guru
dan Simpulan”. Bulat : Murid
Langkah 1 1. Guru menunjukkan contoh BBM: Contoh
(10 minit) simpulan menggunakan tali simpulan dan slaid
kepada murid. tentang ikatan dan
2. Murid datang ke hadapan simpulan
kelas untuk melihat contoh
simpulan tersebut. Contoh soalan:
3. Guru menerangkan jenis- - Apakah fungsi
jenis simpulan dan ikatan jenis
yang akan dipelajari murid simpulan/ikatan
menggunakan slaid. yang kamu tahu?
4. Murid mendengar - Apakah fungsi
penerangan tersebut simpulan/ikatan
dengan teliti. tersebut?
5. Guru bersoal jawab dengan
murid berkenaan fungsi Nilai: Peka
setiap jenis simpulan dan
ikatan yang ditunjuk.
6. Murid memberi respon Segi tiga: Guru
Bulat : Murid
secara lisan.
Langkah 2 1. Guru mengagihkan tali BBM: Video “Cara
(15 minit) kepada setiap pelajar Membuat Simpulan
2. Guru memainkan video Tindih Kasih, Buku
“Cara Membuat Simpulan Sila dan Manuk”,
Tindih Kasih, Buku Sila dan Tali
Manuk” kepada murid.
3. Murid melihat video dan
cuba mengikut langkah-
langkah dalam video
tersebut sambal dibimbing Segi tiga: Guru
Bulat : Murid
oleh guru.
Langkah 3 1. Guru mengadakan BBM: Tali
(20 minit) pertandingan ringkas antara Nilai: Kerjasama
sekawan. dan kesungguhan
2. Setiap sekawan beratur
memanjang dan
dibahagikan kepada tiga.
3. Setelah wisel dibunyikan,
kumpulan yang pertama
dalam setiap sekawan akan
berlari ke kawasan yang
ditanda dan mula membuat
simpulan Tindih Kasih.
4. Kumpulan seterusnya akan
membuat simpulan buku sila
dan kumpulan akhir sekali
akan membuat simpulan Garis lurus : Murid
manuk. Segi tiga : Guru
Penutup 1. Guru menilai hasil simpulan
(5 minit) yang telah dilakukan.
2. Guru mengumumkan
pemenang dan memberikan
hadiah kepada murid.