Anda di halaman 1dari 2

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNI HASTUTIK

No KTP : 3312114906780001

Alamat : NGEMBONG RT 003 RW 002 KELORAN, SELOGIRI WONOGIRI

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :

Nama : NGATMI

NO KTP : 3311054608660001

Alamat : TUMPAKSARI RT 002 RW 003 GUPIT, NGUTER, SUKOHARJO

Untuk dan guna kepentingan pemberi kuasa, melakukan pengurusan/pelunasan dan pengambilan STNK
di PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Nama di STNK : YUNI HASTUTIK

No. Polisi : AD 6924 FG

No. Mesin : KF11E-1806833

No.Rangka : MH1KF111XGK808739

Merk : HONDA

Type : K1H02N14LO A/T

Tahun : 2016

Alamat di STNK

an YUNI HASTUTIK : NGEMBONG RT 003 RW 002 KELORAN, SELOGIRI, WONOGIRI

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa