Anda di halaman 1dari 2

1. Apa itu atase-atase?

A. Pejabat penerima
B. Pejabat pimpinan
C. Pejabat perwira
D. Pejabat tinggi
E. Pejabat pembantu
2. Menurut ketetapan kongres wina tahun 1815 dan kongres axula chapela tahun 1818
pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik adalah...
A. Membentuk anggota
B. Membentuk anggota perwira
C. Membina persahabatan
D. Mentaati peraturan
E. Membina hubungan dengan negara lain
3. Wakil diplomatik yang pangkatnya setingkat lebih rendah dari duta besar adalah...
A. Duta kecil
B. Duta besar
C. Duta sedang
D. Duta
E. Duta menteri
4. Tidak menggunakan gedung perwakilan diplomatik untuk kegiiatan yang bukan....
A. Tugas perwakilan diplomatik
B. Tugas pimpinan diplomatik
C. Kegiatan perwakilan diplomatik
D. Tugas asisten diplomatik
E. Tugas asisten menteri
5. Istilah duta besar...
A. Amburadul
B. Ambilindong
C. Ambassador
D. Ambaskopi
E. Ambassasi
6. Kuasa usaha mempunyai nama lain yaitu...
A. Charge d’affair
B. Charge d’handphone
C. Charge d’affon
D. Charge d’house
E. Charge d’metal
7. Corps diplomatique biasanya diketahui oleh seorang duta besar yng paling lama
ditempatkan di negara yaitu...
A. Deas & bocem
B. Deas & doken
C. Deas & dean
D. Dean & doyen
E. Destique & amorqiu
8. Kedudukan perwakilan diplomatik biasanya berada di...
A. Desa
B. Kampung
C. Ibu kota
D. Negara
E. Bumi
C SOAL ETIKA& ETIKET 71-100
9. Etika berasal dari bahasa...
A. Indonesia
B. Amerika
C. Yunani
D. Yunanis
E. Yunoni
10. Etiket berasal dari kata,...
A. Indonesia kuno
B. Perancis
C. Yunani
D. Amerika
E. Yuterius
11. Sebuah bidang ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan apa yang buruk adalah
pengertian dari etika menurut...
A. Ensiklopedia
B. Kitab
C. KBBI
D. KCBI
E. UU No. 31 tahun 2001
12. Etika dan etiket menyangkut perilaku...
A. Hewan
B. Tumbuhan
C. Binatang
D. Manusia
E. Makhluk luar angkasa
13. Bersifat tetap dan tidak bisa di tawar disebut...
A. Etitut
B. Etiket
C. Etikus
D. Etika
E. Efrika
14. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai, merupakan... etika.
A. Manfaat
B. Tujuan
C. Prinsip
D. Syarat
E. Fungsi
15.