Anda di halaman 1dari 1

Jadual Pembersihan Makmal Komputer

Hari Masa
Isnin Petang
Rabu Petang
Jumaat Petang

Mop Lantai Sebulan Sekali

Tahun 2015 Tahun 2016

Tarikh Hari Tarikh Hari

30/10/2015 Jumaat 01/01/2016 Jumaat

27/11/2015 Jumaat 29/01/2016 Jumaat


26/02/2016 Jumaat
25/03/2016 Jumaat
29/04/2016 Jumaat
27/05/2016 Jumaat
24/06/2016 Jumaat
29/07/2016 Jumaat
26/08/2016 Jumaat
30/09/2016 Jumaat
28/10/2016 Jumaat
25/11/2016 Jumaat
30/12/2016 Jumaat