Anda di halaman 1dari 3

ANALISIS DAN INTERVENSI TINGKATAN 5A&B 2018(PERCUBAAN)

Jum Nama Murid Markah ETR Beza Isu yang dikenal pasti Punca Isu ( Mengapa? ) Intervensi yang
Markah Percub +/- ( Siapa?, Apa? dirancang ( Teknik/
aan Kaedah/ Program/
Sasaran )
90-100(A+) Elly Ezora Roni 92 92 0 - Simulasi kertas 3
80-89 (A) Nur Shakinah Ajalih 85 82 +3 untuk semua
cadangan
70-79 (A-) Beathrysia Mary Donatus 75 82 -7 1. Kurang menguasai jawapan
tajuk soalan - Latih tubi soalan-
65-69 (B+) Norazimah Awang 68 67 +1 1. Kurang mahir dalam 2. Tidak sepenuhnya soalan sebenar :
Noraisah Langongan 67 72 -5 soalan KBAT menguasai teknik Objektif
Adriana Zailan 66 72 -6 2. Tidak menguasai menjawab - Cara menjawab
soalan struktur 3. Kurang latihan kendiri kertas 2
- Latih tubi soalan
negeri
- Penguasaan 3
tema utama dan
penekanan
soalan-soalan
ramalan
- Pelaksanaan
tarsia
- Pelaksanaan
kaedah sifu
- Pelaksanaan
pembentangan
kelas
- Pemantapan
soalan-soalan
KBAT

60-64 (B)

55-59 (C+) Siti Noralfikah Basri 56 67 -11 1. Kurang menguasai - Simulasi kertas 3
Nur Fathin Atierah Fauzi 55 67 -12 tajuk soalan untuk semua
Mohd Nurasnizam Danius (5B) 57 52 +5 2. Tidak sepenuhnya tahu cadangan
teknik menjawab jawapan
50-54 (c) Nabila al-Wadud Emad 53 67 -14 - Latih tubi soalan
Nurallia Natasha Jamil Haris 52 67 -15 negeri
Nor Alziaty Josmin 51 67 -16 - Penguasaan 2
Mohd Shahjahan Awang 51 57 -6 tema utama dan
Siti Nurshafizah Abdullah 50 67 -17 penekanan
soalan-soalan
ramalan
- Pelaksanaan
tarsia
- Pelaksanaan
kaedah sifu
- Pelaksanaan
kaedah
pembentangan
- Pendedahan
soalan-soalan
KBAT

Mohd Izat Omar 49 62 -13 1. 1. Tidak menguasai - Simulasi kertas 3


45-49 (D) Siti Nurazalika Fatihah Abu 49 57 -8 teknik menjawab untuk semua
Mohammad Haikal Yusri Asanon 48 62 -14 2. Tidak menguasai tajuk cadangan
Mohammad Shazley Nizam John 46 47 +1 soalan jawapan
Patrick 3. Kurang latihan kendiri - Penguasaan 1
Mohd Razman Asbilah 45 63 -18 tema dan
Muhammad Akmal Serakal 45 57 -12 penekanan soalan
ramalan
- Latih tubi soalan
negeri
40-44 (E) Rahika Bulan 42 62 -27 - Pendedahan
Siti Julaifa Mohd Azis 41 57 -16 soalan-soalan
Asyrafiah Magirun 40 67 -27 KBAT
Nur Azlina Majidul 40 57 -17
Mohd Shujairan Jaman 40 57 -17
Mohd Ridzuan Effandy Mohamad ali 40 63 -23
Mohamad Yusof Kamal (5B) 40 51 -17
Muhammad Shafik Arnel (5B) 40 42 -2
0-39 (G) Nursyamiera Fatihah Tahamir 38 62 -24 1. Tidak menjawab 1. Tidak menguasai - Simulasi kertas 3
Sabturia Amit 38 62 -24 soalan teknik menjawab untuk semua
Siti Nursherlyn Denny 36 63 -27 2. Lemah soalan KBAT 2. Tidak menguasai tajuk cadangan
Muhd Shafik Ahmad 36 57 -21 3. Tidak menjawab 3. Masalah kehadiran jawapan
Ahmad Danial Mat Daud 35 52 -17 sepenuhnya soalan 4. Kurang latihan kendiri - Penguasaan 1
Julee Salnina Osman 35 52 -17 struktur dan esei tema utama dan
Mohd Hafizzatul Ikmal Kamsul (5B) 35 52 -17 beberapa soalan
Muhamad Rasmin Mundian (5B) 35 47 -12 ramalan
Mhd Aza Izuan Azaruddin (5B) 34 47 -13 - Pendedahan
Mohammad Aidil Chandara(5B) 34 52 -18 soalan-soalan
Muhammad Shafee Ahmad (5B) 33 47 -14 ramalan
Siti Norfazilawati Rosli (5B) 33 52 -19 - Melaksanakan
Edweylan Watli 32 53 -21 kaedah sifu
Mohamad Asrul Suharkiman 29 42 -13 - Penekanan cara
Ambrinizam Anthony 27 47 -20 menjawab soalan
Nur Fasha Shaerah Birahi 27 47 -20 KBAT
Siti Zulaiha Nordin 15 42 -27