Anda di halaman 1dari 1

Koperasi Simpan Pinjam

“MAJU BERJAYA”
Jl. Pantai Matahari No.1 Sanur
Tel. 0361-123123

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS


No. 003/KSP/MB/PENG/II/2013

TENTANG PEMBERIAN FEE/BONUS KEPADA KARYAWAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan semangat kerja karyawan
maka pengurus perlu menetapkan fee/bonus yang diterima oleh karyawan
untuk setiap bulannya.
Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tugas, kewajiban serta
tanggungjawab pengurus KSP. MAJU BERJAYA
Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus KSP. MAJU BERJAYA tanggal 17 Desember 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fee/Bonus yang diberikan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :
I. Fee Kredit yaitu sebesar 0,30% dari total pemberian kredit pada bulan yang
bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut :
- Manager sebesar 30% dari total fee kredit
- Kabag Kredit sebesar 20% dari total fee kredit
- Staff Kredit (Analisa & Kolektor) sebesar 15% dari total fee kredit
- Teller/Kasir sebesar 15% dari total fee kredit
- Staff lain @sebesar 5% dari total fee kredit
II. Fee Tabungan yaitu diberikan kepada Petugas Tabungan dengan rincian sebagai
berikut :
- Dari pengendapan tabungan (penyetoran dikurangi penarikan) pada bulan
bersangkutan yaitu sebesar 0,30%.
- Dari kunjungan diberikan sebesar Rp. 100 untuk satu kali kunjungan per satu
buku tabungan/No. Rekening
III. Fee Deposito yaitu diberikan kepada karyawan maupun non-karyawan yang
mengajak deposan dengan rincian sebagai berikut :
- Deposito dengan jangka waktu 6 bulan diberikan sebesar 0.09%
- Deposito dengan jangka waktu 12 bulan diberikan sebesar 0.10%

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini.


Demikian surat keputusan pengurus ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal : 6 Januari 2013
KSP. MAJU BERJAYA
Dibuat oleh, Disetujui oleh,

( _____________ ) ( _________________ )
Sekretaris Ketua

Tembusan : Pengawas KSP. MAJU BERJAYA