Anda di halaman 1dari 4

Jawab semua soalan

1. Warnakan gambar yang menunjukkan cara menghormati ahli keluarga.

( 10 x 3 = 30 markah)
2. Warnakan perasaan ahli keluarga kamu jika kamu berkelakuan seperti di bawah.

( 4 x 4 = 16 markah)

3. Warnakan hijau untuk lapan (8) benda hidup.


Warnakan merah untuk lapan (8) benda bukan hidup.
( 16 x 2 = 32 markah )
16
4. Tuliskan semula kata penghargaan dibawah.

( 11 x 2 = 22 markah )

Terima kasih.