Anda di halaman 1dari 25

SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019

NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 1 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

SENARAIKAN CIRI-CIRI KAWAN YANG BERMORAL

GAMBAR PELAJAR

Nama ___________________________________

Tingkatan _____________________________________

Kelas ____________________________________

Ciri –ciri kawan

Saya suka kawan saya kerana


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 1 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

HASILKAN POSTER KEMPEN SAYANGI ALAM SEKITAR


 ANDA BOLEH MENGAMBIL GAMBAR DI SEKELILING SEKOLAH
ANDA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 2 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

HASILAKAN KAD UCAPAN BERSEMPENA HARI ALAM SEKITAR . ANDA


WAJIB GUNA BAHAN KITAR SEMULA.
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG :3 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

TULISKAN KEBESTARIAAN DIRI ANDA

I
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 3 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

SEDIAKAN SATU PERINGATAN MOTIVASI DI ATAS STICKY NOTE ATAU


KAD DAN LEKATKAN DALAM KOTAK DI BAWAH
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 3 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

TULISKAN PENDAPAT ANDA TENTANG KEBESTARIAAN DIRI YAAG


BOLEH MEMBAWA KEPADA KECEMERLANGAN HIDUP

KEBESTARIAAN DIRI
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 4 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

SENARAIKAN AMALAN TRADISI KEKELUARGAAN ANDA


 SERTAKAN GAMBAR DAN HURAIAN

GAMBAR TRADISI KEKELUARGAAN ANDA


SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 1 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

Sertai satu aktiviti tradisi kekeluargaan yang dianjurkan oleh keluarga


,saudara –mara atau sahabat handai anda
Sediakan satu laporan bergambar secara ringkas.

Nama program ______________________________________

Aktiviti tradisi kekeluargaan _____________________________________________

*** rujuk ms 65 buku teks ***


SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 5 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

SECARA KUMPULAN LAYARI INTERNET DAN KENAL PASTI SATU TRADISI


DALAM UPACARA PERKAHWINAN KAUM ANDA. CERITAKAN
KEISTIMEWAAN UPACARA DAN KEPENTINGAN MENGEKALKAN AMALAN
TERSEBUT DALAM KAUM ANDA .
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 5 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

KONFLIK DIRI

SENARAIKAN KONFLIK DIRI ANDA

1.

BAGAIMANA ANDA INGIN SELESAIKAN KONFLIK TESEBUT

6
SPSK PK06 PEMBELAJRAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 5 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

GUNAKAN SATU PETA PEMIKIRAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


YANG DISENARIKAN DI BAWAH :

Anda telah dipanggil untuk mengahdiri majlis hari llahir kawan anda
tetapi anada tiada duit untuk membeli hadiah untuk beliau ,
Apakah yang anda akan buat ???
SPSK PK06 PEMBELAJRAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 5 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

HASIKAN SATU KAD UNTUK KAWAN ANDA YANG BOLEH MEMBINA


KEYAKINAN DIRI BELIAU .
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

HIDUP BERSATU PADU MENJANA KESEJAHTERAAN


SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

KAJIAN KES
CABARAN HIDUP BERSATU PADU DI KAWASAN TEMPAT TINGGAL ANDA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 6 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

LAYARI INTERNET DAN CARI ARTIKEL MENGENAI PERAYAAN DI


MALAYSIA
SPSK PK06 PEMBELAJRAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 7 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

KUALITI PERKHIDMATAN AWAM ASPIRASI PEMBANGUNAN NEGARA

TULIS PIAGAM PELANGGAN


SPSK PK06 PEMBELAJRAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 7 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

CARI SEBUAH TEMAPT DI SEKOLAH YANG PERLU DIUBAHSUAI SUPAYA


DAPAT MEMBERI PERKHIDMATAN KEPADA PELANGGAN DENGAN BAIK.

TEMPAT

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

SPSK PK06 PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH 2019
NAMA KELAS

KOMEN :
PLB
BIDANG 8 PDB/PLB
______JAM
SUB BIDANG : TANDATANGAN

BUMI HIJAU BUMI KITA

HASILKAN SEBUAH PASU DARIPADA BAHAN KITAR SEMULA

PERANCANGAN
Apakah yang anda akan buat ???