Anda di halaman 1dari 1

SOALAN TUTORIAL SCES2023R

1. Jelaskan kepentingan menguasai kemahiran pengajaran makro.

2. Huraikan bagaimana anda merancang satu sesi pengajaran mikro bagi menguasai kemahiran
menyoal.

3. Merancang pengajaran berasaskan masalah.

4. Apakah aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan bahan bantu mengajar?

Bincangkan kebaikan dan kelemahan penggunaan herbarium dalam mengajar tajuk Ciri-ciri
Tumbuhan.

5. Huraikan tahap-tahap penulisan refleksi. Apakah ciri-ciri refleksi yang baik.

6. Apakah ciri-ciri pengajaran menggunakan kaedah bercerita.

Jelaskan Kelebihan dan kelemahan pengajaran menggunakan kaedah bercerita

7. Rancangkan pengajaran menggunakan kaedah eksperimen bagi tajuk haba Tahun 5.

Jelaskan kelebihan dan kelemahan pengajaran menggunakan kaedah eksperimen.

8. Huraian tentang pengajaran mikro kemahiran set induksi dan kemahiran penutup.

9. Jelaskan elemen PdPc Abad ke 21.

10. Jelaskan kelebihan dan kelemhan pengajaran menggunakan ICT