Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS

INTEGRASI SK BANDAR PONTIAN

LAPORAN KEMAJUAN MURID

TAHUN _______

NAMA MURID :
______________________

KELAS :
LISTEN BY YOUR
______________________
HEART
NAMA MURID : _________________________________ KELAS : ______________________
JENIS PENTAKSIRAN/UJIAN
PERTENGAHAN
BIL. MATAPELAJARAN UJIAN BULANAN 1 UJIAN BULANAN 2 AKHIR TAHUN
TAHUN
MARKAH GRED MARKAH GRED MARKAH GRED MARKAH GRED
1. BAHASA MALAYSIA (1)
2. BAHASA MALAYSIA (2)
3. BAHASA INGGERIS
4. BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI
5. PENDIDIKAN ISLAM/
PENDIDIKAN MORAL
6. MATEMATIK
7. SAINS
8. DUNIA SENI VISUAL
9. REKA BENTUK TEKNOLOGI
10. SEJARAH
11. PENDIDIKAN JASMANI
KEPUTUSAN (%)
KEDUDUKAN DALAM KELAS
TARIKH
T/T GURU KELAS
CATATAN GURU KELAS

T/T GURU BESAR


T/T IBU BAPA/PENJAGA