Anda di halaman 1dari 1

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil ngalamin washolatu wassalamu ngala asrofil ambiyai walmursalin


waala alihi wasohbihi ajmangin ammabadu.
Yang Terhormat…
Yang saya hormati …
Yang saya hormati juga,…

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atasrahmatdanhidayah-


Nyakepadakitasemua,sehingggapada malam yang berbahgia ini kita masih saja diberi kenikmatan,
sehingga kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal, dalam rangka
memperingati Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia ini.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia.

Atas nama keluarga besar pemuda pemudi jelarang, juga sangatlah patut kami
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin, yang dengan penuh keikhlasan
sudi meluangkan waktu, dengan penuh kesadaran, bisa hadir pada acara halal bihalal malam hari
ini dan selamat dating untuk para pemuda pemudi perantauan, selamat berjumpa lagi, dengan
adanya kegiatan pada malam hari ini tersampaikan sudah rasa ingin jumpa dengan saudara di
kampong.

Sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada, khususnya terhadap sesama
muslim dan muslimah, yang sudah barang tentu dalam kehidupan sehari-hari memiliki rasa khilaf,
rasa salah dan rasa berdosa. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahgia ini kami mengajak
hadirin dan hadirat, untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar, atas ridha Allah
meminta maaf dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita baik yang disengaja atau yang tidak
disengaja.

Pada kesempatan yang berbahagia ini pula akan diisi siraman rohani yang akan
disampaikan oleh Bpk Kyai Ahmad Fauzan S. Pd. I. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas
kesediaan Bapak untuk hadir dan memberikan ceramah pada majlis yang mulia ini.

Selaku pribadi kami dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada haditin jika ada
sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati pära hadirin sekalian. Semoga Allah mengampuni
dosa dan kesalahan di antara kita dan memberikan kekuatan lahir dan bathin. Amin.

Akhirulkalarn, Wabilahitaufiqwalhidayah. Wassalamualaikum Wr … Wb.