Anda di halaman 1dari 4

PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

PK19/7

LAPORAN PROGRAM

1. Nama Program : MERENTAS DESA

2. Tarikh : 14/4/2019

3. Hari / Masa : 7.30 PAGI- 10.00 pagi

4. Tempat : Kampung Baru Sungai Rengit

5. Objektif :
i. Mencungkil dan memelihara bakat yang terpendam dalam diri murid.
ii. Memupuk semangat kesukanan pada setiap murid.
iii. Memupuk dan memelihara keperibadian murid yang sihat dan serba lengkap.

6. Sasaran : Murid tahun 4 hingga 6

7. Butiran aktiviti :
i. Kategori lelaki 10 hingga 12 tahun.
ii. Kategori Perempuan 10 hingga 12 tahun.
iii. Kategori terbuka lelaki dan perempuan

8. Penilaian Program:

8.1 Analisis Penilaian :


Pada keseluruhannya, program Merentas Desa 2019 telah mencapai objektif dan
sasaran yang telah ditetapkan. Program ini berlangsung secara meriah dengan
semangat kesukanan yang tinggi daripada murid-murid. Penglibatan secara aktif para
guru dan sokongan padu serta kerjasama daripada pihak PIBG dan ibu bapa
memeriahkan lagi program merentas desa pada tahun ini.

8.2 Kekuatan Program:


Program ini telah dapat menarik minat warga sekolah dan bukan warga sekolah
terutama murid-murid dan ibu bapa untuk melibatkan diri secara aktif dan menilai
potensi diri dalam aktiviti kesukanan. Sehubungan itu, program ini juga dapat memupuk
kesedaran dan pemahaman semangat kesukanan kepada semua pihak.

8.3 Kelemahan Program :


i. Kekurangan kesedaran murid tentang keselamatan di garisan permulaan telah
menyebabkan terdapat peserta cedera.
ii. Guru tidak ambil perhatian semasa pelepasan peserta di garisan permulaan
menyebabkan para ibu bapa dan murid dilepaskan secara serentak.
iii. Guru tersilap mencatat para pemenang terutama bagi kategori terbuka lelaki dan
perempuan. Perkara ini berlaku apabila guru mencatat nama murid bagi murid
tahap satu dan bukan nama peserta dalam kalangan ibu bapa.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

8.4 Cadangan Penambahbaikan :


i. Memberi penegasan keselamatan harus dijaga.
ii. Guru yang menjaga di bahagian pelepasan perlu memastikan peserta dilepaskan
mengikut kategori dan guru perlu memberikan penerangan sebelum pelepasan.
iii. Untuk persediaan bagi sesi seterusnya, guru-guru akan diberikan penerangan
secara jelas agar dapat menjalankan tugas mengikut arahan dengan betul.

9. Keputusan Pertandingan: Sila Lihat Lampiran

10. Dokumentasi Bergambar :

Pemanasan badan Senamrobik

Bertolak ke garisan permulaan

Garisan Permulaan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

Pemenang kategori lelaki Pemenang Kategori perempuan

Pemenang kategori terbuka

Pemenang bagi murid dan


kategori terbuka

Disediakan : Disemak : Disahkan :

……………………… ……………………. …………………..


(En. Zulhilmi bin Abd Rahman) (En. Goh Ghit Seng) (Goh Siew Ng)
Setiausaha Sukan Gpk Ko-Kurikulum Guru Besar

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK19 – Pengurusan Sukan Dan Permainan

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00