Anda di halaman 1dari 26

SJK S

SARIKE

PENTAKSIRAN MATA P
NAMA GURU MATA PELAJARAN : MICHAEL WONG TZYY TAI

NO. MYKID/
NO. SURAT
BIL NAMA MURID JANTINA
BERANAK KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

SK 1.1
1 AGNES TIONG XUN HUI 081126130300 P 5
2 CHIENG HENG CHENG 080629130551 L 4
3 DESTRONG YEW JUAN XIN 080606130997 L 5
4 ELVA NGU YI FAN 080302130680 P 5
5 FELIX YII YI FENG 080326130087 L 5
6 FIONNA WONG XIN YI 080223130754 P 5
7 JOSEPH LAW CHIEW WEI 080516130117 L 4
8 KAREN WONG PEI NI 080831131048 P 5
9 KONG XIAO JING 080929131230 P 5
10 KONG XIAO QIN 080911130678 P 5
11 LAI YI RU 081017130862 P 5
12 LAU JIN JIA 081206131274 P 5
13 LAU YOUNG LEE 081126130693 L 4
14 SOPHIA HO ZI QIN 080322130370 P 5
15 TIFFANY LEE SHI WEI 081222130968 P 5
16 TING YEW SOON 080213130929 L 4
17 VYLENCIA REKHA 080428130184 P 5
18 WONG YE TING 080325130018 P 5
19 YAP JUN YIN 080802130185 L 5
20
SJK SU KWONG

SARIKEI, SARAWAK

AN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODUKTIF DAN SOSIAL (PEERS)


(75%)

PENGURUSAN MENTAL
PENYALAHGUNAAN
DAN REPRODUKTIF DAN EMOSI KEKELUARGAAN PERHUBUNGAN PENYAKIT
BAHAN

SK 1.2 SK 1.4 SK 2.1 SK 2.2 SK 2.3 SK 3.1


5 5 5
4 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
4 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
5 5 5
Kelas : 5

PERTOLONGAN
PEMAKANAN CEMAS
(15%) ( 10%)
KESELAMATAN

SK 3.2 SK 1.3 SK 3.3


5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SJK SU KWON

SARIKEI, SARAW

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN PE

Nama Murid : AGNES TIONG XUN HUI


No. My Kid/No. Surat Beranak : 081126130300
Jantina : P
Kelas : 5
Nama Guru : MICHAEL WONG TZYY TAI
Tarikh Pelaporan : 06.05.2014

Berikut adalah pernyataan bagi Standard Kandungan yang telah dikuasai:

STANDARD KANDUNGAN TAHA

5
1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

5
1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

5
1.3 PEMAKANAN

5
1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN

5
2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

2.2 KEKELUARGAAN

2.3 PERHUBUNGAN

3.1 PENYAKIT
3.1 PENYAKIT

3.2 KESELAMATAN

3.3 PERTOLONGAN CEMAS

Catatan:______________________________________________________________________

………………………………..…............
MICHAEL WONG TZYY TAI
SJK SU KWONG

SARIKEI, SARAWAK

AN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 5

###
AGNES TIO
S TIONG XUN HUI ###
6130300 DESTRONG
ELVA NGU Y
FELIX YII Y
AEL WONG TZYY TAI FIONNA WO
2014 JOSEPH LA
KAREN WO
KONG XIAO
LAI YI RU
LAU JIN JIA
ng telah dikuasai: LAU YOUNG
SOPHIA HO

TAHAP PENGUASAAN
TIFFANY LE
Merumuskan kaitan antara kitaran haid dengan persenyawaan dalam asas kejadian TING YEW
manusia. VYLENCIA R
WONG YE T
Membuat pertimbangan dan keputusan tentang batas sentuhan pada anggota YAP JUN YI
seksual dalam aspek menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri sendiri ###
serta orang lain. ###
Memberi komen tentang hidangan dalam pemilihan makanan. ###
###
###
Mencadangkan cara mengelak pengambilan bahan inhalan. ###
###
###
Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya. ###
###
###
#N/A ###
###
###
#N/A ###
###
###
#N/A ###
###
#N/A

###
#N/A ###
###
###
#N/A ###
###
###
###
###
_______________________________________________________________ ###
###
###
###
###
###
………………………………………..
WONG CHEE CHING
( GURU BESAR)
###
###
###
###
PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN PENDIDIKAN KESIHATAN

SK 1.1 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.

2 Menerangkan fungsi organ dalam sistem reproduktif lelaki dan perempuan.

3 Menjelaskan dengan contoh fungsi organ reproduktif manusia dalam proses persenyawaan.

4 Menghubungkaitkan fungsi organ reproduktif perempuan dengan kitaran haid.

5 Merumuskan kaitan antara kitaran haid dengan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

6 Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang kitaran haid dan persenyawaan dalam asas kejadian manu

SK 1.2 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan penerimaan diri dan bersyukur dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

2 Menjelaskan cara menghormati anggota seksual orang lain.

3 Menjelaskan dengan contoh cara menjaga kebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual diri sendiri.

4 Membincangkan cara menghargai dan menghormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan,
keselamatan dan kesihatan.

5 Membuat pertimbangan dan keputusan tentang batas sentuhan pada anggota seksual dalam aspek menjaga
kebersihan, keselamatan dan kesihatan diri sendiri serta orang lain.

6 Menyampaikan maklumat kepada orang lain tentang cara menghargai dan menghormati anggota seksual serta
sentuhan pada anggota seksual diri sendiri dan orang lain.

SK 1.3 PEMAKANAN
TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan kepentingan mengambil pelbagai jenis makanan.

2 Membincangkan menu makanan seimbang.

3 Menunjuk cara penyediaan makanan seimbang.

4 Membanding beza antara makanan yang berkhasiat dengan makanan yang tidak berkhasiat.

5 Memberi komen tentang hidangan dalam pemilihan makanan.

6 Mencipta dan menghasilkan hidangan yang seimbang dan berkhasiat.

SK 1.4 PENYALAHGUNAAN BAHAN


TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan pelbagai jenis bahan inhalan.

2 Menjelaskan kesan jangka pendek dan jangka panjang akibat penyalahgunaan bahan inhalan.

3 Menjelaskan dengan contoh cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.

4 Mendemonstrasi cara berkata TIDAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.

5 Mencadangkan cara mengelak pengambilan bahan inhalan.

6 Menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan bahan inhalan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.

SK 2.1 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan punca konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.

2 Memberi contoh konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.

3 Menerangkan kesan konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.

4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan menangani konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga serta rakan
sebaya.
5 Memilih cara mengurus konflik dan stres dalam keluarga serta rakan sebaya.

6 Menjelaskan hubung kait kesan konflik dan stres terhadap diri, keluarga serta rakan sebaya, dan sebaliknya.

SK 2.2 KEKELUARGAAN
TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan tanggungjawab ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.

2 Mengenal pasti harapan ahli keluarga.

3 Menjelaskan dengan contoh tanggungjawab ahli keluarga dalam membina keluarga yang harmoni.

4 Membuat kajian keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.

5 Meramalkan akibat sekiranya keperluan dan kehendak ahli keluarga tidak dipenuhi.

6 Merancang keperluan dan kehendak ahli keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.

SK 2.3 PERHUBUNGAN
TAHAP PENGUASAAN
1 Menjelaskan maksud remaja.

2 Menerangkan peranan remaja dalam masyarakat.

3 Memberi contoh etika perhubungan maya dan bukan maya secara sihat.

4 Membezakan cabaran yang dialami oleh remaja dalam perhubungan maya dan bukan maya.

5 Membahaskan cara menangani cabaran perhubungan maya dan bukan maya.

6 Mencipta cara perhubungan yang sihat.


SK 3.1 PENYAKIT
TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan jenis penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui vaksin.

2 Menerangkan fungsi vaksin dalam mencegah penyakit.

3 Menjelaskan dengan contoh bagaimana penyakit berjangkit merebak.

4 Membezakan gejala dan tanda penyakit berjangkit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.

5 Mentafsir maklumat di dalam buku rekod kesihatan murid untuk menghasilkan karya mengenai kebaikan
pengambilan vaksin.

6 Menyebar luas maklumat penyakit berjangkit yang boleh dicegah melalui imunisasi kepada orang lain.

SK 3.2 KESELAMATAN
TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan maksud perhubungan maya dan bukan maya dengan rakan lain.

2 Menerangkan pengaruh positif dan negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.

3 Menjelaskan dengan contoh bagaimana menangani pengaruh negatif dalam perhubungan maya dan bukan ma

4 Membuat kajian impak berkaitan perhubungan maya dan bukan maya terhadap diri sendiri dan rakan lain.

5 Membahaskan kebaikan dan keburukan perhubungan maya dan bukan maya.

6 Menyampaikan maklumat tentang cara yang selamat dalam menjalin perhubungan maya dan bukan maya.

SK 3.3 PERTOLONGAN CEMAS


TAHAP PENGUASAAN
1 Menyatakan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.

2 Memberi contoh situasi yang boleh menyebabkan kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.
3 Mendemonstrasi langkah-langkah memberi bantu mula untuk kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.

4 Menjelaskan melalui contoh kepentingan memberi bantu mula untuk kecederaan ringan.

5 Menilai cara memberi bantu mula mengikut tatacara yang betul mengikut jenis kecederaan.

6 Menyebar luas maklumat berkaitan agensi yang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan.
HATAN

HAP PENGUASAAN
lelaki dan perempuan.

produktif lelaki dan perempuan.

produktif manusia dalam proses persenyawaan.

f perempuan dengan kitaran haid.

an persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

tentang kitaran haid dan persenyawaan dalam asas kejadian manusia.

HAP PENGUASAAN
dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

sual orang lain.

ebersihan, keselamatan dan kesihatan anggota seksual diri sendiri.

hormati anggota seksual diri sendiri dengan menjaga kebersihan,

ang batas sentuhan pada anggota seksual dalam aspek menjaga


endiri serta orang lain.

tentang cara menghargai dan menghormati anggota seksual serta batas


an orang lain.

HAP PENGUASAAN
ai jenis makanan.

ng.

khasiat dengan makanan yang tidak berkhasiat.

milihan makanan.

seimbang dan berkhasiat.

HAP PENGUASAAN

a panjang akibat penyalahgunaan bahan inhalan.

DAK kepada penyalahgunaan bahan inhalan.

penyalahgunaan bahan inhalan.

bahan inhalan.

ngambilan bahan inhalan kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.

HAP PENGUASAAN
eluarga serta rakan sebaya.

uarga serta rakan sebaya.

keluarga serta rakan sebaya.

nangani konflik dan stres yang berlaku dalam keluarga serta rakan
am keluarga serta rakan sebaya.

stres terhadap diri, keluarga serta rakan sebaya, dan sebaliknya.

HAP PENGUASAAN
lam aspek mental, emosi dan sosial.

ahli keluarga dalam membina keluarga yang harmoni.

li keluarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.

kehendak ahli keluarga tidak dipenuhi.

uarga dalam aspek mental, emosi dan sosial.

HAP PENGUASAAN

akat.

an bukan maya secara sihat.

aja dalam perhubungan maya dan bukan maya.

hubungan maya dan bukan maya.


HAP PENGUASAAN
oleh dicegah melalui vaksin.

h penyakit.

yakit berjangkit merebak.

angkit iaitu campak, rubella, cacar serta beguk.

sihatan murid untuk menghasilkan karya mengenai kebaikan

t yang boleh dicegah melalui imunisasi kepada orang lain.

HAP PENGUASAAN
n bukan maya dengan rakan lain.

alam perhubungan maya dan bukan maya.

angani pengaruh negatif dalam perhubungan maya dan bukan maya.

an maya dan bukan maya terhadap diri sendiri dan rakan lain.

hubungan maya dan bukan maya.

selamat dalam menjalin perhubungan maya dan bukan maya.

HAP PENGUASAAN
khidmatan kesihatan dan keselamatan mengikut situasi.

abkan kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.


bantu mula untuk kecederaan ringan iaitu melecet, dan melecur.

mberi bantu mula untuk kecederaan ringan.

tatacara yang betul mengikut jenis kecederaan.

ang boleh memberi perkhidmatan kesihatan dan keselamatan.


TAHAP PENGUASAAN MURID

KELAS: 5

S.K. 1.1 Bilangan Data 19


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 4 15 0

S.K.1.2 Bilangan Data 19


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 2 17 0

S.K. 1.3 Bilangan Data 19


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 19 0

S.K. 1.4 Bilangan Data 19


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 19 0

S.K. 2.1 Bilangan Data 19


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 19 0

S.K. 2.2 Bilangan Data 0


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 0

S.K. 2.3 Bilangan Data 0


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 0
S.K. 3.1 Bilangan Data 0
TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 0

S.K.3.2 Bilangan Data 0


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 0

S.K. 3.3 Bilangan Data 0


TAHAP PENGUASAAN 1 2 3 4 5 6
Bil 0 0 0 0 0 0
GRAF TAHAP PENGUASAAN MURID

S.K. 1.1 S.K. 2.1


16 20
15
12
Bil Bil
8 10

4 5

0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 19 Bilangan Data 19

S.K. 1.2 S.K. 2.2


1
20 0.8
0.6
15
0.4
Bil Bil
10 0.2
0
5 1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 0
0
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 19

S.K. 1.3 S.K. 2.3


20 1
0.8
15
Bil 0.6 Bil
S.K. 1.3 S.K. 2.3
20 1
0.8
15
Bil 0.6 Bil
10 0.4
5 0.2
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 19 Bilangan Data 0

S.K. 1.4
20 MICHAEL WONG TZYY TAI
Nama Guru Pendidikan Kesihatan
15
Bil
10

0 WONG CHEE CHING


1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 19 Nama Guru Besar

Tarikh Pelaporan: 06.05.2014


S.K. 3.1
1
0.8
Bil 0.6 Bil
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 0

S.K. 3.2
1
0.8
Bil 0.6 Bil
0.4
0.2
0
1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 0

S.K. 3.3
1
0.8
Bil 0.6 Bil
S.K. 3.3
1
0.8
Bil 0.6 Bil
0.4
0.2
0
6 1 2 3 4 5 6
Bilangan Data 0