Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN BULA

PUSK
`
BULAN January 2016
Jml.
Jml.
Kunjunga REALISASI PENEMUAN PENDERITA
Penddk
Perkiraan n Balita Pneumonia Pneumonia Berat Jumlah
Jml Usia
No Desa / Kelurahan Pnemoni Batuk &/
Pnddk Balita < 1 th 1-<5 Th < 1 th 1-<5 Th < 1 th 1-<5 Th
a Balita Kesukara
(10%
n L P L P L P L P L P L
peddk)
1 Ds. Dauh Puri Kaja 13,458 1,346 34 Bernapas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kel. Peguyangan 12,126 1,213 30 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Ds. Peguyangan Kaja 7,682 768 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Ds. Peguyangan Kangin 13,825 1,383 35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RS/Suber Lain 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 47,091 4,709 118 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2

Mengetahui,
Kepala Puskesmas III Denpasar utara

A. A. Ngurah Taruma Wijaya, SKM


NIP. 196504271987031014
LAPORAN BULANAN PROGRAM PENGENDALIAN ISPA
PUSKESMAS III DENPASAR UTARA

Jumlah
SASI PENEMUAN PENDERITA Jml Kematian Balita
yang
Jumlah Batuk Bukan Pneumonia dihitung karena pneumonia
% napas
1-<5 Th Sub Total Cakupan < 1 th 1-<5 Th < 1 th 1-<5 Th Total
Total Total atau ada
P L P L P L P L P T L P T L
TDDK
0 0 0 0 0.00 15 16 20 18 69 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 79.17 10 13 15 15 53 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 18 20 18 15 71 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.00 15 15 17 15 62 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 2 16 16 18 18 68 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 4 40.77 57 55 61 70 243 0 0 0 0 0 0 0 0
Prosentase Kasus yang dilakukan Pemeriksaan dan
#DIV/0!
tatalaksana Standar
Denpasar, 03 Maret 2016

Pengelola Program Pengendalian ISPA

A. A. Ayu Anggraeni
NIP. 196810031989022001
ISPA > 5 Th

Bukan Pneumonia Pneumonia


Total
P L P T L P T
0 26 27 53 0 0 0
0 20 18 38 0 0 0
0 19 18 37 0 0 0
0 18 20 38 0 0 0
0 20 20 40 0 0 0
0 82 124 206 0 0 0