Anda di halaman 1dari 2

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. Rosli menunggang basikal dengan berhati-hati ______ jalan itu 4. Kakinya bengkak _____ disengat oleh seekor lebah.
sangat licin.
A kerana
A tetapi
B agar
B bahawa
C tetapi
C supaya
D kalau
D kerana

5. Aiman menutup suis komputer ______ keluar dari makmal


2. Kemalangan itu melibatkan sebuah motosikal ______ sebuah komputer.
lori.
A dan
A atau
B lalu
B hingga
C sambil
C dan
D serta
D kecuali

6. Kenneth membaca majalah kesukaanya _______ mendengar


3. Encik Mahendran berbual-bual dengan rakan sekerja ______ radio.
menanti kedatangan ketuanya untuk bermesyuarat.
A sambil
A sementara
B manakala
B manakala
C atau
C jika
D hingga
D kerana
7. Saya tidak akan menyertai perkhemahan itu _____ ibu bapa 10. Banjir ______ gempa bumi merupakan bencana alam yang
tidak memberi kebenaran. sering berlaku di sesetengah negara.

A jika A atau

B tetapi B dan

C walaupun C hingga

D meskipun D kecuali

8. Chin Leong mendapat 92 markah dalam peperiksaan Matematik 11. Seng Yuk membuat laporan polis ______ mendapat kad
______ dia masih tidak berpuas hati. pengenalannya hilang.

A tetapi A sebelum

B kerana B setelah

C kalau C sungguhpun

D malahan D kecuali

9. Tangan kita perlu sentiasa dicuci _____ tidak dijangkiti kuman. 12. Setiap murid boleh memilih sama ada menyertai kelab
Badminton _____ Kelab Olahraga sebagai aktiviti kokurikulum
A jikalau mereka.
B ketika A dan
C lalu B atau
D agar C serta

D tatkala