Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Slot

Kelas : Prasekolah Sri Bestari


Tarikh : 18/6/2019
Hari : Selasa
Masa : 10.50-11.20 (30minit)
Bil. Kanak-kanak : 25 orang
Modul : Asas
Tujang utama : Tunjang Komunikasi (BM)
Tunjang / standard kandungan : (BM 2.3) Membina dan membaca suku kata dan perkataan
(KD2.3) Membina keyakinan untuk berkomunikasi
Standard pembelajaran : (BM 2.3.4) Membuat penerokan ke atas haiwan
(SA 3.3) Menamakan bahagian tubuh haiwan

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat :


1. Murid boleh membaca perkataan dengan suku kata tertutup
dan terbuka mengenai tubuh haiwan
2. . Menamakan bahagian tubuh haiwan seperti kaki, ekor , mata

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah pandai membaca sukukata

Penerapan nilai : Bersungguh-sungguh, mendengar arahan


bekerjasama.
Bahan bantu mengajar : Lirik lagu, Kad suku kata, Kad suku kata perkataan, Lembaran kerja
Langkah / Isi pelajaran Aktiviti p & p Catatan /
BBM
masa
Set induksi Menyanyikan lagu 1. Murid memerhatikan - Lirik B:
Menghubung kait
(5 minit) tayangan video“lagu lagu
Mencirikan
haiwan jinak ”.
Penerapan Nilai:
2. Murid menyanyikan
Mengambil tahu
lagu bersama guru
MI :
Visual,Muzik
soalan KBAT 3. Guru mengaitkan isi
a) Apakah yang kamu pelajaran yang
sedang lihat ? dilaksanakan
b) Apakah yang
sedang dilakukan oleh
individu tersebut
tersebut?

c) Nyatakan jenis-
jenis haiwan jinak?

d) Adakah kita perlu


sayang haiwan?

Langkah 1 Menyebut perkataan 1. Murid menyebut suku - Kad Penerapan Nilai :


Menumpukan
kata perkataan suku kata
(3minit) perhatian, Menunut
bermula dengan Ilmu,
Bertoleransi
mengggunakan kad
suku kata secara
MI :
individu di iringi oleh
Visual,
guru. Interpersonal,
Muzik
2. Murid mengulangi
menyebut suku kata
perkataan mengenai
anggota badan haiwan
jinak.
Langkah 2 Puzzle dan padanan 1. Guru akan Kad suku Penerapan Nilai :
Menumpukan
tampal gambar kata
(3 minit) perhatian, Menunut
sebuah haiwan perkataan Ilmu,
Bertoleransi
jinak serta anak
panah di
MI :
bahagian tbuh
Visual,
haiwan. Interpersonal,
2. Murid perlu melekat
perkataan yang diberi
ke atas anak panah
tubuh haiwan secara
tepat.

Langkah 3 Memadankan dan 1. Guru mengedarkan Lembaran


lembaran kerja kepada
memilih perkataan kerja
(10 minit) murid.
Menulis perkataan
2. Guru memberitahu
dengan mengeja
murid tentang tajuk dan
aktiviti pembelajaran
iaitu melengkapkan
lembaran kerja
kenderaan di darat.

3. Murid mendengar
arahan guru.

4. Murid menyiapkan
lembaran kerja dengan
bimbingan guru.

5. Murid membaca
jawapan yang ditulis
dengan ejaan suku kata
yang betul.
Penutup Membaca semula kad Murid menyebut semula Kad suku MI:
linguistik,
(5 minit) suku kata perkataan perkataan suku kata. kata
interpersonal
Menyanyi semula lagu. • Kanak-kanak memberi perkataan
KB:
• Guru bersoal respon kepada soalan
mencirikan,
jawab dengan kanak- yang ditanya oleh mengenal pasti
kanak tentang apa yang guru.
NILAI:
telah dipelajari. • Semua kanak-kanak
Bekerjasama
- Seronok atau menerima pujian guru.
tidak aktiviti hari ini? • Kanak-kanak dan guru
• Guru memberi mengemas peralatan
pujian kepada semua yang telah digunakan.
kanak-kanak yang
berjaya melaksanakan
aktiviti.
• Guru dan kanak-
kanak mengemas
peralatan yang
digunakan bersama-
sama.