Anda di halaman 1dari 2

Tarikh : …………………….. Hari : …………………..

Tajuk : Kekuatan magnet

Tujuan : Menyiasat hubungan antara saiz magnet dan kekuatan

magnet

Alat dan bahan : Magnet berbeza saiz dan beberapa klip kertas

Arahan :

1. Dekatkan klip kertas pada magnet satu persatu sehingga klip

kertas tidak melekat lagi.

2. Kira bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet.

3. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan magnet yang

berbeza saiz.

4. Catatkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

Saiz Magnet Bilangan klip yang ditarik oleh


magnet
Besar

Kecil

Kesimpulan :

Magnet besar dapat menarik ______ klip kertas manakala

magnet kecil dapat menarik ______ klip kertas. Daya tarikan

magnet besar lebih _________ daripada magnet kecil.


Tarikh : …………………….. Hari : …………………..

Tajuk : Kekuatan magnet

Tujuan : Menyiasat hubungan antara saiz magnet dan kekuatan

magnet

Alat dan bahan : Magnet berbeza saiz dan beberapa klip kertas

Arahan :

1. Dekatkan klip kertas pada magnet satu persatu sehingga klip

kertas tidak melekat lagi.

2. Kira bilangan klip kertas yang ditarik oleh magnet.

3. Ulang langkah 1 dan 2 dengan menggunakan magnet yang

berbeza saiz.

4. Catatkan pemerhatian dalam jadual di bawah.

Saiz Magnet Bilangan klip yang ditarik oleh


magnet
Besar

Kecil

Kesimpulan :

Magnet besar dapat menarik ______ klip kertas manakala

magnet kecil dapat menarik ______ klip kertas. Daya tarikan

magnet besar lebih _________ daripada magnet kecil.