Anda di halaman 1dari 2

SENARAI SEMAK BIDANG TUGAS PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SERI KERAMAT

TARIKH : ……………… KETUA KUMPULAN : ………………………………………..


HARI : …………….. KUMPULAN : ………………

BIL ITEM BIDANG TUGAS NAMA PENGAWAS BERTUGAS TINGKATAN


1.
1. KECERIAAN DAN KEBERSIHAN PSS 2.
1.
2. PROSES TEKNIK BUKU / BUKAN BUKU 2.
3. KHIDMAT BANTU PELAJAR 1.
4. KAWALAN DISIPLIN 2.
1.
5 SISTEM SIRKULASI 2.
1.
6 SISTEM AUTOMASI 2.

BIL BIDANG TUGAS PERINCIAN TUGAS STATUS

1 Keceriaan dan Kebersihan PSS Menyusun Perabut


(kerusi dan meja)
Menyapu sampah
Membuang sampah
Membersihkan habuk
(pada rak buku, meja, pasu bunga, bunga
hiasan, buku-buku)
Mengelap cermin tingkap
Menyusun buku berdasarkan Sistem
Dewey / Menyusun Majalah, Suratkhabar
Menyusun peralatan
Memeriksa buku-buku yang koyak dan
melaporkannya kepada Kerani PSS

2 Proses Teknik Buku dan Bahan Bukan Buku Membalut buku


Menampal poket buku, slip tarikh pulang,
label dan mengisi butiran pada kad buku
(untuk buku sahaja)
Menampal label dan mengisi butiran
(untuk bukan buku sahaja)

3 Khidmat Bantu Pelajar Bantuan mencari buku / bahan lain


Bantuan mencari maklumat
Bantuan Penggunaan Peralatan PSS

4 Kawalan Pintu Utama / Disiplin Memastikan semua pelajar memiliki Kad


Pusat Sumber
Memeriksa buku @ pelajar yang keluar-
masuk PSS
Memastikan pelajar beratur dalam
barisan (kelas)
Disiplin pelajar dalam keadaan baik ketika
di dalam PSS.
Pelajar tidak membuat bising @
mengganggu orang lain.
BIL BIDANG TUGAS PERINCIAN TUGAS STATUS

5 Sistem Sirkulasi Menyemak buku semasa peminjaman dan


pemulangan.
Mengecop dan menulis tarikh pada slip
tarikh pulang.
Memasukkan kad buku dalam poket buku
Menyusun kembali buku-buku @ bahan
bukan buku yang dipulangkan dan buku-
buku yang telah diguna ke dalam rak-rak
yang sepatutnya
Menerima dan merekodkan bayaran
denda jika berlaku kelewatan
memulangkan buku
Memastikan pengguna PSS merekod
kehadiran mereka dalam buku-buku yang
dikhaskan.
Membantu merekodkan data statistik
pinjaman buku dan bukan buku serta
peralatan dalam sistem automasi.

6 Sistem Automasi Merekodkan buku-buku ke dalam sistem


automasi.
 Catatkan bilangan buku yang
dimasukkan
 Masukkan maklumat dengan betul
dan teliti untuk mengurangkan
kesalahan.
 Pastikan buku yang telah siap
diproses mesti ada senarai No
Barkod.
 Pastikan buku yang telah siap
disusun kemas di tempat yang
ditetapkan.

Menganalisa data statistik pinjaman dan


penggunaan buku dan bukan buku serta
peralatan setiap bulan.
Mempamerkan hasil analisa pada papan
kenyataan.
Sebarang masalah atau kemusykilan
mesti dilaporkan kepada Guru PSS atau
Kerani PSS.