Anda di halaman 1dari 12

DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK SEMESTER GENAP TP 2018/2019

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


SDN 171 LOMPO BARU
KELAS: 1
NO ASPEK AL QUR'AN
NAMA PESERTA MENGHAFAL
Urut NISN JML
Fasih Tajwid Kelancaran

Skor maksimal 15 15 70 100


1 11819 AYFDAL PUTRA MULYA 12 10 58 80
2 21819 MUH. FITRAH 12 10 65 87
3 31819 MUH. AJRUL MUHARRAM 12 10 60 82
4 41819 MUH. SYEIKH APRIL 12 10 61 83
5 51819 MUH. IKHSANUL AWAL 12 10 60 82
6 61819 DEVIANA ASTI ADILLAH 12 10 55 77
7 71819 RISKA 12 10 65 87
8 81819 NURUL ARTIKA SAHRA AMINUDDIN 12 10 65 87
9 91819 SAHRINI 12 10 70 92
10 101819 AFIRATUL KHAYRANI ALRUBY 12 10 62 84
12 121819 NURUL ASIFA 12 10 57 79
13 131819 INDYRA SYAFIYYAH 12 10 70 92
14 1175408236 MIFTAHUL KHAIR 12 10 65 87

Jumlah 156 130 813 1099


Rata-rata 12.00 10.00 62.54 84.54
Nilai Tertinggi 12 10 70 92
Nilai Terendah 12 10 55 77

Panincong, 2019
Kepala Sekolah Guru PAI

SUKARDI,S.Pd AISYAH NURSYARIF, S.Pd.I.


NIP. 19671231 200604 1 114 NIP. 19880918 201903 2010
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK SEMESTER GENAP TP 2018/2019
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SDN 171 LOMPO BARU
KELAS: 2
NO ASPEK FIQIH
JML
NAMA PESERTA SHALAT
Urut Ujian Ketepatan Tertib
Gerakan
Skor maksimal 50 50 100
1 RISWAN 40 50 90
2 RAHMAT 30 50 80
3 EDYUL BAHRUL R 30 50 80
4 MUH. KHUSNUL R 45 50 95
5 APRESA 40 50 90
6 MUH. SYAWAL 25 50 75
7 FARID RAID 40 50 90
8 ANGGA 30 50 80
9 ARDIANSYAH 30 50 80
10 MUH. ATHIR SAPUTRA 30 50 80
11 MUH. YAHYA 30 50 80
12 RISKI SAPUTRA 40 50 90
13 MUH. ABDILLAH 40 50 90
14 DEDI RENALDI 30 50 80
15 REZKY RAMADHANI 30 50 80
16 REFATHIL AULIA 30 50 80
17 MERZITA DWI OKTAFIANA 40 50 90
18 FIRA 40 50 90
19 RIFQAH NUR QALBI 40 50 90
20 FIKRIAH RAHMI 40 50 90
21 RAMAYANA 40 50 90
Jumlah 740 1050 1790
Rata-rata 35.24 50.00 85.238095
Nilai Tertinggi 45 50 95
Nilai Terendah 25 50 75
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK SEMESTER GENAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SDN 171 LOMPO BARU
NO ASPEK FIQIH
SHALAT
NAMA PESERTA Keserasian
Urut NISN Ketepatan bacaan JML
Bacaan gerakan dan
gerakan
Skor maksimal 50 25 25 100
1 FADLY ALFARIZHI 40 17 20 77
2 MUH. FAIZ 50 20 20 90
3 MUH. FITRA 0
4 DELVINA 47 17 20 84
5 ELYSA PUTRI 50 17 20 87
6 HERIANTI 40 13 20 73
7 TASIA 48 21 20 89
8 WILDA MAULANI 47 17 20 84
Jumlah 322 122 140 584
Rata-rata 46.00 17.43 20.00 73.00
Nilai Tertinggi 50 21 20 90
Nilai Terendah 40 13 20 0

Panincong, 2019
Kepala Sekolah Guru PAI

SUKARDI,S.Pd AISYAH NURSYARIF, S.Pd.I.


NIP. 19671231 200604 1 114 NIP. 19880918 201903 2010
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK SEMESTER GENAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SDN 171 LOMPO BARU
NO ASPEK FIQIH
SHALAT

Keserasi
NAMA PESERTA Ketepat an
Urut NISN JML
Bacaan an bacaan tuma'ni Tertib
nah
gerakan dan
gerakan

Skor maksimal 25 20 25 10 20 100


1 ARGA ALAMSYAH 21 19 23 7 18 88
2 LIL ALIMIN 13 18 23 7 18 79
3 MUH. REZKY 25 18 20 7 18 88
4 MUH. RIZQI SAFI'I 25 18 20 7 18 88
5 SATRIADI 21 19 22 7 18 87
6 ANNISA ZAHRAH OKTAVIA 17 15 23 7 18 80
7 FENNI ALFIANITA 25 20 25 7 18 95
8 NURUL AMALYA 21 20 23 7 18 89
9 RATNA DEWI 21 20 25 7 18 91
10 RISKA YUDISTIRA 21 18 23 7 18 87
11 RISNA AULIVHYATRI 21 18 23 7 18 87
12 ALYATUL SAFINA 23 20 25 7 18 93
13 SULISTIANI 24 20 25 7 18 94
14 YUSRINA SARI 23 20 25 7 18 93
Jumlah 301 263 325 98 252 1239
Rata-rata 21.50 18.75 23.21 7.00 18.00 88.46
Nilai Tertinggi 25 20 25 7 18 95
Nilai Terendah 13 15 20 7 18 79

Panincong, 2019
Kepala Sekolah Guru PAI

SUKARDI,S.Pd AISYAH NURSYARIF, S.Pd.I.


NIP. 19671231 200604 1 114 NIP. 19880918 201903 2010
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTIK SEMESTER GENAP
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SDN 171 LOMPO BARU
NO ASPEK FIQIH
SHALAT

Keserasi
NAMA PESERTA Ketepata an
Urut NISN JML
Bacaan n bacaan tuma'ni Tertib
nah
gerakan dan
gerakan

Skor maksimal 25 20 25 10 20 100


1 AKRAM BUSTAN 17 17 23 5 17 79
2 ALFIAN 16 18 22 5 18 79
3 REVAN 15 15 21 6 15 72
4 VIKRAM 16 17 22 5 17 77
5 AULIA RAMADHANI 22 19 25 7 18 91
6 KEYSIA VIRGINIA 21 19 25 8 18 91
7 MUSPITA 17 18 24 8 18 85
8 NURUL ALLAMA AINI 24 18 24 8 18 92
9 RAHMA 24 18 24 7 18 91
10 TIARA TRY JULIANTI 17 17 23 8 18 83
11 VALENSYAH RAUF 21 17 23 7 18 86
12 WINDARTI 21 17 23 8 18 87
13 ZHINTIA FATMAH SARI 23 18 23 7 18 89
Jumlah 254 228 302 89 229 1102
Rata-rata 19.54 17.54 23.23 6.85 17.62 84.77
Nilai Tertinggi 24 19 25 8 18 92
Nilai Terendah 15 15 21 5 15 72

Panincong, 2019
Kepala Sekolah Guru PAI

SUKARDI,S.Pd AISYAH NURSYARIF, S.Pd.I.


NIP. 19671231 200604 1 114 NIP. 19880918 201903 2010
DAFTAR NILAI UJIA
PENDIDIKAN AGA
TAHUN PELAJARAN
SD …

NO ASPEK AL QUR'AN
MEMBACA MENULIS MENGHAFAL

Uru NAMA PESERTA


Ujian Kelanc Ketepatan Kerapian
t Fasih Tajwid Fasih Tajwid
aran menulis

Skor maksimal 15 10 10 10 10 15 15
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Jumlah 0 0 0 0 0 0 0

Rata-rata ### #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Nilai Tertinggi 0 0 0 0 0 0 0

Nilai Terendah 0 0 0 0 0 0 0
DAFTAR NILAI UJIAN PRAKTEK
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
SD …

ASPEK FIQIH
ENGHAFAL BERWUDHU ADZAN/ IQOMAH SHALAT

JML Doa Ketepata Keserasian JML


sesudah Ketepat bacaan tuma'ninah
Kelancaran Gerakan Tertib Lagu Bacaan n Tertib
an dan
wudhu gerakan gerakan

15 100 13 10 7 10 10 12 12 10 8 8 100
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ### #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gesing, April 2019


Guru Penguji I

SIGIT PRIYO P., S.Pd.I


NIP 19810901 200604 1 010
NILAI
AKHIR

100
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0
80 80 80 88 80 84
87 77.5 82 78.5 90 84.25
82 77.5 80 88 80 84
83 77.5 80 88 95 91.5
82 80 81 87 85 86
77 77.5 77 80 90 85
87 80 84 95 90 92.5
87 85 86 89 95 92
92 90 91 91 80 85.5
84 80 82 87 87.5 87.25
79 80 80 87 97 92
92 90 91 93 87.5 90.25
87 80 84 94 90 92
93 95 94